Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenia burmistrza z 2015 roku

Zarządzenia burmistrza z 2014 roku

Zarządzenia burmistrza z 2013 roku

Zarządzenia burmistrza z 2011 roku

Zarządzenia burmistrza z 2010 roku

Zarządzenia burmistrza z 2009 roku

Zarządzenia burmistrza z 2008 roku

Zarządzenia burmistrza z 2007 roku

Zarządzenia burmistrza z 2006 roku

Zarządzenia burmistrza z 2005 roku

Zarządzenia burmistrza z 2004 roku

Zarządzenie Przedmiot
0050.439.2012
z dnia 31.12.2012
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Lędziny na lata 2012-2022
0120.62.2012
z dnia 31.12.2012
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2012 rok
0050.438.2012
z dnia 31.12.2012
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok
0120.61.2012
z dnia 27.12.2012
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2012 rok
0120.60.2012
z dnia 20.12.2012
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2012 rok
0050.437.2012
z dnia 20.12.2012
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok
0050.436.2012
z dnia 19.12.2012
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn. "Utrzymanie czystości na terenie miasta Lędziny w 2013 roku"
0050.435.2012
z dnia 18.12.2012
w sprawie przyznania i określenia wysokości stypendium sportowego burmistrza miasta Lędziny na rok 2013
0050.434.2012
z dnia 18.12.2012
w sprawie nabycia - na rzecz gminy Lędziny - prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym 937/137 o powierzchni 0,0624 ha, położonej w Lędzinach, obręb Lędziny, k.m. 3 przy ul. Reymonta
0120.59.2012
z dnia 17.12.2012
w sprawie zmian w Regulaminie pracy Urzędu Miasta Lędziny
0120.58.2012
z dnia 11.12.2012
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2012 rok
0050.433.2012
z dnia 11.12.2012
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok
0120.57.2012
z dnia 10.12.2012
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2012 rok
0050.432.2012
z dnia 7.12.2012
w sprawie przeznaczenia do ponownego oddania w dzierżawę - na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2013 r. - z przeznaczeniem na cele rekreacyjne, tj. urządzanie gier typu paintball, nieruchomości będącej własnością gminy Lędziny oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
0050.431.2012
z dnia 7.12.2012
w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu domków podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego, który odbędzie się na Targowisku Miejskim od 17 do 19 grudnia 2012 r. w godzinach 12.00-18.00
0120.56.2012
z dnia 6.12.2012
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2012 rok
0050.430.2012
z dnia 6.12.2012
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok
0050.429.2012
z dnia 4.12.2012
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny - na czas oznaczony trzech lat - z przeznaczeniem na cele upraw rolnych oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
0050.428.2012
z dnia 4.12.2012
w sprawie przeznaczenia do ponownego oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Lędziny - na czas oznaczony trzech lat - z przeznaczeniem na cele upraw rolnych oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
0050.427.2012
z dnia 4.12.2012
w sprawie przeznaczenia do ponownego oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Lędziny - na czas oznaczony trzech lat - z przeznaczeniem na cele upraw rolnych oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
0050.426.2012
z dnia 4.12.2012
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
0050.425.2012
z dnia 30.11.2012
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok
0120.55.2012
z dnia 30.11.2012
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2012 rok
0120.54.2012
z dnia 29.11.2012
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2012 rok
0050.424.2012
z dnia 27.11.2012
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach przy ul. Murckowskiej - na czas oznaczony jednego roku - z przeznaczeniem pod zaplecze budowy oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
0050.423.2012
z dnia 27.11.2012
w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę gruntu przeznaczonego pod zaplecze budowy
0120.53.2012
z dnia 27.11.2012
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2012 rok
0050.422.2012
z dnia 27.11.2012
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok
0050.421.2012
z dnia 26.11.2012
w sprawie wyboru trybu zbycia udziałów spółki "Ekorec" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz ustalenia warunków zbycia udziałów spółki "Ekorec" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 47
0050.420.2012
z dnia 23.11.2012
w sprawie tworzenia Zastępczych Miejsc Szpitalnych (ZMSz) na terenie gminy Lędziny
0120.52.2012
z dnia 23.11.2012
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2012 rok
0050.419.2012
z dnia 23.11.2012
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok
0050.418.2012
z dnia 23.11.2012
w sprawie powołania Miejskiej Komisji Konkursowej do opiniowania ofert konkursowych na realizację zadań publicznych
0050.417.2012
z dnia 22.11.2012
w sprawie przeznaczenia do ponownego oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny - na czas oznaczony trzech lat - z przeznaczeniem na cele upraw rolnych oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
0050.416.2012
z dnia 22.11.2012
w sprawie rozłożenia na dziesięć rat rocznych należności w wysokości 4 833,25 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności po uwzględnieniu bonifikaty
0120.51.2012
z dnia 20.11.2012
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2012 rok
0050.415.2012
z dnia 20.11.2012
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok
0050.414.2012
z dnia 20.11.2012
w sprawie aneksu do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie "Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Lędziny"
0050.413.2012
z dnia 14.11.2012
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok
0050.412.2012
z dnia 14.11.2012
w sprawie udzielenia upoważnienia pani mgr Marii Horst dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałem Przedszkolnym w Zespole Szkół w Lędzinach
0050.411.2012
z dnia 14.11.2012
w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Lędziny na 2013 rok wraz z załącznikami oraz uzasadnieniem
0050.410.2012
z dnia 14.11.2012
w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lędziny na lata 2013-2022 wraz z załącznikami
0120.50.2012
z dnia 14.11.2012
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku miasta Lędziny w Urzędzie Miasta Lędziny w 2012 r. oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
0120.49.2012
z dnia 14.11.2012
w sprawie powołania personelu realizującego zadania w ramach projektu "Zielone światło dla lędzińskich przedszkoli II" 9.1.1 PO KL
0050.409.2012
z dnia 12.11.2012
w sprawie nabycia - na rzecz gminy Lędziny - prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym 2730/411 o powierzchni 0,0064 ha, położonej w Lędzinach, obręb Hołdunów, k.m. 2 przy ul. Waryńskiego
0050.408.2012
z dnia 12.11.2012
w sprawie przeznaczenia do ponownego oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Lędziny - na czas oznaczony trzech lat - z przeznaczeniem na cele upraw rolnych oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
0050.407.2012
z dnia 9.11.2012
w sprawie wprowadzenia do stosowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Lędziny
0120.48.2012
z dnia 6.11.2012
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2012 rok
0050.406.2012
z dnia 6.11.2012
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok
0050.405.2012
z dnia 31.10.2012
w sprawie aneksu do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie "Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Lędziny"
0120.47.2012
z dnia 31.10.2012
w sprawie zmian w składzie komisji rekrutacyjnej do oceny formalnej i merytorycznej wniosków osób ubiegających się o udział w projekcie "Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Lędziny"
0120.46.2012
z dnia 31.10.2012
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2012 rok
0050.404.2012
z dnia 31.10.2012
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok
0120.45.2012
z dnia 25.10.2012
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2012 rok
0050.403.2012
z dnia 25.10.2012
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok
0050.402.2012
z dnia 24.10.2012
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach - na czas oznaczony trzech lat - z przeznaczeniem na dojazd i dojście do nieruchomości położonej w Lędzinach przy ul. Gwarków oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
0050.401.2012
z dnia 24.10.2012
w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę gruntów przeznaczonych na dojazdy i dojścia do nieruchomości
0050.400.2012
z dnia 24.10.2012
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny - na czas oznaczony trzech lat - z przeznaczeniem na cele upraw rolnych oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
0050.399.2012
z dnia 24.10.2012
w sprawie przeznaczenia do ponownego oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Lędziny - na czas oznaczony trzech lat - z przeznaczeniem na cele upraw rolnych oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
0050.398.2012
z dnia 24.10.2012
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn. "Utrzymanie czystości na terenie miasta Lędziny w 2013 roku"
0050.397.2012
z dnia 24.10.2012
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn. "Utrzymanie czystości dróg i chodników na terenie miasta Lędziny w 2013 roku"
0120.44.2012
z dnia 15.10.2012
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do oceny formalnej i merytorycznej wniosków osób ubiegających się o udział w projekcie "Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Lędziny"
0120.43.2012
z dnia 15.10.2012
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2012 rok
0050.396.2012
z dnia 11.10.2012
w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. "Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Lędziny"
0050.395.2012
z dnia 11.10.2012
w sprawie powołania Zespołu ds. przydzielania środków finansowych przeznaczonych na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne na rok szkolny 2012/2013
0050.394.2012
z dnia 11.10.2012
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok
0050.393.2012
z dnia 11.10.2012
w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę części budynku Urzędu Miasta Lędziny - położonego w Lędzinach, przy ul. Lędzińskiej 55, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Tychach Księga Wieczysta KW 21882 - składającej się z pomieszczeń o powierzchni użytkowej 611,81 m2, przeznaczonej na prowadzenie działalności statutowej Miejskiego Ośrodka Kultury
0050.392.2012
z dnia 11.10.2012
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 55 - na czas oznaczony trzech lat z przeznaczeniem na działalność statutową Miejskiego Ośrodka Kultury
0120.42.2012
z dnia 11.10.2012
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2012 rok
0120.41.2012
z dnia 11.10.2012
w sprawie ustalenia 24 grudnia 2012 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miasta Lędziny
0050.391.2012
z dnia 4.10.2012
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn. "Zimowe utrzymanie dróg i chodników powiatowych na terenie miasta Lędziny w 2012/2013 roku"
0050.390.2012
z dnia 28.09.2012
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Lędziny na lata 2012-2019
0120.40.2012
z dnia 28.09.2012
w sprawie powołania komisji likwidacyjnej środków trwałych i innych składników majątkowych w Urzędzie Miasta w Lędzinach
0120.39.2012
z dnia 28.09.2012
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2012 rok
0050.389.2012
z dnia 28.09.2012
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok
0050.388.2012
z dnia 28.09.2012
w sprawie utworzenia gminnego magazynu zarządzania kryzysowego i przeciwpowodziowego dla gminy Lędziny
0120.38.2012
z dnia 27.09.2012
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2012 rok
0050.387.2012
z dnia 25.09.2012
w sprawie przeznaczenia do ponownego oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Lędziny - na czas oznaczony trzech lat - z przeznaczeniem na cele upraw rolnych oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
0050.386.2012
z dnia 25.09.2012
w sprawie przeznaczenia do ponownego oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny - na czas oznaczony trzech lat - z przeznaczeniem na cele upraw rolnych oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
0050.385.2012
z dnia 25.09.2012
w sprawie przeznaczenia do ponownego oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Lędziny - na czas oznaczony trzech lat - z przeznaczeniem na cele upraw rolnych oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
0050.384.2012
z dnia 25.09.2012
w sprawie przeznaczenia do ponownego oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny - na czas oznaczony trzech lat - z przeznaczeniem na cele upraw rolnych oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
0050.383.2012
z dnia 25.09.2012
w sprawie przeznaczenia do oddania w najem - na czas oznaczony trzech lat - nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny z przeznaczeniem pod garaż nietrwale związany z gruntem oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będącej przedmiotem najmu
0050.382.2012
z dnia 25.09.2012
w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagrody Burmistrza Miasta wyróżniającym się nauczycielom i dyrektorom
0050.381.2012
z dnia 20.09.2012
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu oraz środków obrony cywilnej
0050.380.2012
z dnia 14.09.2012
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn. "Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć w ramach projektu "Efektywna nauka – wykorzystanie nowoczesnych technik edukacyjnych" w Szkole Podstawowej nr 3 oraz w Szkole Podstawowej i Gimnazjum wchodzących w skład Zespołu Szkół w gminie Lędziny"
0050.379.2012
z dnia 14.09.2012
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn. "Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta Lędziny w 2013 r."
0050.378.2012
z dnia 14.09.2012
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn. "Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltobetonowych mieszanką mineralno-bitumiczną na terenie miasta Lędziny w 2013 r."
0050.377.2012
z dnia 14.09.2012
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn. "Letnie utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta Lędziny w 2013 r."
0050.376.2012
z dnia 11.09.2012
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Lędziny na lata 2012-2019
0120.37.2012
z dnia 11.09.2012
w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu "Efektywna nauka - wykorzystanie nowoczesnych technik edukacyjnych" w ramach Priorytetu IX, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
0120.36.2012
z dnia 11.09.2012
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2012 rok
0050.375.2012
z dnia 11.09.2012
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok
0050.374.2012
z dnia 4.09.2012
w sprawie przeznaczenia do ponownego oddania w najem nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach przy ul. Hołdunowskiej - na czas oznaczony trzech lat - z przeznaczeniem pod działalność handlowo-usługową
0120.35.2012
z dnia 27.08.2012
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2012 rok
0050.373.2012
z dnia 27.08.2012
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok
0050.372.2012
z dnia 24.08.2012
w sprawie informacji burmistrza miasta o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lędziny na lata 2012-2019 oraz o projektach, programach lub zadaniach wieloletnich na dzień 30.06.2012 r.
0050.371.2012
z dnia 24.08.2012
w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie nieruchomości będącej własnością gminy Lędziny oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie
0050.370.2012
z dnia 24.08.2012
w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie nieruchomości będącej własnością gminy Lędziny oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie
0050.369.2012
z dnia 24.08.2012
w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie nieruchomości będącej własnością gminy Lędziny oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie
0120.34.2012
z dnia 23.08.2012
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2012 rok
0050.368.2012
z dnia 23.08.2012
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok
0050.367.2012
z dnia 23.08.2012
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lędziny za I półrocze 2012 r.
0120.33.2012
z dnia 15.08.2012
w sprawie zmiany zakładowego planu kont
0050.366.2012
z dnia 7.08.2012
w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków
0050.365.2012
z dnia 7.08.2012
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Lędziny na lata 2012-2019
0120.32.2012
z dnia 7.08.2012
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2012 rok
0050.364.2012
z dnia 7.08.2012
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok
0050.363.2012
z dnia 7.08.2012
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn. "Zimowe utrzymanie dróg i chodników gminnych na terenie miasta Lędziny w okresie od 1.01.2013 r. do 15.04.2014 r."
0050.362.2012
z dnia 7.08.2012
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn. "Aktywizacja społeczno-zawodowa - ul. Pokoju 37. Mieszkania socjalne - etap I. Wykonanie prac budowlano-instalacyjno-wykończeniowych"
0050.361.2012
z dnia 7.08.2012
w sprawie aneksu do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie "Zielone światło dla lędzińskich przedszkoli II"
0050.360.2012
z dnia 6.08.2012
w sprawie zamiany nieruchomości
0050.359.2012
z dnia 1.08.2012
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będącej własnością gminy Lędziny, a przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
0050.358.2012
z dnia 1.08.2012
w sprawie przeznaczenia do ponownego oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny - na czas oznaczony trzech lat - z przeznaczeniem wyłącznie na cele upraw rolnych oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
0050.357.2012
z dnia 30.07.2012
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Lędziny na lata 2012-2019
0120.31.2012
z dnia 30.07.2012
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2012 rok
0050.356.2012
z dnia 30.07.2012
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok
0050.355.2012
z dnia 30.07.2012
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
0050.354.2012
z dnia 20.07.2012
w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomości będącej własnością gminy Lędziny oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej
0050.353.2012
z dnia 19.07.2012
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach - na czas oznaczony trzech lat - z przeznaczeniem na urządzenie ogródka przydomowego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
0050.352.2012
z dnia 18.07.2012
w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem budynku - położonego w Lędzinach obręb Hołdunów, przy ul. Hołdunowskiej 70A - składającego się z pomieszczeń o powierzchni użytkowej 252,60 m2 oraz pomieszczenia gospodarcze o powierzchni 51,00 m2, przeznaczonego na cele statutowe realizowane przez Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa
0050.351.2012
z dnia 18.07.2012
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach - na czas oznaczony trzech lat - z przeznaczeniem na urządzenie ogródka przydomowego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
0050.350.2012
z dnia 18.07.2012
w sprawie przeznaczenia do ponownego oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach - na czas oznaczony trzech lat - z przeznaczeniem na urządzenie ogródka przydomowego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
0050.349.2012
z dnia 18.07.2012
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Lędzinach
0120.30.2012
z dnia 17.07.2012
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2012 rok
0050.348.2012
z dnia 17.07.2012
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok
0050.347.2012
z dnia 13.07.2012
w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości będącej własnością gminy Lędziny
0050.346.2012
z dnia 9.07.2012
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będącej własnością gminy Lędziny, a przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu
0050.345.2012
z dnia 9.07.2012
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będącej własnością gminy Lędziny, a przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu
0050.344.2012
z dnia 9.07.2012
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będącej własnością gminy Lędziny, a przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu
0050.343.2012
z dnia 9.07.2012
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będącej własnością gminy Lędziny, a przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu
0050.342.2012
z dnia 9.07.2012
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będącej własnością gminy Lędziny, a przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu
0050.341.2012
z dnia 9.07.2012
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Lędziny - na czas oznaczony dziesięciu lat - z przeznaczeniem wyłącznie na cele upraw rolnych oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
0050.340.2012
z dnia 9.07.2012
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Lędziny na lata 2012-2019
0120.29.2012
z dnia 9.07.2012
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2012 rok
0050.339.2012
z dnia 9.07.2012
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok
0050.338.2012
z dnia 4.07.2012
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkól w Lędzinach
0050.337.2012
z dnia 4.07.2012
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Lędzinach
0050.336.2012
z dnia 3.07.2012
w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia regulaminu jej organizacji i trybu działania
0050.335.2012
z dnia 29.06.2012
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Lędziny na lata 2012-2019
0120.28.2012
z dnia 29.06.2012
w sprawie powołania Zespołu ds. projektu pn. "Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Lędziny" w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion oraz wyznaczenia koordynatora tego zespołu
0120.27.2012
z dnia 29.06.2012
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2012 rok
0050.334.2012
z dnia 29.06.2012
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok
0120.26.2012
z dnia 28.06.2012
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2012 rok
0050.333.2012
z dnia 28.06.2012
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok
0050.332.2012
z dnia 28.06.2012
w sprawie przeznaczenia do ponownego oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny - na czas oznaczony trzech lat - z przeznaczeniem na cele upraw rolnych oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
0050.331.2012
z dnia 25.06.2012
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania: "Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego"
0050.330.2012
z dnia 22.06.2012
w sprawie wprowadzenia do stosowania Planu operacyjnego funkcjonowania miasta Lędziny w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny
0050.329.2012
z dnia 19.06.2012
w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu najmu płyty Targowiska Miejskiego w Lędzinach
0050.328.2012
z dnia 19.06.2012
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: Wykonywanie czynności zespołu zarządzającego - Instytucji Wspomagającej Zarządzanie (IWZ) w projekcie pn.: "Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Lędziny" w ramach działania 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion” osi priorytetowej 8. "Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
0050.327.2012
z dnia 19.06.2012
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Lędziny na lata 2012-2019
0120.25.2012
z dnia 19.06.2012
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2012 rok
0050.326.2012
z dnia 19.06.2012
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok
0120.24.2012
z dnia 14.06.2012
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2012 rok
0050.325.2012
z dnia 13.06.2012
w sprawie opracowania planu obrony cywilnej gminy oraz zasad planowania przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej przez instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne oraz społeczne organizacje ratownicze
0050.324.2012
z dnia 13.06.2012
w sprawie ustalenia wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz urządzeń infrastruktury gminnej stanowiących własność gminy Lędziny
0050.323.2012
z dnia 12.06.2012
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: "Zespół Szkół - modernizacja obiektów sportowych. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą"
0050.322.2012
z dnia 8.06.2012
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: "Adaptacja budynku MKS na przedszkole - etap I"
0050.321.2012
z dnia 8.06.2012
w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach - na czas oznaczony trzech lat - z przeznaczeniem pod budynek gospodarczy oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajmu
0050.320.2012
z dnia 8.06.2012
w sprawie przeznaczenia do oddania w najem - na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2014 r. - nieruchomości gruntowej będącej własnością gminy Lędziny z przeznaczeniem pod garaże oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będącej przedmiotem najmu
0050.319.2012
z dnia 4.06.2012
w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie gminy Lędziny
0120.23.2012
z dnia 31.05.2012
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2012 rok
0050.318.2012
z dnia 31.05.2012
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok
0050.317.2012
z dnia 30.05.2012
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży przetargowej lokalu mieszkalnego nr 22 położonego w Lędzinach przy ul. Pokoju 84 oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będącej własnością gminy Lędziny, a przeznaczonej do sprzedaży przetargowej
0050.316.2012
z dnia 30.05.2012
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będącej własnością gminy Lędziny, a przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
0050.315.2012
z dnia 30.05.2012
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będącej własnością gminy Lędziny, a przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
0050.314.2012
z dnia 29.05.2012
w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej za 2012 rok z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach
0050.313.2012
z dnia 29.05.2012
w sprawie powołania członków Rady Fundacji Rozwoju Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki V kadencji
0050.312.2012
z dnia 24.05.2012
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 344,8 m2 w budynku przy ul. ks. Kontnego w Lędzinach
0050.311.2012
z dnia 24.05.2012
w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomości będącej własnością gminy Lędziny oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w drodze przetargu
0050.310.2012
z dnia 22.05.2012
w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem części budynku położonego w Lędzinach, obręb Lędziny, przy ul. ks. Kontnego 34 - składającej się z pomieszczeń o powierzchni użytkowej 344,8 m2, przeznaczonych na prowadzenie działalności gastronomicznej
0050.309.2012
z dnia 21.05.2012
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach - na czas oznaczony trzech lat - z przeznaczeniem na urządzenie ogródka przydomowego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
0050.308.2012
z dnia 21.05.2012
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny - na czas oznaczony trzech lat - z przeznaczeniem na cele upraw rolnych oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
0050.307.2012
z dnia 21.05.2012
w sprawie rozłożenia na dziesięć rat rocznych należności w wysokości 22 466,50 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności po uwzględnieniu bonifikaty
0120.22.2012
z dnia 17.05.2012
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2012 rok
0050.306.2012
z dnia 17.05.2012
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok
0050.305.2012
z dnia 15.05.2012
w sprawie nabycia - na rzecz gminy Lędziny - prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym 2797/21 o powierzchni 0,0087 ha, położonej w Lędzinach, obręb Lędziny, k.m. 5 w rejonie ulicy Panoramy
0120.21.2012
z dnia 27.04.2012
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2012 rok
0050.304.2012
z dnia 27.04.2012
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok
0050.303.2012
z dnia 27.04.2012
w sprawie ustalenia wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Lędziny
0050.302.2012
z dnia 27.04.2012
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania: "Budowa placów zabaw w Lędzinach"
0120.20.2012
z dnia 26.04.2012
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2012 rok
0050.301.2012
z dnia 26.04.2012
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok
0050.300.2012
z dnia 26.04.2012
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach - na czas oznaczony trzech lat - z przeznaczeniem na urządzenie ogródka przydomowego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
0120.19.2012
z dnia 25.04.2012
w sprawie powołania komisji do sporządzenia spisu z natury dokumentów przechowywanych w Kancelarii Niejawnej
0120.18.2012
z dnia 25.04.2012
w sprawie zmian w Regulaminie naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Lędziny oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
0050.299.2012
z dnia 17.04.2012
w sprawie powołania komisji konkursowej do wyboru ofert na realizację zadania w zakresie opieki zdrowotnej polegającej na prowadzeniu dodatkowych zajęć profilaktycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków
0050.298.2012
z dnia 16.04.2012
w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie - na kolejny okres - nieruchomości będącej własnością gminy Lędziny
0050.297.2012
z dnia 10.04.2012
w sprawie wskazania podmiotu właściwego do realizacji zadań w zakresie organizacji pracy z rodziną, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
0050.296.2012
z dnia 10.04.2012
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będącej własnością gminy Lędziny, a przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu
0050.295.2012
z dnia 10.04.2012
w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie - na kolejny okres - nieruchomości będącej własnością gminy Lędziny
0050.294.2012
z dnia 30.03.2012
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Lędziny na lata 2012-2019
0120.17.2012
z dnia 30.03.2012
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2012 rok
0050.293.2012
z dnia 30.03.2012
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok
0050.292.2012
z dnia 29.03.2012
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej za 2012 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0050.291.2012
z dnia 29.03.2012
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej za 2012 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0120.16.2012
z dnia 29.03.2012
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2012 rok
0050.290.2012
z dnia 29.03.2012
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok
0120.15.2012
z dnia 28.03.2012
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2012 rok
0050.289.2012
z dnia 28.03.2012
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok
0050.288.2012
z dnia 28.03.2012
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lędziny za 2011 rok
0050.287.2012
z dnia 27.03.2012
w sprawie częściowego sfinansowania kosztów przewozu dziecka niepełnosprawnego [...] zam. [...] do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. K. Miarki w Lędzinach
0050.286.2012
z dnia 22.03.2012
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.92.2011 burmistrza miasta Lędziny z dnia 19.05.2011 roku, w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Lędzinach zmienione zarządzeniem nr 0050.102.2011 burmistrza miasta Lędziny z dnia 8.06.2011 roku
0050.285.2012
z dnia 22.03.2012
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej za 2012 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0050.284.2012
z dnia 21.03.2012
w sprawie wprowadzenia do stosowania Planu operacyjnego ochrony przed powodzią gminy Lędziny
0050.283.2012
z dnia 20.03.2012
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będącej własnością gminy Lędziny, a przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej
0050.282.2012
z dnia 20.03.2012
w sprawie przeznaczenia do zbycia, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność gminy Lędziny oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia
0050.281.2012
z dnia 20.03.2012
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej za 2012 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0050.280.2012
z dnia 19.03.2012
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej za 2012 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0050.279.2012
z dnia 19.03.2012
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej za 2012 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0050.278.2012
z dnia 19.03.2012
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej za 2012 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0120.14.2012
z dnia 12.03.2012
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2012 rok
0050.277.2012
z dnia 12.03.2012
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok
0050.276.2012
z dnia 8.03.2012
w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach do ustanawiania rodzin wspierających lub zawierania i rozwiązywania umów, o których mowa w art. 31 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji
0050.275.2012
z dnia 8.03.2012
w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji
0050.274.2012
z dnia 7.03.2012
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę - na czas oznaczony trzech lat - nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Lędziny z przeznaczeniem na cele upraw rolnych oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
0120.13.2012
z dnia 6.03.2012
w sprawie poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów dołączanych do wniosku o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
0120.12.2012
z dnia 6.03.2012
w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w Urzędzie Miasta Lędziny
0050.273.2012
z dnia 2.03.2012
w sprawie przeznaczenia do ponownego oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach - na czas oznaczony trzech lat - z przeznaczeniem na ogród przydomowy oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
0050.272.2012
z dnia 2.03.2012
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach - na czas oznaczony trzech lat - z przeznaczeniem na urządzenie ogródka przydomowego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
0050.271.2012
z dnia 1.03.2012
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 344,8 m2 w budynku przy ul. ks. Kontnego w Lędzinach
0050.270.2012
z dnia 1.03.2012
w sprawie zatwierdzenia procedury organizacyjnej powierzenia zadań realizacji i ogłoszenia zaproszenia do składania ofert na wykonanie prac montażowo-budowlanych w zakresie realizacji VII etapu programu na rok 2012 zadania: "Podstawowa modernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny na lata 2012-2013"
0050.269.2012
z dnia 1.03.2012
w sprawie wprowadzenia Regulaminu podstawowej modernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji w gminie Lędziny dla etapu VII-go na rok 2012
0120.11.2012
z dnia 27.02.2012
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2012 rok
0050.268.2012
z dnia 27.02.2012
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok
0050.267.2012
z dnia 24.02.2012
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będącej własnością gminy Lędziny, a przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu
0050.266.2012
z dnia 24.02.2012
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będącej własnością gminy Lędziny, a przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu
0050.265.2012
z dnia 24.02.2012
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będącej własnością gminy Lędziny, a przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu
0120.10.2012
z dnia 23.02.2012
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2012 rok
0120.9.2012
z dnia 20.02.2012
w sprawie powołania komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej
0050.264.2012
z dnia 15.02.2012
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.257.2012 burmistrza miasta Lędziny z dnia 8.02.2012 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok
0050.263.2012
z dnia 15.02.2012
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania: "Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego"
0050.262.2012
z dnia 15.02.2012
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: "Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, wymiana okien - etap I"
0050.261.2012
z dnia 13.02.2012
w sprawie przeznaczenia do ponownego oddania w dzierżawę - na czas oznaczony trzech lat - nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Lędziny z przeznaczeniem na cele upraw rolnych oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
0050.260.2012
z dnia 13.02.2012
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będącej własnością gminy Lędziny, a przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu
0050.259.2012
z dnia 13.02.2012
w sprawie rozłożenia na raty kwoty 65 586,00 zł stanowiącej należność gminy z tytułu wykupu - w trybie bezprzetargowym - przez wieczystego użytkownika, nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, obręb Hołdunów, k.m. 2 przy ul. Hołdunowskiej, składającej się z działek oznaczonych numerami 2844/411 i 2845/411 o łącznej powierzchni 0,2395 ha
0050.258.2012
z dnia 13.02.2012
w sprawie powołania osób do składu Rady Programowej czasopisma samorządowego BIL "Lędziny-teraz!"
0120.8.2012
z dnia 8.02.2012
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2012 rok
0050.257.2012
z dnia 8.02.2012
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok
0050.256.2012
z dnia 8.02.2012
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Lędziny na lata 2012-2019
0120.7.2012
z dnia 1.02.2012
w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
0120.6.2012
z dnia 31.01.2012
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2012 rok
0050.255.2012
z dnia 31.01.2012
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok
0050.254.2012
z dnia 31.01.2012
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: "Oświetlenie ul. Lędzińska - etap II"
0120.5.2012
z dnia 16.01.2012
w sprawie planu finansowego dla Urzędu Miasta Lędziny oraz jednostek budżetowych miasta Lędziny na 2012
0050.253.2012
z dnia 12.01.2012
w sprawie powołania redaktora naczelnego czasopisma samorządowego Biuletyn Informacyjny Lędziny "Lędziny - teraz"
0050.252.2012
z dnia 9.01.2012
w sprawie przeznaczenia do oddania w najem - na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2014 r. - nieruchomości gruntowej będącej własnością gminy Lędziny z przeznaczeniem pod garaże oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będącej przedmiotem najmu
0050.251.2012
z dnia 9.01.2012
w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomości będącej własnością gminy Lędziny oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w drodze przetargu
0050.250.2012
z dnia 9.01.2012
w sprawie przeznaczenia do ponownego oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Lędziny - na czas oznaczony trzech lat - z przeznaczeniem na cele upraw rolnych oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
0050.249.2012
z dnia 9.01.2012
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach - na czas oznaczony trzech lat - z przeznaczeniem na urządzenie ogródka przydomowego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
0050.248.2012
z dnia 9.01.2012
w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem części budynku - położonego w Lędzinach, obręb Lędziny, przy ul. ks. Kontnego 34 - składającej się z pomieszczeń o powierzchni użytkowej 344,8 m2, przeznaczonych na prowadzenie działalności gastronomicznej
0050.247.2012
z dnia 9.01.2012
w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu
0120.4.2012
z dnia 2.01.2012
w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miasta Lędziny
0120.3.2012
z dnia 2.01.2012
w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej zasady obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów i ksiąg rachunkowych w Urzędzie Miasta Lędziny
0120.2.2012
z dnia 2.01.2012
w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miasta Lędziny
0120.1.2012
z dnia 2.01.2012
w sprawie wprowadzenia "Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych" i "Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych"

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.01.26
Data udostępnienia: 2015.01.26 18:31:06
Liczba odwiedzin strony: 4605 (ostatnie odwiedziny 2020.07.06 23:03:11)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny