Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenie nr 0050.52.2015 burmistrza miasta Lędziny z dnia 19.02.2015 w sprawie zmiany zarządzenia 0050.40.2015 burmistrza miasta Lędziny z dnia 27.01.2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn. "Budowa infrastruktury okołoturystycznej Ośrodka Rekreacji Sportowej Zalew w Lędzinach w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu"

Na podstawie art. 21 w związku z art. 19 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§1

 1. Dokonuję zmiany w składzie komisji przetargowej powołanej zarządzeniem nr 0050.40.2015 burmistrza miasta Lędziny z dnia 27.01.2015, której zadaniem jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn. "Budowa infrastruktury okołoturystycznej Ośrodka Rekreacji Sportowej Zalew w Lędzinach w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu" poprzez rozszerzenie jej składu o jednego członka, panią Barbarę Berger.
 2. Skład komisji jest następujący:
  1. przewodniczący - Krzysztof Basiaga,
  2. sekretarz - Iwona Dworak,
  3. członkowie:
   • Krzysztof Lukasek,
   • Mariola Jaromin,
   • Barbara Berger.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikowi Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.02.19
Data udostępnienia: 2015.03.11 18:27:03
Liczba odwiedzin strony: 945 (ostatnie odwiedziny 2023.05.30 05:19:24)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny