Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenie nr 0120.5.2015 burmistrza miasta Lędziny z dnia 14.01.2015 w sprawie powołania zespołu ds. oceny zasadności przejęcia w zamian za zaległości z tytułu podatku od nieruchomości (podatnika 1/113) lokali mieszkalnych lub użytkowych w Lędzinach

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz §8 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lędziny, zarządzam, co następuje:

§1

Powołać zespół ds. oceny zasadności przejęcia w zamian za zaległości z tytułu podatku od nieruchomości (podatnika 1/113) lokali mieszkalnych lub użytkowych w Lędzinach w składzie:

  1. przewodniczący zespołu - Jacek Saternus - naczelnik Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Miejskiej,
  2. członkowie:
    • Dorota Przybyła - skarbnik miasta,
    • Ewelina Goczoł - naczelnik Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego,
    • Małgorzata Brańka - kierownik Miejskiego Zarządu Budynków w Lędzinach,
    • Joanna Kozok - główny księgowy Miejskiego Zarządu Budynków w Lędzinach.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu zespołu.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.01.14
Data udostępnienia: 2015.01.27 21:23:55
Liczba odwiedzin strony: 474 (ostatnie odwiedziny 2020.08.15 12:38:47)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny