Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku

Uchwała nr XV/98/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.08.2015 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny zbycia na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" sp. z o.o., nieruchomości położonych w Lędzinach, niezbędnych do realizacji projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Lędziny"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta uchwala:

§1

Wyrazić zgodę na udzielenie 90% bonifikaty od ceny zbycia na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" sp. z o.o., nieruchomości położonych w Lędzinach, niezbędnych do realizacji projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Lędziny" - budowy pompowni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą, oznaczonych numerami:

  • 428/45 o pow. 0,0147 ha, obręb Górki, karta mapy 3, KA1T/00014045/8,
  • 2815/184 o pow. 0,0109 ha, obręb Lędziny, karta mapy 4, KA1T/00021882/9,
  • 2895/35 o pow. 0,0077 ha, obręb Lędziny, karta mapy 5, KA1T/00037218/9.

Księgi wieczyste prowadzone są przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.08.27
Data udostępnienia: 2015.08.29 00:15:01
Liczba odwiedzin strony: 484 (ostatnie odwiedziny 2021.01.15 04:59:09)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny