Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenie nr 0120.8.2015 burmistrza miasta Lędziny z dnia 21.01.2015 w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz §8 ust. 2 i 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lędziny, zarządzam, co następuje:

§1

W związku ze spotkaniem z przedstawicielem firmy MULTI POLYMERS w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Lędzińskiej powołuje się Zespół Zadaniowy w składzie:

  1. przewodnicząca - Ewelina Goczoł - naczelnik Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego,
  2. członkowie:
    • Dorota Przybyła - skarbnik miasta,
    • Renata Zazakowny - kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Szkód Górniczych,
    • Marcin Korfanty - inspektor Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Miejskiej.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikowi Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.01.21
Data udostępnienia: 2015.02.02 18:05:20
Liczba odwiedzin strony: 536 (ostatnie odwiedziny 2020.06.04 01:36:45)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny