Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku

Uchwała nr XV/90/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.08.2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lędziny na lata 2015-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6, art. 231 ust. 1, art. 233 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

W uchwale nr IV/23/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lędziny na lata 2015-2025 (z późniejszymi zmianami) wprowadza się następujące zmiany:
  1. załącznik nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowa Miasta Lędziny na lata 2015-2025, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
  2. załącznik nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lędziny na lata 2015-2025 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
  3. załącznik nr 3 - "Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lędziny na lata 2015-2025", otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/90/15

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (499 KB).

Załącznik nr 2 do uchwały nr XV/90/15

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (200 KB).

Załącznik nr 3 do uchwały nr XV/90/15

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (88 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.08.31
Data udostępnienia: 2015.08.31 19:07:23
Liczba odwiedzin strony: 547 (ostatnie odwiedziny 2021.01.17 19:50:56)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny