Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenie nr 0050.334.2012 burmistrza miasta Lędziny z dnia 29.06.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142/2001 poz. 1591 z późn. zm.), art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 20.06.2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. nr 113 poz. 984 z późn. zm.), art. 236 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz §12 pkt 2 uchwały nr XVII/127/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 29 grudnia 2011 r., zarządzam, co następuje:

§1

Dokonanie zmian w budżecie miasta na 2012 r.:

  1. Dokonanie zmian w dochodach na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1.
  2. Dokonanie zmian w wydatkach bieżących na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.334.2012

Załącznik można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (45 KB).

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.334.2012

Załącznik można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (46 KB).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2012.06.29
Data udostępnienia: 2012.07.16 20:08:03
Liczba odwiedzin strony: 605 (ostatnie odwiedziny 2020.08.12 08:04:36)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny