Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenie nr 0050.360.2012 burmistrza miasta Lędziny z dnia 6.08.2012 w sprawie zamiany nieruchomości

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142/2001 poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 15 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz. 651 z późn. zm.) oraz uchwały nr LI/361/09 Rady Miasta Lędziny z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony, zarządzam, co następuje:

§1

Dokonać zamiany niezabudowanej działki oznaczonej numerem geodezyjnym 3337/163 o pow. 807 m2, zapisanej w księdze wieczystej KA1T/00019070/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tychach, będącej własnością gminy Lędziny, na działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 3339/164 o pow. 807 m2, zapisaną w księdze wieczystej KA1T/00004183/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tychach, stanowiącą własność prywatną. Przedmiotowe działki położone są w Lędzinach, obręb Hołdunów na karcie mapy 2, w rejonie ulic Hołdunowskiej i Palmowej.

§2

Wartość zamienianych nieruchomości jest nierówna, więc zastosować należy dopłatę, której wysokość jest równa różnicy wartości zamienianych nieruchomości.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikowi Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2012.08.06
Data udostępnienia: 2012.08.28 21:41:51
Liczba odwiedzin strony: 600 (ostatnie odwiedziny 2020.08.14 14:59:11)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny