Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenie nr 0050.58.2015 burmistrza miasta Lędziny z dnia 3.03.2015 w sprawie zmiany zarządzenia nr 0151/537/05 burmistrza miasta Lędziny z dnia 10.06.2005 r. w zakresie zmiany załącznika nr 2 - Regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lędzinach

Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2012 poz. 1356, z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§1

Zmienia się dotychczasową treść załącznika nr 2 do zarządzenia nr 0151/537/05 burmistrza miasta Lędziny z dnia 10.06.2005 r. - Regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lędzinach - poprzez dodanie w punkcie III, po podpunkcie 4 nowego zapisu jako podpunktu 4a o następującym brzmieniu: "4a. W przypadku nieobecności przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lędzinach zastępstwo pełni sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lędzinach.".

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.03.03
Data udostępnienia: 2015.03.19 19:27:08
Liczba odwiedzin strony: 433 (ostatnie odwiedziny 2020.05.28 11:22:47)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny