Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku

Uchwała nr XV/91/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.08.2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

Udziela się pomocy finansowej powiatowi bieruńsko-lędzińskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 5915S, ul. Ułańskiej w Lędzinach w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą : Przebudowa drogi powiatowej 5915S, ul. Podmiejskiej w Imielinie z zastosowaniem "cichych asfaltów" wraz z budową chodnika wzdłuż drogi powiatowej 5915S, ul. Ułańskiej w Lędzinach" w kwocie 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100).

§2

Środki finansowe, o których mowa w §1, zostaną przekazane z budżetu gminy Lędziny na 2016 r.

§3

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w formie umowy pomiędzy gminą Lędziny a powiatem bieruńsko-lędzińskim.

§4

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.08.27
Data udostępnienia: 2015.08.29 00:15:00
Liczba odwiedzin strony: 490 (ostatnie odwiedziny 2021.01.15 05:00:53)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny