Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenie nr 0120.26.2015 burmistrza miasta Lędziny z dnia 18.05.2015 w sprawie zmian w Regulaminie pracy Urzędu Miasta Lędziny

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 1042 §2 Kodeksu pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§1

W Regulaminie pracy Urzędu Miasta w Lędzinach stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia burmistrza miasta nr 0152/13/09 z dnia 30.06.2009 r., po zmianie dokonanej zarządzeniem nr 0152/12/10 z dnia 16.04.2010 r. oraz zarządzeniem nr 120.59.2012 z dnia 17.12.2012 r., wprowadzam następujące zmiany.

§2

§24 otrzymuje następujące brzmienie: "W Urzędzie obowiązują następujące systemy czasu pracy:

  1. podstawowy,
  2. równoważny,
  3. zadaniowy.".

§3

W §25:

  1. punkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: "Czas pracy pracowników zatrudnionych w zadaniowym systemie czasu pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym.",
  2. dodać punkt 4 i nadać mu następujące brzmienie: "Praca w godzinach przekraczających normy określone w ust. 1, 2 i 3 stanowi pracę w godzinach nadliczbowych.".

§4

W §26 dodaje się ust. 15 w następującym brzmieniu: "Zadaniowy system czasu pracy obowiązuje w stosunku do samodzielnego stanowiska ds. audytu wewnętrznego i kontroli.".

§5

Pozostałe postanowienia regulaminu nie ulegają zmianie.

§6

Wykonanie zarządzenia powierza się sekretarzowi miasta.

§7

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia ogłoszenia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.05.18
Data udostępnienia: 2015.08.18 21:03:08
Liczba odwiedzin strony: 672 (ostatnie odwiedziny 2023.05.29 07:39:52)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny