Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku

Uchwała nr XIII/85/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 25.06.2015 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Lędziny nr IX/66/15 z dnia 28.05.2015 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 178, poz. 1380 z późn. zm.) oraz art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

§3 uchwały Rady Miasta Lędziny nr IX/66/15 z dnia 28.05.2015 roku otrzymuje następujące brzmienie: "Szczegółowe warunki udzielenia dotacji, przeznaczenie oraz zasady rozliczenia określone zostaną w formie umowy pomiędzy gminą Lędziny a Ochotniczą Strażą Pożarną w Lędzinach.".

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.06.25
Data udostępnienia: 2015.07.06 18:04:52
Liczba odwiedzin strony: 508 (ostatnie odwiedziny 2021.01.15 05:02:21)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny