Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenie nr 0050.247.2012 burmistrza miasta Lędziny z dnia 9.01.2012 w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142/2001 poz. 1591 z późn. zm.), w związku z §3 ust. 4 uchwały nr IV/23/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania sportu w gminie Lędziny, zarządzam, co następuje:

§1

Powołać komisję opiniującą wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w gminie Lędziny w składzie:

  1. przewodniczący - Marek Bania - zastępca burmistrza,
  2. członkowie:
    • Krzysztof Bednarczyk - kierownik Referatu Edukacji ...,
    • Marian Biegański - inspektor Referatu Edukacji ...,
    • Jerzy Żołna - radny,
    • Kazimierz Gut - radny.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.

§3

Traci moc zarządzenie nr 120.6.2011 burmistrza miasta Lędziny z dnia 22.03.2011 w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2012.01.09
Data udostępnienia: 2012.01.27 22:48:51
Liczba odwiedzin strony: 682 (ostatnie odwiedziny 2020.08.11 06:38:49)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny