Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenie nr 0120.11.2015 burmistrza miasta Lędziny z dnia 2.02.2015 w sprawie powołania zespołu ds. opracowania projektu planu rozwoju sieci drogowej gminy Lędziny na lata 2015-2020

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 20 pkt 1 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§1

Powołuję zespół ds. opracowania projektu planu rozwoju sieci drogowej gminy Lędziny na lata 2015-2020 w następującym składzie:

  1. Jacek Saternus - przewodniczący zespołu, naczelnik Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Miejskiej,
  2. Marcin Korfanty - inspektor w Wydziale Infrastruktury i Gospodarki Miejskiej,
  3. Ewelina Goczoł - naczelnik Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego,
  4. Dorota Przybyła - skarbnik miasta.

§2

Zobowiązuję ww. zespół do podjęcia czynności w celu opracowania planu rozwoju sieci drogowej na lata 2015-2020, będącej w kompetencji zarządcy - gminy Lędziny oraz przedstawienia projektu planu burmistrzowi miasta do dnia 30.06.2015 r.

§3

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam przewodniczącemu zespołu - Jackowi Saternusowi.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.02.02
Data udostępnienia: 2015.02.16 18:47:33
Liczba odwiedzin strony: 465 (ostatnie odwiedziny 2020.08.11 06:16:24)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny