Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenie nr 0050.328.2012 burmistrza miasta Lędziny z dnia 19.06.2012 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: Wykonywanie czynności zespołu zarządzającego - Instytucji Wspomagającej Zarządzanie (IWZ) w projekcie pn.: "Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Lędziny" w ramach działania 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion” osi priorytetowej 8. "Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Na podstawie art. 21 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759), zarządzam, co następuje:

§1

Powołać komisję przetargową w składzie:

  1. przewodniczący komisji - Marzanna Fabian,
  2. sekretarz komisji - Iwona Dworak,
  3. członkowie komisji:
    • Piotr Szydłowski,
    • Barbara Berger,
    • Robert Sitko.

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam naczelnikowi Wydziału Spraw Obywatelskich i Administracji.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2012.06.19
Data udostępnienia: 2012.06.28 20:44:46
Liczba odwiedzin strony: 585 (ostatnie odwiedziny 2020.08.13 16:18:37)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny