Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenie nr 0050.158.2015 burmistrza miasta Lędziny z dnia 9.07.2015 w sprawie powołania komisji ds. weryfikacji wniosków o udzielenie dotacji do budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Lędziny

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Miasta Lędziny nr XXXV/263/13 Rady Miasta Lędziny z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad i trybu udzielania osobom fizycznym dotacji na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Lędziny na lata 2013-2015 wraz z późniejszymi zmianami, zarządzam, co następuje:

§1

Powołuje się komisję ds. weryfikacji wniosków o udzielenie dotacji do budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Lędziny w następującym składzie:

  1. Renata Zazakowny - przewodniczący komisji,
  2. Marek Jędrusiak - zastępca przewodniczącego,
  3. Piotr Szydłowski - członek komisji,
  4. Katarzyna Kudła - członek komisji,
  5. Joanna Kantor - członek komisji.

§2

Zadaniem komisji ds. weryfikacji wniosków jest w szczególności:

  1. stwierdzenie poprawności i kompletności złożonego wniosku,
  2. weryfikacja kompletnych wniosków o dotację do wybudowanego przyłącza kanalizacyjnego,
  3. sporządzenie protokołu z weryfikacji złożonego wniosku wraz z propozycją przyznania dotacji lub jej odmowy,
  4. po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku skierowanie do realizacji przez Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Szkód Górniczych.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§4

Traci moc zarządzenie burmistrza miasta Lędziny nr 0050.93.2015 z dnia 16.04.2015 w sprawie powołania komisji ds. weryfikacji wniosków o udzielenie dotacji do budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Lędziny.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.07.09
Data udostępnienia: 2015.07.17 15:55:28
Liczba odwiedzin strony: 385 (ostatnie odwiedziny 2020.05.22 20:16:28)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny