Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenie nr 0120.13.2015 burmistrza miasta Lędziny z dnia 16.02.2015 w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz §8 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lędziny, zarządzam, co następuje:

§1

 1. Powołać Zespół Zadaniowy, którego zadaniem jest rozważenie i analiza możliwości prawnych, lokalowych, finansowych i organizacyjnych skorzystania z form zapewnienia opieki dzieciom z terenu gminy Lędziny w wieku do lat 3 na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
 2. W skład Zespołu Zadaniowego wchodzą:
  1. przewodniczący zespołu - Mariola Jaromin - kierownik Referatu ds. Funduszy Strukturalnych, Rozwoju Gospodarczego i Współpracy z Zagranicą,
  2. członkowie:
   • Joanna Warchulska-Kopeć - audytor wewnętrzny,
   • Krzysztof Basiaga - naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych,
   • Dorota Przybyła - skarbnik miasta,
   • Krzysztof Bednarczyk - naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Spraw Społecznych, Sportu i Promocji Miasta,
   • Marian Biegański - inspektor Wydziału Edukacji, Kultury, Spraw Społecznych, Sportu i Promocji Miasta,
   • Regina Fuchs - dyrektor Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Lędzinach,
   • Ilona Cuber-Cebula - dyrektor Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Lędzinach.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu zespołu.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.02.16
Data udostępnienia: 2015.02.25 18:21:56
Liczba odwiedzin strony: 864 (ostatnie odwiedziny 2023.05.29 21:24:21)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny