Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenie nr 0120.1.2012 burmistrza miasta Lędziny z dnia 2.01.2012 w sprawie wprowadzenia "Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych" i "Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych"

Na podstawie §3 i §4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. nr 100, poz. 1024) oraz art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 r.: Dz. U. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) zwaną dalej "ustawą o ochronie danych osobowych", zarządzam, co następuje:

§1

Wprowadzić "Politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych", która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz "Instrukcję zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych" która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2

Tracą moc zarządzenia: zarządzenie burmistrza miasta 9/99 z dnia 9.08.1999 r. i zarządzenie burmistrza miasta 10/99 z dnia 9.08.1999 r. w sprawie ochrony danych osobowych.

§3

Funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta Lędziny powierzam p. Marzannie Fabian.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2012.01.02
Data udostępnienia: 2012.01.27 22:48:51
Liczba odwiedzin strony: 811 (ostatnie odwiedziny 2020.08.06 22:00:17)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny