Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku

Uchwała nr XV/87/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.08.2015 w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Miejskiego Żłobka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.), art. 8 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 4.02.2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1457), art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013, poz. 885 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta uchwala:

§1

Tworzy się gminną jednostkę budżetową Miejski Żłobek, przy ul. Paderewskiego 7, 43-140 Lędziny.

§2

Wyposażyć Miejski Żłobek w mienie komunalne stanowiące własność gminy Lędziny, w tym środki trwałe i obrotowe jako wyposażenie służące do realizacji celów statutowych.

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Lędziny.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.08.27
Data udostępnienia: 2015.08.29 00:15:00
Liczba odwiedzin strony: 467 (ostatnie odwiedziny 2020.08.15 16:06:38)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny