Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Sprawozdania

Sprawozdania finansowe Urzędu Miasta Lędziny

Pozostałe sprawozdania Urzędu Miasta Lędziny

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Sprawozdania finansowe Urzędu Miasta Lędziny

 1. Sprawozdania finansowe z realizacji budżetu gminy Lędziny za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2015 roku (Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS) - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (1361 KB).
 2. Sprawozdania finansowe z realizacji budżetu gminy Lędziny za okres od początku roku do dnia 31 marca 2015 roku (Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS) - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (15293 KB).
 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lędziny za 2014 rok.
 4. Sprawozdania finansowe z realizacji budżetu gminy Lędziny za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 roku (Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS) - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (2310 KB).
 5. Sprawozdania finansowe z realizacji budżetu gminy Lędziny za okres od początku roku do dnia 30 września 2014 roku (Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS) - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (2100 KB).
 6. Informacja burmistrza miasta o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lędziny na lata 2014-2024 oraz o projektach, programach lub zadaniach wieloletnich na dzień 30.06.2014 r.
 7. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lędziny za I półrocze 2014 r.
 8. Sprawozdania finansowe z realizacji budżetu gminy Lędziny za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2014 roku (Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS) - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (2162 KB).
 9. Sprawozdania finansowe z realizacji budżetu gminy Lędziny za okres od początku roku do dnia 31 marca 2014 roku (Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS) - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (2135 KB).
 10. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lędziny za 2013 rok.
 11. Sprawozdania finansowe z realizacji budżetu gminy Lędziny za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2013 roku (Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS) - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (2186 KB).
 12. Sprawozdania finansowe z realizacji budżetu gminy Lędziny za okres od początku roku do dnia 30 września 2013 roku (Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS) - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (2137 KB).
 13. Informacja burmistrza miasta o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lędziny na lata 2013-2022 oraz o projektach, programach lub zadaniach wieloletnich na dzień 30.06.2013 r.
 14. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lędziny za I półrocze 2013 r.
 15. Sprawozdania finansowe z realizacji budżetu gminy Lędziny za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2013 roku (Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS) - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (1972 KB).
 16. Sprawozdania finansowe z realizacji budżetu gminy Lędziny za okres od początku roku do dnia 31 marca 2013 roku (Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS) - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (1855 KB).
 17. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lędziny za 2012 rok.
 18. Sprawozdania finansowe z realizacji budżetu gminy Lędziny za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012 roku (Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS) - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (15742 KB).
 19. Sprawozdania finansowe z realizacji budżetu gminy Lędziny za okres od początku roku do dnia 30 września 2012 roku (Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS) - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (15373 KB).
 20. Informacja burmistrza miasta o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lędziny na lata 2012-2019 oraz o projektach, programach lub zadaniach wieloletnich na dzień 30.06.2012 r.
 21. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lędziny za I półrocze 2012 r.
 22. Sprawozdania finansowe z realizacji budżetu gminy Lędziny za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2012 roku (Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS) - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (15145 KB).
 23. Sprawozdania finansowe z realizacji budżetu gminy Lędziny za okres od początku roku do dnia 31 marca 2012 roku (Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS) - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (14540 KB).
 24. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lędziny za 2011 rok - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (1625 KB).
 25. Sprawozdania finansowe z realizacji budżetu gminy Lędziny za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 roku (Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS) - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (2173 KB).
 26. Sprawozdania finansowe z realizacji budżetu gminy Lędziny za okres od początku roku do dnia 30 września 2011 roku (Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS) - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (2060 KB).
 27. Informacja burmistrza miasta o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lędziny na lata 2011-2019 oraz o projektach, programach lub zadaniach wieloletnich na dzień 30.06.2011 r.
 28. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lędziny za I półrocze 2011 r.
 29. Sprawozdania finansowe z realizacji budżetu gminy Lędziny za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2011 roku (Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS) - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (1909 KB).
 30. Sprawozdania finansowe z realizacji budżetu gminy Lędziny za okres od początku roku do dnia 31 marca 2011 roku (Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS) - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (1949 KB).
 31. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lędziny za 2010 rok - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (1390 KB).
 32. Sprawozdania finansowe z realizacji budżetu gminy Lędziny za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2010 roku (Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS) - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (2225 KB).
 33. Sprawozdania finansowe z realizacji budżetu gminy Lędziny za okres od początku roku do dnia 30 września 2010 roku (Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS) - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (2112 KB).
 34. Sprawozdania finansowe z realizacji budżetu gminy Lędziny za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2010 roku (Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS) - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (2127 KB).
 35. Sprawozdania finansowe z realizacji budżetu gminy Lędziny za okres od początku roku do dnia 31 marca 2010 roku (Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS) - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (1957 KB).
 36. Sprawozdanie o dochodach, wydatkach i deficycie Urzędu Miasta Lędziny za okres od początku roku do dnia 31 marca 2010 roku - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (76 KB).
 37. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lędziny za 2009 rok.
 38. Sprawozdanie o dochodach, wydatkach i deficycie Urzędu Miasta Lędziny za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009 roku - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (76 KB).
 39. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lędziny za I półrocze 2009 r.
 40. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lędziny za I kwartał 2009 r. - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (44 KB).
 41. Zestawienie wykonania budżetu miasta Lędziny za 2008 rok.
 42. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lędziny za 2008 rok.
 43. Sprawozdanie o dochodach, wydatkach i deficycie Urzędu Miasta Lędziny za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2008 roku - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (46 KB).
 44. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lędziny za I półrocze 2008 r.
 45. Zestawienie wykonania budżetu miasta Lędziny za 2007 rok.
 46. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lędziny za 2007 rok.
 47. Sprawozdanie o dochodach, wydatkach i deficycie Urzędu Miasta Lędziny za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2007 roku - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (39 KB).
 48. Sprawozdanie burmistrza miasta z wykonania budżetu miasta Lędziny za I półrocze 2007 roku - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (184 KB).
 49. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lędziny za 2006 rok - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (1247 KB).
 50. Zestawienie wykonania budżetu miasta Lędziny za 2006 rok.
 51. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lędziny za 2006 rok.
 52. Zestawienie realizacji dochodów i wydatków budżetowych oraz zadłużenia miasta Lędziny w latach 2002-2005 - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (23 KB).
 53. Sprawozdanie burmistrza miasta z wykonania budżetu miasta Lędziny za I półrocze 2006 roku - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (165 KB):
  • sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lędziny za okres od 1.01. do 30.06.2006 r. (załącznik nr 1) - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (45 KB),
  • wykonanie dochodów budżetu miasta Lędziny za I półrocze 2006 roku w szczegółowości do paragrafów (załącznik nr 2) - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (82 KB),
  • wykonanie wydatków budżetu miasta Lędziny za I półrocze 2006 roku w szczegółowości do paragrafów (załącznik nr 3) - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (135 KB),
  • wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2006 roku (załącznik nr 4) - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (36 KB),
  • wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego od 1.04.2006 do 30.06.2006 roku (załącznik nr 5) - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (33 KB),
  • wykonanie planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2006 roku (załącznik nr 6) - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (39 KB),
  • wykonanie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2006 roku (załącznik nr 7) - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (38 KB).
 54. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lędziny za 2005 rok.
 55. Sprawozdanie burmistrza miasta z wykonania budżetu miasta Lędziny za I półrocze 2005 roku - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (153 KB):
  • sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lędziny za okres od 1.01. do 30.06.2005 r. (załącznik nr 1) - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (55 KB),
  • wykonanie dochodów budżetu miasta Lędziny za I półrocze 2005 roku w szczegółowości do paragrafów (załącznik nr 2) - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (77 KB),
  • wykonanie wydatków budżetu miasta Lędziny za I półrocze 2005 roku w szczegółowości do paragrafów (załącznik nr 3) - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (140 KB),
  • zestawienie przychodów i wydatków środków specjalnych obowiązujące za okres od 1.01.2005 do 31.03.2005 roku (załącznik nr 4) - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (30 KB),
  • zestawienie przychodów i wydatków dochodów własnych od 31.03.2005 do 30.06.2005 roku (załącznik nr 5) - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (28 KB),
  • rozliczenie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej miasta Lędziny za I półrocze 2005 roku (załącznik nr 6) - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (42 KB).
 56. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lędziny za 2004 rok.
 57. Sprawozdanie burmistrza miasta z wykonania budżetu miasta Lędziny za I półrocze 2004 roku - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (151 KB):
  • sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lędziny za okres od 1.01. do 30.06.2004 r. (załącznik nr 1) - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (54 KB),
  • wykonanie dochodów budżetu miasta Lędziny za I półrocze 2004 roku w szczegółowości do paragrafów (załącznik nr 2) - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (75 KB),
  • wykonanie wydatków budżetu miasta Lędziny za I półrocze 2004 roku w szczegółowości do paragrafów (załącznik nr 3) - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (123 KB),
  • wykonanie przychodów i wydatków środków specjalnych jednostek budżetowych za I półrocze 2004 roku (załącznik nr 4) - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (25 KB),
  • wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej miasta Lędziny za I półrocze 2004 roku (załącznik nr 5) - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (44 KB).
 58. Sprawozdania finansowe z realizacji budżetu gminy Lędziny za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2004:
  • sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych gminy Lędziny (Rb-27S) - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (101 KB),
  • sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych gminy Lędziny (Rb-28S) - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (141 KB),
  • sprawozdanie kwartalne o stanie należności gminy Lędziny (Rb-N) - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (47 KB),
  • sprawozdanie kwartalne o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń gminy Lędziny (Rb-Z) - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (52 KB),
  • sprawozdanie kwartalne o nadwyżce/deficycie gminy Lędziny (Rb-NDS) - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (37 KB).

Pozostałe sprawozdania Urzędu Miasta Lędziny

 1. Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.
 2. Sprawozdanie z realizacji działań Zespołu Interdyscyplinarnego w Lędzinach za rok 2014.
 3. Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.
 4. Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.
 5. Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.
 6. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy Lędziny (marzec 2007) - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (482 KB).
 7. Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Lędziny (marzec 2007) - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (536 KB).
 8. Sprawozdanie z działalności Wydziału Inwestycji i Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Lędziny za okres 2002-2006 - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (125 KB).
 9. Raport o stanie środowiska Lędziny 2005 - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (2951 KB).
 10. Sprawozdanie z działalności samorządu gminy Lędziny w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2004 roku (PARPA-G1) - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (1570 KB).
 11. Sprawozdanie z przeglądu realizacji celów i zadań środowiskowych w gminie Lędziny z wykorzystaniem informatycznego programu zarządzania środowiskowego REMAS - SOZAT - GMINA za okres od 30 czerwca do 31 grudnia 2004 roku.
 12. Sprawozdanie z działalności samorządu gminy Lędziny w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2003 roku (PARPA-G1) - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (1647 KB).

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

 1. Uchwała nr 4200/II/70/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez burmistrza miasta Lędziny sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (1249 KB).
 2. Uchwała nr 4200/II/40/2015 z dnia 19 lutego 2015 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej miasta Lędziny na 2015 rok - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (544 KB).
 3. Uchwała nr 4200/II/39/2015 z dnia 19 lutego 2015 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu miasta Lędziny, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (932 KB).
 4. Uchwała nr 4100/II/212/2014 z dnia 4 grudnia 2014 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej miasta Lędziny na 2015 rok - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (455 KB).
 5. Uchwała nr 4100/II/211/2014 z dnia 4 grudnia 2014 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez burmistrza miasta Lędziny projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (877 KB).
 6. Uchwała nr 4100/II/210/2014 z dnia 4 grudnia 2014 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez burmistrza miasta Lędziny projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (792 KB).
 7. Uchwała nr 4100/II/144/2014 z dnia 9 września 2014 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez burmistrza miasta Lędziny informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (1295 KB).
 8. Uchwała nr 4100/II/63/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez burmistrza miasta Lędziny sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (811 KB).
 9. Uchwała nr 4100/II/223/2013 z dnia 3 grudnia 2013 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej miasta Lędziny na 2014 rok - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (458 KB).
 10. Uchwała nr 4100/II/222/2013 z dnia 3 grudnia 2013 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez burmistrza miasta Lędziny projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (859 KB).
 11. Uchwała nr 4100/II/221/2013 z dnia 3 grudnia 2013 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez burmistrza miasta Lędziny projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (553 KB).
 12. Uchwała nr 4100/II/174/2013 z dnia 16 września 2013 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez burmistrza miasta Lędziny informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (938 KB).
 13. Uchwała nr 4100/II/71/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez burmistrza miasta Lędziny sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (554 KB).
 14. Uchwała nr 4100/II/38/2013 z dnia 28 stycznia 2013 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 11 757 831,65 zł przedstawionego w uchwale budżetowej miasta Lędziny na 2013 rok - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (389 KB).
 15. Uchwała nr 4100/II/37/2013 z dnia 28 stycznia 2013 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu miasta Lędziny, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (465 KB).
 16. Uchwała nr 4100/II/193/2012 z dnia 7 grudnia 2012 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez burmistrza miasta Lędziny projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2022 - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (522 KB).
 17. Uchwała nr 4100/II/194/2012 z dnia 6 grudnia 2012 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 1 701 534,13 zł przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej miasta Lędziny na 2013 rok - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (379 KB).
 18. Uchwała nr 4100/II/192/2012 z dnia 6 grudnia 2012 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez burmistrza miasta Lędziny projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (849 KB).
 19. Uchwała nr 4100/V/74/2012 z dnia 14 września 2012 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez burmistrza miasta Lędziny informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (535 KB).
 20. Uchwała nr 4100/V/29/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez burmistrza miasta Lędziny sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (509 KB).
 21. Uchwała nr 4100/IV/207/2011 z dnia 6 grudnia 2011 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 841 990,40 zł przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok miasta Lędziny - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (322 KB).
 22. Uchwała nr 4100/IV/206/2011 z dnia 6 grudnia 2011 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez burmistrza miasta Lędziny projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2019 - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (568 KB).
 23. Uchwała nr 4100/IV/205/2011 z dnia 6 grudnia 2011 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez burmistrza miasta Lędziny projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok wraz z uzasadnieniem - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (498 KB).
 24. Uchwała nr 4100/IV/137/2011 z dnia 20 września 2011 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez burmistrza miasta Lędziny informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (525 KB).
 25. Uchwała nr 4100/IV/71/2011 z dnia 13 kwietnia 2011 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez burmistrza miasta Lędziny sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (651 KB).
 26. Uchwała nr 4100/IV/46/2011 z dnia 15 lutego 2011 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu miasta Lędziny, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (544 KB).
 27. Uchwała nr 4100/IV/45/2011 z dnia 15 lutego 2011 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 857 789,20 zł przedstawionego w uchwale budżetowej na 2011 rok miasta Lędziny - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (294 KB).
 28. Uchwała nr 4100/IV/152/2010 z dnia 24 listopada 2010 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez burmistrza miasta Lędziny projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2019 - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (537 KB).
 29. Uchwała nr 4100/IV/151/2010 z dnia 24 listopada 2010 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 857 789,20 zł przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok miasta Lędziny - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (315 KB).
 30. Uchwała nr 4100/IV/150/2010 z dnia 24 listopada 2010 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez burmistrza miasta Lędziny projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok wraz z uzasadnieniem - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (523 KB).
 31. Uchwała nr 4100/IV/61/2010 z dnia 13 kwietnia 2010 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez burmistrza miasta Lędziny sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2009 rok - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (672 KB).

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.08.28
Data udostępnienia: 2015.08.29 00:15:00
Liczba odwiedzin strony: 12665 (ostatnie odwiedziny 2024.02.23 01:51:55)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny