Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenia burmistrza z 2015 roku

Zarządzenia burmistrza z 2014 roku

Zarządzenia burmistrza z 2013 roku

Zarządzenia burmistrza z 2012 roku

Zarządzenia burmistrza z 2011 roku

Zarządzenia burmistrza z 2010 roku

Zarządzenia burmistrza z 2009 roku

Zarządzenia burmistrza z 2008 roku

Zarządzenia burmistrza z 2007 roku

Zarządzenia burmistrza z 2006 roku

Zarządzenia burmistrza z 2004 roku

Zarządzenie Przedmiot
0151/624/05
z dnia 30.12.2005
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta na I kwartał 2006 roku oraz korekta harmonogramu realizacji dochodów i wydatków za IV kwartał 2005 r.
0151/623/05
z dnia 30.12.2005
w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym na 2005 rok
0152/33/05
z dnia 30.12.2005
w sprawie procedur stosowanych przy realizacji projektów programu Unii Europejskiej "Socrates Comenius Akcja 1"
0152/32/05
z dnia 30.12.2005
w sprawie zmiany zarządzenia nr 10/2002 burmistrza miasta Lędziny z dnia 21.10.2002 r. w sprawie prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta oraz wprowadzenia Zakładowego Planu Kont (ZPK) dla Urzędu Miasta Lędziny
0152/31/05
z dnia 30.12.2005
w sprawie zmian uchwały nr 492/2002 Zarządu Miasta Lędziny z dnia 10.04.2002 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości dla jednostek organizacyjnych miasta Lędziny
0152/30/05
z dnia 23.12.2005
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
0151/622/05
z dnia 21.12.2005
w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym na 2005 rok
0151/621/05
z dnia 21.12.2005
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
0151/620/05
z dnia 21.12.2005
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
0151/619/05
z dnia 21.12.2005
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
0151/618/05
z dnia 21.12.2005
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
0151/617/05
z dnia 20.12.2005
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko naczelnika Wydziału Inwestycji i Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Lędziny
0151/616/05
z dnia 19.12.2005
w sprawie umorzenia odsetek i zaległych opłat z tytułu dzierżawy działki przy ulicy Ekonomicznej za lata 2003-2005 r. w wysokości 1 786,40 zł pani [...], zam. [...]
0151/615/05
z dnia 13.12.2005
w sprawie zwiększenia maksymalnej liczby stypendystów oraz wysokości stypendium w roku 2005
0151/614/05
z dnia 9.12.2005
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Lędziny, a przeznaczonych do zbycia
0151/613/05
z dnia 9.12.2005
w sprawie sfinansowania kosztów przejazdu niepełnosprawnego dziecka [...], zam. [...] do Gimnazjum w Dąbrowie Górniczej kształcącego dzieci niewidome i niewidzące
0151/612/05
z dnia 9.12.2005
w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym na 2005 rok
0151/611/05
z dnia 30.11.2005
w sprawie powołania komisji przetargowej do prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień na wykonanie zadań "Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Miasta Lędziny" ZP 1/2005
0151/610/05
z dnia 29.11.2005
w sprawie zatwierdzenia stawek żywieniowych na przygotowanie Kolacji Wigilijnej w okresie Świąt Bożego Narodzenia w 2005 roku
0151/609/05
z dnia 28.11.2005
w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym na 2005 rok
0151/608/05
z dnia 14.11.2005
w sprawie zatwierdzenia procedury organizacyjnej powierzenia zadań "Operatora" i ogłoszenia zaproszenia do składania ofert na wykonanie prac montażowo-budowlanych w zakresie realizacji I etapu (2005/2006) zadania: "Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny na lata 2005-2009"
0151/607/05
z dnia 24.11.2005
w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Lędziny oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
0151/606/05
z dnia 23.11.2005
w sprawie ustalenia wysokości opłat
0152/29/05
z dnia 23.11.2005
w sprawie wprowadzania, uzupełniania i zmian treści informacji publicznej udostępnianej w Biuletynie Informacji Publicznej Lędziny
0152/28/05
z dnia 18.11.2005
w sprawie przekazania danych o rejestrach publicznych i systemach teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych
0151/605/05
z dnia 14.11.2005
w sprawie przekazania podległym jednostkom organizacyjnym miasta informacji niezbędnej do opracowania projektów planów finansowych
0151/604/05
z dnia 10.11.2005
w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym na 2005 rok
0151/603/05
z dnia 10.11.2005
w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Lędziny na 2006 rok wraz z objaśnieniami oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2005 rok
0151/602/05
z dnia 3.11.2005
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0151/537/05 burmistrza miasta Lędziny z dnia 10.06.2005 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
0151/601/05
z dnia 31.10.2005
w sprawie zatwierdzenia zwolnień całościowych i częściowych z opłaty stałej za uczęszczanie do Miejskiego Przedszkola nr 1 w Lędzinach
0152/27/05
z dnia 27.10.2005
w sprawie powołania zespołu do opracowania "Planu operacyjnego funkcjonowania gminy Lędziny w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa (kryzysu polityczno-militarnego) i wojny"
0151/600/05
z dnia 26.10.2005
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Lędziny
0151/599/05
z dnia 26.10.2005
w sprawie zamiany gruntów
0151/598/05
z dnia 24.10.2005
w sprawie zamiany gruntów
0151/597/05
z dnia 24.10.2005
w sprawie zamiany gruntów
0152/26/05
z dnia 21.10.2005
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0152/15/04 z dnia 22.10.2004 r. dot. wprowadzenia Regulaminu pracy Urzędu Miasta Lędziny
0152/25/05
z dnia 21.10.2005
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0152/6/03 burmistrza miasta z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania przy opracowywaniu i wydawaniu normatywnych aktów prawnych
0151/596/05
z dnia 19.10.2005
w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym na 2005 rok
0151/595/05
z dnia 14.10.2005
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Lędziny, a przeznaczonych do zbycia
0151/594/05
z dnia 10.10.2005
w sprawie zatwierdzenia zwolnień całościowych i częściowych z opłaty stałej za uczęszczanie do Miejskiego Przedszkola nr 2 w Lędzinach
0151/593/05
z dnia 7.10.2005
w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym na 2005 rok
0151/592/05
z dnia 6.10.2005
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością gminy Lędziny, a przeznaczonych do zbycia
0151/591/05
z dnia 5.10.2005
w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagrody burmistrza wyróżniającym się nauczycielom i dyrektorom
0151/590/05
z dnia 3.10.2005
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadań: "Kanalizacja sanitarna w ul. Fredry" oraz "Kanalizacja sanitarna w ul. Zacisze"
0151/589/05
z dnia 3.10.2005
w sprawie zatwierdzenia zwolnień całościowych i częściowych z opłaty stałej za uczęszczanie do Miejskiego Przedszkola nr 1 w Lędzinach
0151/588/05
z dnia 3.10.2005
w sprawie przekazania w użyczenie Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Lędzinach sali widowiskowo-kinowej "Piast"
0151/587/05
z dnia 3.10.2005
w sprawie określenia maksymalnej liczby stypendystów oraz wysokości stypendium w roku 2005
0151/586/05
z dnia 30.09.2005
w sprawie ustalenia wysokości opłaty
0151/585/05
z dnia 30.09.2005
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta na IV kwartał 2005 roku oraz korekta harmonogramu realizacji dochodów i wydatków za III kwartał 2005 r.
0152/24/05
z dnia 30.09.2005
w sprawie zmian zarządzania nr 10/2002 burmistrza miasta Lędziny z dnia 21.10.2002 r. w sprawie prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta oraz wprowadzenia Zakładowego Planu Kont (ZPK) dla Urzędu Miasta Lędziny
0151/584/05
z dnia 27.09.2005
w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym na 2005 rok
0151/583/05
z dnia 27.09.2005
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością gminy Lędziny, a przeznaczonych do zbycia
0152/23/05
z dnia 26.09.2005
w sprawie powołania komisji do spraw wyboru ofert wykonawców w Programie Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny
0152/22/05
z dnia 23.09.2005
w sprawie powołania zespołu do dokonania kontroli w Przedszkolu nr 2 w Lędzinach
0151/582/05
z dnia 19.09.2005
w sprawie zmian w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 25.09.2005 r.
0151/581/05
z dnia 19.09.2005
w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach do wskazania wyodrębnionego rachunku bankowego wierzyciela, na które komornik sądowy będzie przekazywał kwoty wyegzekwowane od dłużnika alimentacyjnego oraz sposób i termin przekazywania tych kwot
0151/580/05
z dnia 16.09.2005
w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.
0152/21/05
z dnia 16.09.2005
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
0151/579/05
z dnia 15.09.2005
w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach do prowadzenia postępowania oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych
0151/578/05
z dnia 15.09.2005
w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowania w sprawach zaliczek, a także do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach
0151/577/05
z dnia 15.09.2005
w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowania w sprawach zaliczek, a także do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach
0151/576/05
z dnia 15.09.2005
w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym na 2005 rok
0152/20/05
z dnia 15.09.2005
w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania
0151/575/05
z dnia 12.09.2005
w sprawie pomieszczeń w budynku przy ul. Lędzińskiej 47, zajmowanych przez Miejski Zarząd Edukacji oraz Zespół ds. Zarządzania Energią i Środowiskiem
0151/574/05
z dnia 2.09.2005
w sprawie powołania składów obwodowych komisji do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.
0152/19/05
z dnia 1.09.2005
w sprawie uzupełnienia w jednolitym rzeczowym wykazie akt
0151/573/05
z dnia 26.08.2005
w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym na 2005 rok
0151/572/05
z dnia 26.08.2005
w sprawie zasad i sposobu realizacji stypendiów i zasiłków szkolnych przyznanych przez burmistrza miasta
0152/18/05
z dnia 23.08.2005
w sprawie powołania Horyzontalnego Zespołu Zadaniowego ds. Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem Lokalnym, Środowiskiem i Energią w Gminie Lędziny
0151/571/05
z dnia 22.08.2005
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lędziny za I półrocze 2005 r.
0151/570/05
z dnia 5.08.2005
w sprawie skrócenia okresu wieczystego użytkowania dla nieruchomości
0152/17/05
z dnia 5.08.2005
w sprawie prowadzenia szkolenia wstępnego na stanowiskach pracy w dziedzinie bhp (instruktażu stanowiskowego)
0151/569/05
z dnia 2.08.2005
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością gminy Lędziny, a przeznaczonych do zbycia
0151/568/05
z dnia 2.08.2005
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością gminy Lędziny, a przeznaczonych do zbycia
0151/567/05
z dnia 2.08.2005
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością gminy Lędziny, a przeznaczonych do zbycia
0151/566/05
z dnia 2.08.2005
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością gminy Lędziny, a przeznaczonych do zbycia
0151/565/05
z dnia 2.08.2005
w sprawie zatwierdzenia stawki żywieniowej dla dzieci korzystających z akcji "Słoneczne wakacje w mieście"
0151/564/05
z dnia 29.07.2005
w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym na 2005 rok
0151/563/05
z dnia 21.07.2005
w sprawie umorzenia opłat z tytułu dzierżawy handlowej za okres od maja do grudnia 2005 r. w kwocie 3 904,00 zł
0151/562/05
z dnia 21.07.2005
w sprawie powołania Zespołu ds. rozdziału środków finansowych przeznaczonych na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne
0152/16/05
z dnia 18.07.2005
w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
0151/561/05
z dnia 15.07.2005
w sprawie przyjęcia darowizny, tj. działki nr 261/126 o pow. 722 m2 i działki nr 747/126 o pow. 928 m2 pod budowę parkingu przy ul. Goławieckiej
0151/560/05
z dnia 14.07.2005
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania "Modernizacja drogi dojazdowej do pól między Ratuszem a Olszycami"
0151/559/05
z dnia 4.07.2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
0151/558/05
z dnia 4.07.2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
0151/557/05
z dnia 4.07.2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
0151/556/05
z dnia 4.07.2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
0151/555/05
z dnia 4.07.2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
0151/554/05
z dnia 4.07.2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
0151/553/05
z dnia 4.07.2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
0151/552/05
z dnia 4.07.2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
0151/551/05
z dnia 4.07.2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
0151/550/05
z dnia 4.07.2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
0151/549/05
z dnia 4.07.2005
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
0151/548/05
z dnia 4.07.2005
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę gruntów i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Lędziny, a przeznaczonych do oddania w dzierżawę pod budowę garaży
0151/547/05
z dnia 1.07.2005
w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Miejskiego Zarządu Edukacji w Lędzinach
0151/546/05
z dnia 30.06.2005
w sprawie odwołania pana Wiesława Stambrowskiego ze stanowiska dyrektora Miejskiego Zarządu Edukacji w Lędzinach
0151/545/05
z dnia 30.06.2005
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta na III kwartał 2005 roku
0151/544/05
z dnia 30.06.2005
w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym na 2005 rok
0151/543/05
z dnia 28.06.2005
w sprawie zatwierdzenia stawki żywieniowej dla obiadu dożynkowego - "Dożynki 2005"
0151/542/05
z dnia 28.06.2005
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Lędziny
0152/15/05
z dnia 27.06.2005
w sprawie obiegu i kontroli dowodów księgowych w Urzędzie Miasta Lędziny
0151/541/05
z dnia 24.06.2005
w sprawie rozłożenia na trzy raty płatności z tytułu wieczystego użytkowania gruntu za 2005 r. wraz z odsetkami w kwocie 175,40 zł
0151/540/05
z dnia 24.06.2005
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania "Roboty remontowe w budynku Urzędu Miasta"
0152/14/05
z dnia 24.06.2005
w sprawie powołania zespołu do dokonania przeglądu budynku przy ul. Lędzińskiej 47
0152/13/05
z dnia 24.06.2005
w sprawie wyznaczenia kandydata na członka Rady Nadzorczej reprezentującego gminę Lędziny w spółce Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami "Master" Sp. z o.o.
0152/12/05
z dnia 24.06.2005
w sprawie wprowadzenia harmonogramu kontroli jednostek podległych i nadzorowanych przez Urząd Miasta pod względem legalności, gospodarności i celowości wydatków obejmującej przynajmniej 5% dokonanych wydatków
0152/11/05
z dnia 22.06.2005
w sprawie uzupełnienia w jednolitym rzeczowym wykazie akt
0151/539/05
z dnia 21.06.2005
w sprawie przesunięcia terminu uregulowania opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania gruntu za 2002, 2004 i 2005 r. w kwocie 457,26 zł
0151/538/05
z dnia 17.06.2005
w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym na 2005 rok
0152/10/05
z dnia 10.06.2005
w sprawie powołania komisji do dokonania brakowania, przekazania na makulaturę oraz zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej kategorii B - o czasowym znaczeniu praktycznym, której okresy przechowywania upłynęły i utraciła ona praktyczne znaczenie dla potrzeb Urzędu Miasta Lędziny oraz dla celów kontrolnych
0151/537/05
z dnia 10.06.2005
w sprawie powierzenia Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej obsługi administracyjnej i finansowo-księgowej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lędzinach
0151/536/05
z dnia 9.06.2005
w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu pogwarancyjnego budynku Poczty Polskiej w Lędzinach
0151/535/05
z dnia 8.06.2005
w sprawie rozłożenia na sześć rat płatności z tytułu wieczystego użytkowania gruntu za 2004 i 2005 r. wraz z odsetkami w kwocie 408,54 zł
0151/534/05
z dnia 2.06.2005
w sprawie rozłożenia na cztery raty płatności z tytułu wieczystego użytkowania gruntu za 2005 r. wraz z odsetkami w kwocie 183,41 zł
0151/533/05
z dnia 31.05.2005
w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym na 2005 rok
0151/532/05
z dnia 31.05.2005
w sprawie umorzenia w 50% opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntu oraz rozłożenia na trzy raty płatności z tytułu wieczystego użytkowania za 2005 r. w kwocie 90,72 zł
0151/531/05
z dnia 30.05.2005
w sprawie przyznania pani Ilonie Cuber-Cebula dyrektorowi Miejskiego Przedszkola nr 2 w Lędzinach dodatku funkcyjnego w wysokości 400 zł (czterysta złotych brutto)
0151/530/05
z dnia 30.05.2005
w sprawie przyznania pani Reginie Fuchs dyrektorowi Miejskiego Przedszkola nr 1 w Lędzinach dodatku funkcyjnego w wysokości 400 zł (czterysta złotych brutto)
0151/529/05
z dnia 30.05.2005
w sprawie przyznania panu Józefowi Domaradzkiemu dyrektorowi Gimnazjum nr 1 w Lędzinach dodatku funkcyjnego w wysokości 500 zł (pięćset złotych brutto)
0151/528/05
z dnia 30.05.2005
w sprawie przyznania panu Henrykowi Barcik dyrektorowi Gimnazjum nr 2 w Lędzinach dodatku funkcyjnego w wysokości 500 zł (pięćset złotych brutto)
0151/527/05
z dnia 30.05.2005
w sprawie przyznania pani Joannie Górniak dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 3 im. J. Ch. Ruberga w Lędzinach dodatku funkcyjnego w wysokości 600 zł (sześćset złotych brutto)
0151/526/05
z dnia 30.05.2005
w sprawie przyznania pani Teresie Samulak dyrektorowi Szkoły Podstawowej z Oddz. Integracyjnymi nr 1 w Lędzinach dodatku funkcyjnego w wysokości 600 zł (sześćset złotych brutto)
0151/525/05
z dnia 30.05.2005
w sprawie przyznania pani Stanisławie Żak dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 4 w Lędzinach dodatku funkcyjnego w wysokości 400 zł (czterysta złotych brutto)
0151/524/05
z dnia 25.05.2005
w sprawie zatwierdzenia zwolnień całościowych i częściowych z opłaty stałej za uczęszczanie do Miejskiego Przedszkola nr 1 w Lędzinach
0151/523/05
z dnia 25.05.2005
w sprawie powołania składu osobowego komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej tj. Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lędzinach
0151/522/05
z dnia 25.05.2005
w sprawie umorzenia w 50% opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntu oraz rozłożenia na trzy raty płatności z tytułu wieczystego użytkowania za 2005 r. w kwocie 87,14 zł
0151/521/05
z dnia 25.05.2005
w sprawie rozłożenia na trzy raty płatności z tytułu wieczystego użytkowania gruntu za 2005 r. w kwocie 169,71 zł
0151/520/05
z dnia 25.05.2005
w sprawie rozłożenia na cztery raty płatności z tytułu wieczystego użytkowania gruntu za 2005 r. w kwocie 170,64 zł
0152/9/05
z dnia 24.05.2005
w sprawie wystąpienia pokontrolnego prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej
0151/519/05
z dnia 20.05.2005
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2005 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0152/8/05
z dnia 13.05.2005
w sprawie zasad przyjęcia ludności ewakuowanej z terenu województwa małopolskiego
0151/518/05
z dnia 13.05.2005
w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym na 2005 rok
0151/517/05
z dnia 13.05.2005
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę gruntów rolnych i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Lędziny, a przeznaczonych do oddania w dzierżawę na cele rolnicze
0151/516/05
z dnia 6.05.2005
w sprawie umorzenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za lata 2000-2004 w wysokości 783,54 zł panu [...] zam. Lędziny
0151/515/05
z dnia 29.04.2005
w sprawie zmian w układzie wykonawczym na 2005 rok
0151/514/05
z dnia 29.04.2005
w sprawie rozłożenia na trzy raty płatności z tytułu wieczystego użytkowania gruntu za 2005 r. w kwocie 179,28 zł
0151/513/05
z dnia 28.04.2005
w sprawie rozłożenia na trzy raty płatności z tytułu wieczystego użytkowania gruntu za 2005 r. w kwocie 192,48 zł
0151/512/05
z dnia 28.04.2005
w sprawie powołania zespołu do wykonania przeglądu urządzeń wodno-kanalizacyjnych i dokumentacji stwierdzającej pobór i zużycie wody oraz legalność zrzutu ścieków do wód lub ziemi
0151/511/05
z dnia 19.04.2005
w sprawie umorzenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za 2005 r. w wysokości 165,60 zł pani [...] zam. [...]
0151/510/05
z dnia 18.04.2005
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę gruntów rolnych i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Lędziny, a przeznaczonych do oddania w dzierżawę na cele rolnicze
0151/509/05
z dnia 12.04.2005
w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym na 2005 rok
0152/7/05
z dnia 7.04.2005
w sprawie powołania komitetu do zorganizowania uroczystości obchodów 60 rocznicy zakończenia II wojny światowej
0151/508/05
z dnia 5.04.2005
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2005 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/507/05
z dnia 5.04.2005
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2005 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/506/05
z dnia 5.04.2005
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2005 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/505/05
z dnia 5.04.2005
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadań: "Szkoła Podstawowa nr 1 - modernizacja dachu", "Wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu nr 2 przy ul. Hołdunowskiej oraz w Przychodni nr 2 przy ul. Asnyka", "Gimnazjum nr 2 - modernizacja sanitariatów, wymiana c.o. w budynku przy ul. Palmowej oraz remont dwóch sal lekcyjnych i wykonanie zadaszenia w budynku przy ul. Hołdunowskiej"
0151/504/05
z dnia 5.04.2005
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2005 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/503/05
z dnia 1.04.2005
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2005 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/502/05
z dnia 1.04.2005
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2005 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/501/05
z dnia 1.04.2005
w sprawie zatwierdzenia stawek żywieniowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach stosowanych od 1 kwietnia 2005 roku w Kuchni Miejskiej w Lędzinach
0151/500/05
z dnia 31.03.2005
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta na II kwartał 2005 roku
0151/499/05
z dnia 31.03.2005
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2005 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/498/05
z dnia 31.03.2005
w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym na 2005 rok
0152/6/05
z dnia 31.03.2005
w sprawie planu finansowego na 2005 rok dla Urzędu Miasta Lędziny
0151/497/05
z dnia 25.03.2005
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2005 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/496/05
z dnia 25.03.2005
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2005 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/495/05
z dnia 24.03.2005
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lędziny za 2004 rok
0151/494/05
z dnia 24.03.2005
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2005 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/493/05
z dnia 24.03.2005
w sprawie umorzenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za 2005 r. w wysokości 127,44 zł pani [...] zam. [...]
0151/492/05
z dnia 24.03.2005
w sprawie umorzenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za 2005 r. w wysokości 172,80 zł pani [...] zam. [...]
0151/491/05
z dnia 24.03.2005
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2005 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/490/05
z dnia 24.03.2005
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2005 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/489/05
z dnia 24.03.2005
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2005 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/488/05
z dnia 24.03.2005
w sprawie rozłożenia na siedem rat płatności z tytułu wieczystego użytkowania gruntu oraz dopłata do IV raty za domek fiński w kwocie 696,89 zł
0151/487/05
z dnia 23.03.2005
w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym na 2005 rok
0151/486/05
z dnia 23.03.2005
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2005 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/485/05
z dnia 23.03.2005
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2005 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/484/05
z dnia 23.03.2005
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2005 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/483/05
z dnia 21.03.2005
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2005 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/482/05
z dnia 18.03.2005
w sprawie zatwierdzenia zwolnień całościowych i częściowych z opłaty stałej za uczęszczanie do Miejskiego Przedszkola nr 2 w Lędzinach
0151/481/05
z dnia 18.03.2005
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania "Dokumentacja na modernizację i zmianę funkcji pomieszczeń w Przedszkolu nr 2 w Lędzinach"
0151/480/05
z dnia 18.03.2005
w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach do prowadzenia postępowania oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych
0151/479/05
z dnia 17.03.2005
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2005 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/478/05
z dnia 17.03.2005
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2005 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/477/05
z dnia 17.03.2005
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2005 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/476/05
z dnia 17.03.2005
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2005 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/475/05
z dnia 17.03.2005
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2005 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/474/05
z dnia 16.03.2005
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2005 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/473/05
z dnia 16.03.2005
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2005 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/472/05
z dnia 16.03.2005
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2005 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0152/5/05
z dnia 14.03.2005
w sprawie weryfikacji uprawnień do podstawowego przeszkolenia strażników w systemie samokształcenia kierowanego oraz przeprowadzenia egzaminu końcowego do wydania zaświadczeń o ukończeniu szkolenia podstawowego celem podniesienia profesjonalnego wykonawstwa ustawowych zadań służbowych przez strażników zgodnie z uprawnieniami i przepisami prawa
0151/471/05
z dnia 11.03.2005
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2005 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/470/05
z dnia 11.03.2005
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2005 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/469/05
z dnia 11.03.2005
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2005 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/468/05
z dnia 8.03.2005
w sprawie rozłożenia na trzy raty płatności z tytułu wieczystego użytkowania gruntu za 2005 r.
0151/467/05
z dnia 8.03.2005
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2005 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/466/05
z dnia 8.03.2005
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2005 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/465/05
z dnia 8.03.2005
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2005 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/464/05
z dnia 8.03.2005
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2005 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/463/05
z dnia 8.03.2005
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2005 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/462/05
z dnia 8.03.2005
w sprawie rozłożenia na dziesięć rat płatności z tytułu dzierżawy działki przy placu targowym
0151/461/05
z dnia 7.03.2005
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2005 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/460/05
z dnia 7.03.2005
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2005 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/459/05
z dnia 7.03.2005
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2005 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/458/05
z dnia 4.03.2005
w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej
0151/457/05
z dnia 4.03.2005
w sprawie ustalenia wysokości opłat
0151/456/05
z dnia 4.03.2005
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę gruntów rolnych i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Lędziny, a przeznaczonych do oddania jako ogród przydomowy
0151/455/05
z dnia 4.03.2005
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2005 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/454/05
z dnia 3.03.2005
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2005 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/453/05
z dnia 1.03.2005
w sprawie sfinansowania kosztów przejazdu niepełnosprawnego dziecka [...], zam. [...] do Gimnazjum nr 15 w Dąbrowie Górniczej kształcącego dzieci niewidome i niewidzące
0151/452/05
z dnia 25.02.2005
w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia regulaminu jej organizacji i trybu działania
0151/451/05
z dnia 23.02.2005
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2005 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/450/05
z dnia 23.02.2005
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2005 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/449/05
z dnia 23.02.2005
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2005 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/448/05
z dnia 23.02.2005
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2005 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy [...]
0151/447/05
z dnia 21.02.2005
w sprawie powołania Miejskiej Komisji Konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach
0152/4/05
z dnia 10.02.2005
w sprawie zatwierdzenia stosowanych w Urzędzie Miasta Lędziny druków stanowiących dowody wpłat w podatkach od osób fizycznych
0151/446/05
z dnia 7.02.2005
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Lędziny, przeznaczonych do zbycia
0151/445/05
z dnia 7.02.2005
w sprawie zatwierdzenia stawki żywieniowej obiadu dla piłkarzy (uczestników zgrupowania) Miejskiego Klubu Sportowego w Lędzinach obowiązującej od dnia 7.02.2005 r. do 31.12.2005 r.
0151/444/05
z dnia 31.01.2005
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością gminy Lędziny, a przeznaczonych do zbycia
0151/443/05
z dnia 28.01.2005
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę gruntów rolnych i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Lędziny, a przeznaczonych do oddania w dzierżawę na cele rolnicze
0151/442/05
z dnia 28.01.2005
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Lędziny, a przeznaczonych do zbycia
0151/441/05
z dnia 28.01.2005
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Lędziny, a przeznaczonych do zbycia
0151/440/05
z dnia 28.01.2005
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Lędziny, a przeznaczonych do zbycia
0151/439/05
z dnia 25.01.2005
w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz sztabu XIII Finału WOŚP
0152/3/05
z dnia 20.01.2005
w sprawie regulaminu wypłaty nagród dla pracowników Urzędu Miasta Lędziny
0151/438/05
z dnia 19.01.2005
w sprawie sfinansowania kosztów przejazdu niepełnosprawnego dziecka [...], zam. [...] do Gimnazjum nr 15 w Dąbrowie Górniczej kształcącego dzieci niewidome i niewidzące
0151/437/05
z dnia 19.01.2005
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę gruntów rolnych i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Lędziny, a przeznaczonych do oddania w dzierżawę na cele rolnicze
0152/2/05
z dnia 18.01.2005
w sprawie wprowadzenia harmonogramu kontroli jednostek podległych i nadzorowanych przez Urząd Miasta pod względem legalności, gospodarności i celowości wydatków
0151/436/05
z dnia 7.01.2005
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówień na wykonanie zadania: "Selektywna zbiórka odpadów komunalnych "u źródła" w systemie workowym na terenie całej gminy Lędziny"
0151/435/05
z dnia 5.01.2005
w sprawie powołania komisyjnego zespołu ds. analizy i weryfikacji danych zawartych w konstrukcji taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
0152/1/05
z dnia 3.01.2005
w sprawie przekazywania jednostkom budżetowym podległym miastu środków na realizację wydatków z subwencji oświatowej, dofinansowania (np. dotacji) i środków własnych z budżetu miasta

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.01.26
Data udostępnienia: 2015.01.26 18:31:06
Liczba odwiedzin strony: 4098 (ostatnie odwiedziny 2021.01.22 12:09:11)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny