Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenie nr 0120.47.2012 burmistrza miasta Lędziny z dnia 31.10.2012 w sprawie zmian w składzie komisji rekrutacyjnej do oceny formalnej i merytorycznej wniosków osób ubiegających się o udział w projekcie "Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Lędziny"

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) w celu realizacji projektu "Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Lędziny" o numerze POIG.08.03.00-24-073/11-00 w ramach działania 8.3. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion" osi priorytetowej 8 Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, zarządzam, co następuje:

§1

W związku z rezygnacją pani Aliny Piecha z pełnienia funkcji członka komisji rekrutacyjnej do oceny formalnej i merytorycznej wniosków osób ubiegających się o udział w projekcie "Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Lędziny" złożoną w dniu 30.10.2012 r. - skreślam ww. ze składu wyżej wymienionej komisji.

§2

Na członka komisji rekrutacyjnej powołuję p. Annę Szlachta pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się Marzannie Fabian - przewodniczącej komisji rekrutacyjnej.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2012.10.31
Data udostępnienia: 2013.02.15 18:32:50
Liczba odwiedzin strony: 551 (ostatnie odwiedziny 2020.07.28 04:33:17)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny