Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenia burmistrza z 2014 roku

Zarządzenia burmistrza z 2013 roku

Zarządzenia burmistrza z 2012 roku

Zarządzenia burmistrza z 2011 roku

Zarządzenia burmistrza z 2010 roku

Zarządzenia burmistrza z 2009 roku

Zarządzenia burmistrza z 2008 roku

Zarządzenia burmistrza z 2007 roku

Zarządzenia burmistrza z 2006 roku

Zarządzenia burmistrza z 2005 roku

Zarządzenia burmistrza z 2004 roku

Zarządzenie Przedmiot
0050.202.2015
z dnia 27.08.2015
w sprawie przeznaczenia do ponownego oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny - na czas oznaczony trzech lat - z przeznaczeniem na cele upraw rolnych oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
0050.201.2015
z dnia 27.08.2015
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Lędzinach przy ul. Betonowej, stanowiącej własność gminy Lędziny oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
0050.200.2015
z dnia 27.08.2015
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Lędzinach przy ul. Betonowej, stanowiącej własność gminy Lędziny oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
0050.199.2015
z dnia 27.08.2015
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Lędzinach przy ul. Blych, stanowiącej własność gminy Lędziny oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
0050.198.2015
z dnia 27.08.2015
w sprawie przeznaczenia do zbycia na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" Sp. z o.o. z siedzibą w Lędzinach nieruchomości położonej w Lędzinach przy ul. Kupilasa, stanowiącej własność gminy Lędziny oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia
0050.197.2015
z dnia 21.08.2015
w sprawie ustalenia punktów głosowania w projekcie "Budżet Obywatelski w Lędzinach" na 2016 r.
0050.196.2015
z dnia 17.08.2015
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
0050.195.2015
z dnia 13.08.2015
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Lędzinach
0050.194.2015
z dnia 10.08.2015
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko naczelnika Wydziału Oświaty, Pomocy Społecznej i Zdrowia
0120.33.2015
z dnia 4.08.2015
w sprawie zmiany Regulaminu pracy w Urzędzie Miasta Lędziny
0050.193.2015
z dnia 4.08.2015
w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej
0050.192.2015
z dnia 4.08.2015
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Lędzinach w rejonie ul. Paderewskiego, stanowiącej własność gminy Lędziny oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
0050.191.2015
z dnia 4.08.2015
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Lędzinach przy ul. Blych, stanowiącej własność gminy Lędziny oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
0050.190.2015
z dnia 4.08.2015
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Lędzinach przy ul. Brzechwy, stanowiącej własność gminy Lędziny oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
0050.189.2015
z dnia 4.08.2015
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Lędzinach przy ul. Grunwaldzkiej, stanowiącej własność gminy Lędziny oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
0050.188.2015
z dnia 4.08.2015
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Lędzinach przy ul. Różanej, stanowiącej własność gminy Lędziny oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
0050.187.2015
z dnia 4.08.2015
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Lędzinach przy ul. Różanej, stanowiącej własność gminy Lędziny oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
0050.186.2015
z dnia 4.08.2015
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będącej własnością gminy Lędziny, a przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu
0050.185.2015
z dnia 4.08.2015
w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości będącej własnością gminy Lędziny, położonej w rejonie ul. Wygody w Lędzinach
0050.184.2015
z dnia 4.08.2015
w sprawie powołania komisji ds. weryfikacji wniosków o udzielenie dotacji do budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Lędziny
0050.183.2015
z dnia 3.08.2015
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko kierownika Referatu Komunikacji Społecznej, Promocji, Kultury, Sportu i Współpracy
0050.182.2015
z dnia 3.08.2015
w sprawie wyznaczenia składu komisji do spraw rozpatrywania wniosków o dotację na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków
0050.181.2015
z dnia 3.08.2015
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.117.2015 burmistrza miasta Lędziny z dnia 8 maja 2015 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Lędzinach
0050.180.2015
z dnia 30.07.2015
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok
0120.32.2015
z dnia 28.07.2015
w sprawie zmiany zarządzenia nr 120.30.2015 burmistrza miasta Lędziny z dnia 14 lipca 2015 r., wydanego w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla ekspertów, wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
0050.179.2015
z dnia 28.07.2015
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.151.2015 burmistrza miasta Lędziny z dnia 8.07.2015 r., wydanego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
0050.178.2015
z dnia 24.07.2015
w sprawie zatwierdzenia wyniku konkursu na dyrektora Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Lędzinach
0120.31.2015
z dnia 23.07.2015
w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miasta Lędziny
0050.177.2015
z dnia 23.07.2015
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta w Lędzinach
0050.176.2015
z dnia 20.07.2015
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok
0050.175.2015
z dnia 16.07.2015
w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach do przekazywania do Biura Informacji Gospodarczej, informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego
0050.174.2015
z dnia 16.07.2015
w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach do ustanawiania rodziny wspierającej lub zawierania i rozwiązywania umów, o których mowa w art. 31 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
0050.173.2015
z dnia 16.07.2015
w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji
0050.172.2015
z dnia 16.07.2015
w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach do prowadzenia spraw, o których mowa w art. 20t ust. 8 i 9 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
0050.171.2015
z dnia 16.07.2015
w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych
0050.170.2015
z dnia 16.07.2015
w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach do prowadzenia postępowań w sprawach o zasiłki dla opiekunów i wydawania decyzji w tych sprawach
0050.169.2015
z dnia 16.07.2015
w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji
0050.168.2015
z dnia 16.07.2015
w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji
0050.167.2015
z dnia 16.07.2015
w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych
0050.166.2015
z dnia 16.07.2015
w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach do przekazywania do Biura Informacji Gospodarczej, informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego
0050.165.2015
z dnia 16.07.2015
w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji
0050.164.2015
z dnia 16.07.2015
w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji
0050.163.2015
z dnia 16.07.2015
w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach do prowadzenia postępowań w sprawach o zasiłki dla opiekunów i wydawania decyzji w tych sprawach
0050.162.2015
z dnia 16.07.2015
w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach do prowadzenia spraw, o których mowa w art. 20t ust. 8 i 9 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
0050.161.2015
z dnia 16.07.2015
w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej
0120.30.2015
z dnia 14.07.2015
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla ekspertów, wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
0050.160.2015
z dnia 14.07.2015
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach w rejonie ul. Lędzińskiej - Pokoju, na czas oznaczony do trzech lat - na urządzenie ogródka przydomowego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
0050.159.2015
z dnia 14.07.2015
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy ul. ks. Kontnego, stanowiącej własność gminy Lędziny oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
0050.158.2015
z dnia 9.07.2015
w sprawie powołania komisji ds. weryfikacji wniosków o udzielenie dotacji do budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Lędziny
0050.157.2015
z dnia 8.07.2015
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem stanowiska handlowego o powierzchni użytkowej 33,36 m2 w budynku przy ul. Fredry 10 w Lędzinach
0050.156.2015
z dnia 8.07.2015
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego na najem samodzielnego lokalu usługowego na parterze w budynku, usytuowanym przy placu miejskim tzw. "Placu Farskim"
0050.155.2015
z dnia 8.07.2015
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach
0050.154.2015
z dnia 8.07.2015
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko komendanta Straży Miejskiej w Lędzinach
0050.153.2015
z dnia 8.07.2015
w sprawie przeznaczenia do ponownego oddania w dzierżawę - Przedsiębiorstwu Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Spółka z o.o. z siedzibą w Mochnaczce Wyżnej 118, Krynica-Zdrój - nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach przy ul. Pokoju, na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2015 r., na potrzeby składowania ziemi, kruszyw i materiałów związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Lędzinach w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Lędziny" oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
0050.152.2015
z dnia 8.07.2015
w sprawie powołania składu komisji konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Lędzinach
0050.151.2015
z dnia 8.07.2015
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
0050.150.2015
z dnia 8.07.2015
w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia regulaminu jej organizacji i trybu działania
0050.149.2015
z dnia 8.07.2015
w sprawie prowadzenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Lędziny i gminnych jednostkach organizacyjnych
0120.29.2015
z dnia 2.07.2015
w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie miasta Lędziny przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych, plakatów i haseł dotyczących referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
0050.148.2015
z dnia 30.06.2015
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lędziny na lata 2015-2025
0050.147.2015
z dnia 30.06.2015
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok
0050.146.2015
z dnia 30.06.2015
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Lędzinach
0120.28.2015
z dnia 25.06.2015
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0120.1.2012 burmistrza miasta Lędziny z dnia 2.01.2012 r. w sprawie wprowadzenia "Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych" i "Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych"
0050.145.2015
z dnia 23.06.2015
w sprawie powołania Zespołu ds. przeprowadzania konsultacji społecznych projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego
0050.144.2015
z dnia 23.06.2015
w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i gminnych jednostkach organizacyjnych oraz nadzoru nad jej realizacją
0050.143.2015
z dnia 22.06.2015
w sprawie powołania składu komisji rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko inspektora w Wydziale Edukacji Kultury, Spraw Społecznych, Sportu i Promocji Miasta
0050.142.2015
z dnia 16.06.2015
w sprawie powołania składu komisji konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Lędzinach
0050.141.2015
z dnia 12.06.2015
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok
0050.140.2015
z dnia 11.06.2015
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko skarbnika miasta Lędziny
0050.139.2015
z dnia 10.06.2015
w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomości będącej własnością gminy Lędziny oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w drodze przetargu
0050.138.2015
z dnia 10.06.2015
w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomości będących własnością gminy Lędziny oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu
0050.137.2015
z dnia 8.06.2015
w sprawie ustalenia minimalnej stawki czynszu za najem stanowisk handlowych zlokalizowanych w budynku – położonym w Lędzinach, obręb Hołdunów, przy ul. Fredry 10 – przeznaczonych na prowadzenie działalności handlowo-usługowej
0050.136.2015
z dnia 8.06.2015
w sprawie ustalenia minimalnej stawki czynszu za najem samodzielnych lokali usługowych usytuowanych na parterze budynku położonego przy powstającym placu miejskim tzw. "Placu Farskim" w Lędzinach
0050.135.2015
z dnia 5.06.2015
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn.: "Utworzenie żłobka w Lędzinach przy ul. Paderewskiego 7"
0120.27.2015
z dnia 29.05.2015
w sprawie powołania Zespołu Kryzysowego
0050.134.2015
z dnia 29.05.2015
w sprawie przeznaczenia do ponownego oddania w użyczenie - na czas oznaczony trzech lat - nieruchomości będącej własnością gminy Lędziny
0050.133.2015
z dnia 29.05.2015
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok
0050.132.2015
z dnia 28.05.2015
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Lędzinach
0050.131.2015
z dnia 26.05.2015
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0151/537/05 burmistrza miasta Lędziny z dnia 10.06.2005 roku w sprawie powierzenia Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej obsługi administracyjnej i finansowo-księgowej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lędzinach
0050.130.2015
z dnia 22.05.2015
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.19.2014 burmistrza miasta Lędziny z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej ds. sprzedaży, oddania w wieczyste użytkowanie, oddania w dzierżawę i oddania w najem nieruchomości stanowiących własność gminy Lędziny
0050.129.2015
z dnia 21.05.2015
w sprawie wyznaczenia kandydata na członka Rady Nadzorczej V kadencji reprezentującego gminę Lędziny w Rejonowym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna
0050.128.2015
z dnia 21.05.2015
w sprawie przeznaczenia do ponownego oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach w rejonie ul. Przodowników, na czas oznaczony trzech lat - na urządzenie ogródka przydomowego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
0050.127.2015
z dnia 21.05.2015
w sprawie nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości stanowiącej własność gminy Lędziny na rzecz samorządowej instytucji kultury - Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach
0050.126.2015
z dnia 21.05.2015
w sprawie zmian w składach obwodowych komisji wyborczych w gminie Lędziny
0050.125.2015
z dnia 19.05.2015
w sprawie sporządzenia wykazu podległych jednostek organizacyjnych gminy Lędziny oraz komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Lędziny uczestniczących w postępowaniu przetargowym dotyczącym grupowego zakupu energii elektrycznej
0120.26.2015
z dnia 18.05.2015
w sprawie zmian w Regulaminie pracy Urzędu Miasta Lędziny
0050.124.2015
z dnia 18.05.2015
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.90.2015 burmistrza miasta Lędziny z dnia 10.04.2015 r. w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego "Dni Lędzin 2015"
0050.123.2015
z dnia 18.05.2015
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok
0050.122.2015
z dnia 14.05.2015
w sprawie utworzenia formacji Obrony Cywilnej na terenie gminy Lędziny
0050.121.2015
z dnia 14.05.2015
w sprawie rozłożenia na raty całej przysługującej gminie Lędziny należności od dłużnika [...]
0120.25.2015
z dnia 11.05.2015
w sprawie zmiany zarządzenia nr 120.13.2015 burmistrza miasta Lędziny z dnia 16.02.2015 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego
0050.120.2015
z dnia 11.05.2015
w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie - na kolejny okres - nieruchomości będącej własnością gminy Lędziny
0050.119.2015
z dnia 11.05.2015
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko audytora wewnętrznego w Urzędzie Miasta Lędziny
0050.118.2015
z dnia 11.05.2015
w sprawie nabycia - na rzecz gminy Lędziny - prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym 2782/127 o pow. 0,0022 ha, położonej w Lędzinach, obrębie geodezyjnym Lędziny, zajętej pod drogę publiczną gminną ul. Brzechwy
0050.117.2015
z dnia 8.05.2015
w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Lędzinach
0050.116.2015
z dnia 8.05.2015
w sprawie zmian w składach obwodowych komisji wyborczych w gminie Lędziny
0050.115.2015
z dnia 4.05.2015
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok
0050.114.2015
z dnia 30.04.2015
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok
0050.113.2015
z dnia 30.04.2015
w sprawie wprowadzenia Instrukcji windykacji należności z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Miasta Lędziny
0050.112.2015
z dnia 30.04.2015
w sprawie wprowadzenia Instrukcji windykacji niepodatkowych należności o charakterze publicznoprawnym i należności cywilnoprawnych w Urzędzie Miasta Lędziny
0120.24.2015
z dnia 29.04.2015
w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych w Urzędzie Stanu Cywilnego
0120.23.2015
z dnia 29.04.2015
w sprawie powołania komisji likwidacyjnej druków ścisłego zarachowania tj. formularzy dowodowych
0120.22.2015
z dnia 23.04.2015
w sprawie powołania komisji ds. likwidacji punktu ukrycia mieszczącego się przy ul. Lędzińskiej 47 w Lędzinach
0050.111.2015
z dnia 21.04.2015
w sprawie przeznaczenia do ponownego oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach przy ul. ks. Kontnego, na czas oznaczony trzech lat - na urządzenie ogródka przydomowego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
0050.110.2015
z dnia 21.04.2015
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny - na czas oznaczony jednego roku - z przeznaczeniem na cele upraw rolnych oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
0050.109.2015
z dnia 20.04.2015
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
0050.108.2015
z dnia 16.04.2015
w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych
0050.107.2015
z dnia 16.04.2015
w sprawie upoważnienia p.o. dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych
0050.106.2015
z dnia 16.04.2015
w sprawie upoważnienia p.o. dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach do prowadzenia spraw, o których mowa w art. 20t ust. 8 i 9 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
0050.105.2015
z dnia 16.04.2015
w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach do prowadzenia spraw, o których mowa w art. 20t ust. 8 i 9 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
0050.104.2015
z dnia 16.04.2015
w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach do prowadzenia postępowań w sprawach o zasiłki dla opiekunów i wydawania decyzji w tych sprawach
0050.103.2015
z dnia 16.04.2015
w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach do przekazywania do Biura Informacji Gospodarczej, informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego
0050.102.2015
z dnia 16.04.2015
w sprawie upoważnienia p.o. dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach do przekazywania do Biura Informacji Gospodarczej, informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego
0050.101.2015
z dnia 16.04.2015
w sprawie upoważnienia p.o. dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach do ustanawiania rodziny wspierającej lub zawierania i rozwiązywania umów, o których mowa w art. 31 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
0050.100.2015
z dnia 16.04.2015
w sprawie upoważnienia p.o. dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji
0050.99.2015
z dnia 16.04.2015
w sprawie upoważnienia p.o. dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji
0050.98.2015
z dnia 16.04.2015
w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji
0050.97.2015
z dnia 16.04.2015
w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji
0050.96.2015
z dnia 16.04.2015
w sprawie upoważnienia p.o. dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji
0050.95.2015
z dnia 16.04.2015
w sprawie upoważnienia p.o. dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach do prowadzenia postępowań w sprawach o zasiłki dla opiekunów i wydawania decyzji w tych sprawach
0050.94.2015
z dnia 16.04.2015
w sprawie upoważnienia p.o. dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej
0050.93.2015
z dnia 16.04.2015
w sprawie powołania komisji ds. weryfikacji wniosków o udzielenie dotacji do budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Lędziny
0120.21.2015
z dnia 15.04.2015
w sprawie przeprowadzenia szkolenia w zakresie funkcjonowania Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
0050.92.2015
z dnia 15.04.2015
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Miejskiego Zarządu Budynków w Lędzinach
0050.91.2015
z dnia 15.04.2015
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok
0050.90.2015
z dnia 10.04.2015
w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego "Dni Lędzin 2015"
0050.89.2015
z dnia 9.04.2015
w sprawie udziału w obronnym ćwiczeniu wojewódzkim pk. "Górny Śląsk - 2015"
0050.88.2015
z dnia 9.04.2015
w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z Karty "Rodzina 3+"
0050.87.2015
z dnia 8.04.2015
w sprawie przeznaczenia do ponownego oddania w dzierżawę - osobie fizycznej - nieruchomości stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach przy ul. Hołdunowskiej, na czas oznaczony jednego roku, dla celów prowadzenia działalności gospodarczej oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
0050.86.2015
z dnia 8.04.2015
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0151/537/05 burmistrza miasta Lędziny z dnia 10.06.2005 roku w sprawie powierzenia Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej obsługi administracyjnej i finansowo-księgowej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lędzinach
0050.85.2015
z dnia 8.04.2015
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.92.2011 burmistrza miasta Lędziny z dnia 19.05.2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Lędzinach zmienione zarządzeniami burmistrza miasta Lędziny nr 0050.102.2011 z dnia 8.06.2011 roku, nr 0050.286.2012 z dnia 22.03.2012 roku i nr 0050.490.2013 z dnia 27.03.2013 roku, 0050.499.2013 z dnia 9.04.2013 roku
0050.84.2015
z dnia 3.04.2015
w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości położonej w Lędzinach przy ul. Hołdunowskiej - stanowiącej teren po byłym szybie Piast III - przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej
0050.83.2015
z dnia 3.04.2015
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny - na czas oznaczony trzech lat - z przeznaczeniem na cele upraw rolnych oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
0050.82.2015
z dnia 31.03.2015
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Lędziny na lata 2015-2025
0050.81.2015
z dnia 31.03.2015
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok
0050.80.2015
z dnia 30.03.2015
w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego miasta Lędziny za 2014 rok
0050.79.2015
z dnia 30.03.2015
w sprawie wykonania budżetu miasta Lędziny za 2014 rok
0050.78.2015
z dnia 27.03.2015
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok
0050.77.2015
z dnia 27.03.2015
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Lędziny - na czas oznaczony trzech lat - z przeznaczeniem na cele upraw rolnych oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
0050.76.2015
z dnia 27.03.2015
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Lędziny - na czas oznaczony trzech lat - z przeznaczeniem na cele upraw rolnych oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
0120.20.2015
z dnia 26.03.2015
w sprawie powołania zespołu do wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia pn. "Świadczenie usług w zakresie obsługi prawnej Urzędu Miasta Lędziny w okresie IV-XII.2015 r."
0120.19.2015
z dnia 26.03.2015
w sprawie powołania Zespołu Kryzysowego
0050.75.2015
z dnia 26.03.2015
w sprawie przeznaczenia do ponownego oddania w dzierżawę - panu Krzysztofowi Machnik - Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego "MACHNIK" z siedzibą w Mochnaczce Wyżnej 59, 33-380 Krynica-Zdrój - nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach przy ul. Paderewskiego, na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2015 r., na potrzeby składowania ziemi, kruszyw i materiałów związanych z budową kanalizacji sanitarnej oraz budową przyłączy kanalizacji sanitarnej w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Lędziny" oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
0050.74.2015
z dnia 26.03.2015
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej za 2015 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w [...]
0050.73.2015
z dnia 24.03.2015
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej za 2015 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w [...]
0050.72.2015
z dnia 18.03.2015
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej za 2015 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w [...]
0050.71.2015
z dnia 18.03.2015
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej za 2015 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w [...]
0050.70.2015
z dnia 18.03.2015
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej za 2015 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w [...]
0050.69.2015
z dnia 13.03.2015
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok
0050.68.2015
z dnia 13.03.2015
w sprawie zmiany składu osobowego Rady Programowej czasopisma samorządowego BIL "Lędziny - teraz"
0050.67.2015
z dnia 13.03.2015
w sprawie organizacji i zasad działania Systemu wykrywania i alarmowania
0050.66.2015
z dnia 13.03.2015
w sprawie organizacji i działania Systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach (SWO) w gminie Lędziny
0050.65.2015
z dnia 13.03.2015
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn.: "System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-Urząd w gminie Lędziny"
0050.64.2015
z dnia 11.03.2015
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach przy ul. 30-Lecia - na czas oznaczony trzech lat - na urządzenie ogródka przydomowego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
0050.63.2015
z dnia 11.03.2015
w sprawie rozłożenia na dziesięć rat rocznych należności w wysokości 12 838,00 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności po uwzględnieniu bonifikaty
0120.18.2015
z dnia 11.03.2015
w sprawie powołania zespołu ds. podjęcia działań zmierzających do przygotowania uprawnień dla rodzin wielodzietnych z terenu gminy Lędziny
0050.62.2015
z dnia 9.03.2015
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej za 2015 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w [...]
0050.61.2015
z dnia 9.03.2015
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej za 2015 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w [...]
0050.60.2015
z dnia 9.03.2015
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej za 2015 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w [...]
0050.59.2015
z dnia 9.03.2015
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej za 2015 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w [...]
0120.17.2015
z dnia 5.03.2015
w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie miasta Lędziny przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
0120.16.2015
z dnia 3.03.2015
w sprawie powołania zespołu ds. weryfikacji złożonych uwag, sugestii i wniosków do Regulaminu tworzenia i realizacji Budżetu Obywatelskiego przyjętego uchwałą nr XLIX/383/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 26.06.2014 r.
0050.58.2015
z dnia 3.03.2015
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0151/537/05 burmistrza miasta Lędziny z dnia 10.06.2005 r. w zakresie zmiany załącznika nr 2 - Regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lędzinach
0050.57.2015
z dnia 2.03.2015
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok
0050.56.2015
z dnia 2.03.2015
w sprawie przeznaczenia do ponownego oddania w dzierżawę - Spółce z o.o. MIKO-TECH z siedzibą w Łaziskach Górnych - nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach przy ul. Wygody (na terenie tzw. Wopienki), na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2015 r. na urządzenie tymczasowego składowiska materiałów budowlanych oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
0050.55.2015
z dnia 27.02.2015
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok
0050.54.2015
z dnia 24.02.2015
w sprawie zmiany zarządzenia 0050.47.2015 burmistrza miasta Lędziny z dnia 10.02.2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn. "Budowa oświetlenia drogowego ul. Hołdunowska - etap II"
0120.15.2015
z dnia 23.02.2015
w sprawie zasad przygotowywania projektów umów oraz prowadzenia Centralnego Rejestru Umów i Porozumień w Urzędzie Miasta Lędziny
0050.53.2015
z dnia 20.02.2015
w sprawie rozłożenia na dziesięć rat rocznych należności w wysokości 5 364,25 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności po uwzględnieniu bonifikaty
0050.52.2015
z dnia 19.02.2015
w sprawie zmiany zarządzenia 0050.40.2015 burmistrza miasta Lędziny z dnia 27.01.2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn. "Budowa infrastruktury okołoturystycznej Ośrodka Rekreacji Sportowej Zalew w Lędzinach w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu"
0120.14.2015
z dnia 16.02.2015
w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. przygotowania prezentacji strategii rozwoju miasta
0120.13.2015
z dnia 16.02.2015
w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego
0050.51.2015
z dnia 16.02.2015
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i jego organizacji
0050.50.2015
z dnia 13.02.2015
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok
0050.49.2015
z dnia 13.02.2015
w sprawie rozłożenia na dziesięć rat rocznych należności w wysokości 14 325,00 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności po uwzględnieniu bonifikaty
0050.48.2015
z dnia 11.02.2015
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursu ofert dla publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej świadczących usługi w zakresie ochrony zdrowia w 2015 roku
0050.47.2015
z dnia 10.02.2015
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn.: "Budowa oświetlenia drogowego ul. Hołdunowska - etap II"
0120.12.2015
z dnia 9.02.2015
w sprawie powołania komisji ds. wyłonienia najkorzystniejszej oferty na zakup tabletów dla radnych Rady Miasta Lędziny VII kadencji
0050.46.2015
z dnia 9.02.2015
w sprawie powołania komisyjnego zespołu ds. analizy i weryfikacji danych zawartych w konstrukcji taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla PGK "Partner" w Lędzinach
0050.45.2015
z dnia 7.02.2015
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.36.2015 burmistrza miasta Lędziny z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu RP w okręgu nr 75 zarządzonych na dzień 8 lutego 2015 r.
0050.44.2015
z dnia 5.02.2015
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok
0120.11.2015
z dnia 2.02.2015
w sprawie powołania zespołu ds. opracowania projektu planu rozwoju sieci drogowej gminy Lędziny na lata 2015-2020
0050.43.2015
z dnia 2.02.2015
w sprawie przeznaczenia do ponownego oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach w rejonie ul. Waryńskiego - na czas oznaczony trzech lat - na urządzenie ogródka przydomowego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
0050.42.2015
z dnia 30.01.2015
w sprawie przeznaczenia do ponownego oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny - na czas oznaczony trzech lat - z przeznaczeniem na cele upraw rolnych oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
0050.41.2015
z dnia 30.01.2015
w sprawie przeznaczenia do ponownego oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Lędziny - na czas oznaczony trzech lat - z przeznaczeniem na cele upraw rolnych oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
0120.10.2015
z dnia 27.01.2015
w sprawie upoważnienia kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta w Lędzinach do obsługi Gminnego Informacyjnego Systemu SMS Lędziny
0050.40.2015
z dnia 27.01.2015
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn.: "Budowa infrastruktury okołoturystycznej Ośrodka Rekreacji Sportowej Zalew w Lędzinach w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu"
0050.39.2015
z dnia 27.01.2015
w sprawie przeznaczenia do zbycia, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność gminy Lędziny oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia
0050.38.2015
z dnia 27.01.2015
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Lędzinach w przy ul. ks. Kupilasa, stanowiącej własność gminy Lędziny oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
0120.9.2015
z dnia 23.01.2015
w sprawie powołania zespołu do wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia pn. "Wykonanie wycen nieruchomości dla potrzeb gminy Lędziny w 2015 r."
0050.37.2015
z dnia 23.01.2015
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Lędziny
0120.8.2015
z dnia 21.01.2015
w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego
0120.7.2015
z dnia 19.01.2015
w sprawie powołania komisji likwidacyjnej środków trwałych i innych składników majątkowych w Urzędzie Miasta Lędziny
0120.6.2015
z dnia 19.01.2015
w sprawie powołania komisji likwidacyjnej środków trwałych i innych składników majątkowych w gminie Lędziny
0050.36.2015
z dnia 19.01.2015
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu RP w okręgu nr 75 zarządzonych na dzień 8 lutego 2015 r.
0050.35.2015
z dnia 15.01.2015
w sprawie wyznaczenia kandydata na członka Rady Nadzorczej reprezentującego gminę Lędziny w spółce Master - Odpady i Energia sp. z o.o. z siedzibą w Tychach
0120.5.2015
z dnia 14.01.2015
w sprawie powołania zespołu ds. oceny zasadności przejęcia w zamian za zaległości z tytułu podatku od nieruchomości (podatnika 1/113) lokali mieszkalnych lub użytkowych w Lędzinach
0050.34.2015
z dnia 13.01.2015
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach przy ul. Długosza - na czas oznaczony trzech lat - na urządzenie ogródka przydomowego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
0120.4.2015
z dnia 12.01.2015
w sprawie powołania Zespołu Kryzysowego
0050.33.2015
z dnia 9.01.2015
w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Lędziny
0050.32.2015
z dnia 9.01.2015
w sprawie przeznaczenia do ponownego oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach w rejonie ul. Hołdunowskiej - na czas oznaczony trzech lat - na urządzenie ogródka przydomowego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
0050.31.2015
z dnia 9.01.2015
w sprawie przeznaczenia do ponownego oddania w najem na czas oznaczony 3 lat - na rzecz dotychczasowego najemcy - nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność gminy Lędziny z przeznaczeniem pod garaż oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będącej przedmiotem najmu
0120.3.2015
z dnia 9.01.2015
w sprawie powołania komisji do likwidacji danych osobowych zebranych na potrzeby procesu wyboru projektów i głosowania w budżecie obywatelskim
0120.2.2015
z dnia 9.01.2015
w sprawie powołania zespołu do realizacji projektów w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach RPO WSL 2014-2020
0050.30.2015
z dnia 8.01.2015
w sprawie nabycia - na rzecz gminy Lędziny - udziału wynoszącego 1/2 części prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym 789/30 położonej w Lędzinach, obrębie geodezyjnym Smardzowice, zajętej pod drogę publiczną gminną
0050.29.2015
z dnia 8.01.2015
w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu
0120.1.2015
z dnia 2.01.2015
w sprawie powołania zespołu do wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia pn. "Świadczenie pomocy prawnej w sprawach podatkowych (podatki lokalne), dla których właściwym organem podatkowym jest burmistrz miasta Lędziny w 2015 r." oraz "Świadczenie usług w zakresie obsługi prawnej Urzędu Miasta Lędziny w 2015 r."
0050.28.2015
z dnia 2.01.2015
w sprawie przeznaczenia do ponownego oddania w najem na czas oznaczony 12 miesięcy - na rzecz dotychczasowego najemcy - nieruchomości stanowiącej własność gminy Lędziny, z przeznaczeniem na działalność ING Banku Śląskiego SA
0050.27.2014
z dnia 2.01.2015
w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu za najem części nieruchomości stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 55, przeznaczonej pod działalność ING Banku Śląskiego SA

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.08.28
Data udostępnienia: 2015.08.29 00:15:00
Liczba odwiedzin strony: 7764 (ostatnie odwiedziny 2024.05.18 17:20:07)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny