Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenie nr 0120.10.2015 burmistrza miasta Lędziny z dnia 27.01.2015 w sprawie upoważnienia kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta w Lędzinach do obsługi Gminnego Informacyjnego Systemu SMS Lędziny

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz §8 ust. 2 i 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lędziny, zarządzam, co następuje:

§1

W związku z wdrożeniem Gminnego Informacyjnego Systemu SMS Lędziny zobowiązuję:

  • naczelnika Wydziału Finansowego,
  • naczelnika Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Miejskiej,
  • naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich i Administracji,
  • naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu, Spraw Społecznych i Promocji Miasta,
  • kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Szkód Górniczych

do wyznaczenia pracownika (do dnia 30.01.2015 r.), który będzie odpowiedzialny za obsługę i przekazywanie informacji SMS w ramach Gminnego Informacyjnego Systemu SMS Lędziny działającego pod adresem: https://ssl.smsapi.pl/.

§2

Zobowiązuję pełnomocnika ds. wojskowych zarządzania kryzysowego, oc i ewidencji podmiotów gospodarczych do obsługi i przekazywania informacji o prognozowanych niebezpiecznych zjawiskach atmosferycznych za pomocą Gminnego Informacyjnego Systemu SMS Lędziny działającego pod adresem: https://ssl.smsapi.pl/.

§3

Informacje SMS muszą być wysyłane niezwłocznie, w szczególności informacje dotyczące zagrożeń meteorologicznych (tzw. informacje kryzysowe).

§4

Treści przesyłane w ramach Gminnego Informacyjnego Systemu SMS Lędziny są zgodne z obowiązującym regulaminem, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§5

Upoważniam panią Mariolę Kaiser kierownika Biura Rady Miasta do administrowania Gminnym Informacyjnym Systemem SMS Lędziny działającym pod adresem: https://ssl.smsapi.pl/.

§6

Wykonanie zarządzenia powierza się wskazanym w niniejszym zarządzeniu kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miasta.

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0120.10.2015

Załącznik można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (764 KB).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.01.27
Data udostępnienia: 2015.02.16 18:47:33
Liczba odwiedzin strony: 456 (ostatnie odwiedziny 2020.06.04 00:30:42)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny