Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenia burmistrza z 2015 roku

Zarządzenia burmistrza z 2014 roku

Zarządzenia burmistrza z 2013 roku

Zarządzenia burmistrza z 2012 roku

Zarządzenia burmistrza z 2011 roku

Zarządzenia burmistrza z 2010 roku

Zarządzenia burmistrza z 2009 roku

Zarządzenia burmistrza z 2008 roku

Zarządzenia burmistrza z 2006 roku

Zarządzenia burmistrza z 2005 roku

Zarządzenia burmistrza z 2004 roku

Zarządzenie Przedmiot
0151/228/07
z dnia 31.12.2007
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości będącej własnością gminy Lędziny, a przeznaczonej do zbycia
0151/227/07
z dnia 31.12.2007
w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym na 2007 rok
0151/226/07
z dnia 28.12.2007
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na zadanie pn. "Wykonanie usług geodezyjnych dotyczących nieruchomości stanowiących własność gminy Lędziny"
0152/45/07
z dnia 27.12.2007
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
0151/225/07
z dnia 24.12.2007
w sprawie umorzenia należności przysługującej gminie Lędziny od dłużnika pana Marka Smuda
0151/224/07
z dnia 24.12.2007
w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomości będącej własnością gminy Lędziny oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem z przeznaczeniem pod działalność handlową
0151/223/07
z dnia 24.12.2007
w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym na 2007 rok
0151/222/07
z dnia 12.12.2007
w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym na 2007 rok
0151/221/07
z dnia 11.12.2007
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko podinspektora ds. windykacji należności
0151/220/07
z dnia 11.12.2007
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko prezesa PGK "Partner" Sp. z o.o. w Lędzinach
0151/219/07
z dnia 7.12.2007
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę gruntu rolnego i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lędziny, a przeznaczonej do oddania w dzierżawę na cele rolne
0152/44/07
z dnia 3.12.2007
w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. pozyskiwania dotacji na realizację inwestycji pn. Rozbudowa i modernizacja Gimnazjum nr 2 w Lędzinach
0152/43/07
z dnia 3.12.2007
w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. pozyskiwania dotacji na realizację inwestycji pn. Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Lędzinach
0152/42/07
z dnia 3.12.2007
w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. realizacji projektów: "Centrum Współpracy Międzynarodowej wraz z zapleczem konferencyjno-szkoleniowym poprzez rewitalizację budynku Kolonii Piast 5", "Rekonstrukcja historycznego wąwozu wraz z kapliczką"
0151/218/07
z dnia 30.11.2007
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania "Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Lędzińskiej w Lędzinach"
0151/217/07
z dnia 30.11.2007
w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym na 2007 rok
0151/216/07
z dnia 28.11.2007
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę gruntów rolnych i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Lędziny, a przeznaczonych do oddania w dzierżawę na cele rolne
0151/215/07
z dnia 28.11.2007
w sprawie zatwierdzenia stawek żywieniowych na przygotowanie Kolacji Wigilijnej w okresie Świąt Bożego Narodzenia w 2007 roku
0152/41/07
z dnia 28.11.2007
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0152/15/04 z dnia 22.10.2004 r. dot. wprowadzenia Regulaminu pracy Urzędu Miasta Lędziny
0151/214/07
z dnia 27.11.2007
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Lędziny w roku 2008"
0151/213/07
z dnia 27.11.2007
w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza Miasta ds. MOK w Lędzinach
0151/212/07
z dnia 26.11.2007
w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Urzędu Miasta Lędziny stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lędziny
0151/211/07
z dnia 26.11.2007
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę gruntów rolnych i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Lędziny, a przeznaczonych do oddania w dzierżawę na cele rolne
0152/40/07
z dnia 26.11.2007
w sprawie powołania komisji likwidacyjnej do oceny technicznej urządzeń stanowiących wyposażenie Urzędu Miasta Lędziny
0151/210/07
z dnia 19.11.2007
w sprawie przekazania podległym jednostkom organizacyjnym miasta informacji niezbędnej do opracowania projektów planów finansowych na 2008 r.
0151/209/07
z dnia 12.11.2007
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę gruntu rolnego i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lędziny, a przeznaczonej do oddania w dzierżawę na cele rolne
0151/208/07
z dnia 12.11.2007
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością gminy Lędziny, a przeznaczonych do zbycia
0151/207/07
z dnia 12.11.2007
w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Lędziny na 2008 rok wraz z objaśnieniami i prognozy łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2007 rok
0151/206/07
z dnia 7.11.2007
w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym na 2007 rok
0151/205/07
z dnia 5.11.2007
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości będącej własnością gminy Lędziny, a przeznaczonej do zbycia
0151/204/07
z dnia 5.11.2007
w sprawie rozłożenia na dziesięć rat rocznych należności w wysokości 3 444,75 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności po uwzględnieniu bonifikaty
0151/203/07
z dnia 5.11.2007
w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Gminnej Kawiarenki Internetowej INFOCAFE w Lędzinach
0152/39/07
z dnia 2.11.2007
w sprawie zasad ewakuacji ludności
0152/38/07
z dnia 2.11.2007
w sprawie opracowania planu Obrony Cywilnej miasta Lędziny i zakładów pracy
0152/37/07
z dnia 2.11.2007
w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu powierzchni holu w pawilonie handlowym nr 2 na Targowisku Miejskim w Lędzinach
0151/202/07
z dnia 31.10.2007
w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym na 2007 rok
0151/201/07
z dnia 30.10.2007
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomość gruntową oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Lędziny, a przeznaczonych do oddania w dzierżawę jako ogród przydomowy
0152/36/07
z dnia 21.10.2007
w sprawie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Lędziny
0151/200/07
z dnia 19.10.2007
w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym na 2007 rok
0151/199/07
z dnia 19.10.2007
w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 21.10.2007 r.
0151/198/07
z dnia 12.10.2007
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę gruntów rolnych i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Lędziny, a przeznaczonych do oddania w dzierżawę na cele rolne
0151/197/07
z dnia 12.10.2007
w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 21.10.2007 r.
0151/196/07
z dnia 10.10.2007
w sprawie częściowego sfinansowania kosztów przewozu dziecka niepełnosprawnego [...] do Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 1
0151/195/07
z dnia 9.10.2007
w sprawie zmian w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 i nr 5 do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 21.10.2007 r.
0151/194/07
z dnia 9.10.2007
w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym na 2007 rok
0151/193/07
z dnia 4.10.2007
w sprawie powołania Rady Programowej miesięcznika samorządowego "Biuletyn Informacyjny Lędziny - Lędziny teraz"
0151/192/07
z dnia 1.10.2007
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę gruntów rolnych i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Lędziny, a przeznaczonych do oddania w dzierżawę na cele rolne
0151/191/07
z dnia 1.10.2007
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę gruntów rolnych i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Lędziny, a przeznaczonych do oddania w dzierżawę na cele rolne
0151/190/07
z dnia 1.10.2007
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości będących własnością gminy Lędziny oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę z przeznaczeniem na cele rekreacyjne
0151/189/07
z dnia 1.10.2007
w sprawie ustalenia wysokości opłat
0151/188/07
z dnia 1.10.2007
w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych stawek opłaty za zajęcie miejsca - rezerwacji i opłaty eksploatacyjnej na Targowisku Miejskim w Lędzinach przy ulicy Fredry
0151/187/07
z dnia 1.10.2007
w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagrody burmistrza wyróżniającym się nauczycielom i dyrektorom
0151/186/07
z dnia 1.10.2007
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0151/755/06 burmistrza miasta Lędziny z dnia 6.07.2006 roku w sprawie powołania koordynatora Programu Likwidacji Niskiej Emisji
0152/35/07
z dnia 1.10.2007
w sprawie obiegu i kontroli dowodów księgowych w Urzędzie Miasta Lędziny
0151/185/07
z dnia 28.09.2007
w sprawie zatwierdzenia zwolnień całościowych i częściowych z opłaty stałej za uczęszczanie do Miejskiego Przedszkola nr 1 w Lędzinach
0151/184/07
z dnia 28.09.2007
w sprawie zatwierdzenia zwolnień całościowych i częściowych z opłaty stałej za uczęszczanie do Miejskiego Przedszkola nr 2 w Lędzinach
0151/183/07
z dnia 28.09.2007
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Lędziny
0152/34/07
z dnia 28.09.2007
w sprawie przesunięcia terminu dokonania pierwszej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta Lędziny
0151/182/07
z dnia 27.09.2007
w sprawie powołania składów obwodowych komisji do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.
0151/181/07
z dnia 27.09.2007
w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym na 2007 rok
0151/180/07
z dnia 26.09.2007
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę gruntów rolnych i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lędziny, a przeznaczonej do oddania w dzierżawę na cele rolne
0151/179/07
z dnia 26.09.2007
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich i Administracji
0151/178/07
z dnia 26.09.2007
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko kierownika Biura Rady Miasta
0151/177/07
z dnia 25.09.2007
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę gruntów rolnych i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lędziny, a przeznaczonej do oddania w dzierżawę na cele rolne
0151/176/07
z dnia 18.09.2007
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę gruntów rolnych i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lędziny, a przeznaczonej do oddania w dzierżawę na cele rolne
0151/175/07
z dnia 18.09.2007
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością gminy Lędziny, a przeznaczonych do zbycia
0151/174/07
z dnia 18.09.2007
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę gruntów rolnych i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lędziny, a przeznaczonej do oddania w dzierżawę na cele rolne
0151/173/07
z dnia 18.09.2007
w sprawie rozłożenia na dziesięć rat rocznych należności w wysokości 3 205,75 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności po uwzględnieniu bonifikaty
0151/172/07
z dnia 17.09.2007
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością gminy Lędziny, a przeznaczonych do zbycia
0151/171/07
z dnia 13.09.2007
w sprawie umorzenia należności przysługującej gminie Lędziny od dłużnika - [...]
0151/170/07
z dnia 12.09.2007
w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym na 2007 rok
0152/33/07
z dnia 11.09.2007
w sprawie powołania składu komisji dokonującej oceny dokumentacji niearchiwalnej z wyborów samorządowych w 2006 r.
0151/169/07
z dnia 7.09.2007
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę gruntów rolnych i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Lędziny, a przeznaczonych do oddania w dzierżawę na cele rolne
0151/168/07
z dnia 7.09.2007
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0151/56/2007 burmistrza miasta Lędziny z dnia 16.03.2007 r. i rozłożenia na dziewięć rat rocznych należności w wysokości 2 414,50 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności po uwzględnieniu bonifikaty
0151/167/07
z dnia 6.09.2007
w sprawie umorzenia firmie Katowickie Przedsiębiorstwo Informatyki "ETOB" S.A. w likwidacji z siedzibą w Katowicach przy ul. Barbary 21a należności w kwocie 1 960,26 złotych
0151/166/07
z dnia 29.08.2007
w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych stawek opłaty za zajęcie miejsca - rezerwację i opłaty eksploatacyjnej na targowisku miejskim w Lędzinach przy ulicy Fredry
0151/165/07
z dnia 29.08.2007
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Lędzinach pani Reginie Fuchs
0151/164/07
z dnia 28.08.2007
w sprawie powołania komisji do przekazania w nieodpłatne użyczenie budynku byłej "Schola Nostra" wraz z gruntami położonymi przy ul. Pokoju 37 Chrześcijańskiemu Stowarzyszeniu Dobroczynnemu z siedzibą w Kluczach
0151/163/07
z dnia 17.08.2007
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością gminy Lędziny, a przeznaczonych do zbycia
0151/162/07
z dnia 17.08.2007
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością gminy Lędziny, a przeznaczonych do zbycia
0151/161/07
z dnia 10.08.2007
w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomości będącej własnością gminy Lędziny oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem z przeznaczeniem pod działalność handlową
0151/160/07
z dnia 10.08.2007
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Lędziny, przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej
0151/159/07
z dnia 10.08.2007
w sprawie zmian w układzie wykonawczym na 2007 rok
0151/158/07
z dnia 8.08.2007
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością gminy Lędziny, a przeznaczonych do zbycia
0151/157/07
z dnia 8.08.2007
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lędziny za I półrocze 2007 r.
0151/156/07
z dnia 1.08.2007
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę gruntów rolnych i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Lędziny, a przeznaczonych do oddania w dzierżawę na cele rolne
0151/155/07
z dnia 1.08.2007
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę gruntów rolnych i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Lędziny, a przeznaczonych do oddania w dzierżawę na cele rolne
0151/154/07
z dnia 1.08.2007
w sprawie wprowadzenia Regulaminu kompleksowej i podstawowej termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny dla etapu II-go (2007/2008)
0152/32/07
z dnia 1.08.2007
w sprawie powołania Komisji do spraw podziału wapna nawozowego do zakupu ze środków GFOŚiGW
0152/31/07
z dnia 31.07.2007
w sprawie powołania komisji ds. likwidacji pomieszczeń zajmowanych przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP w budynku przy ul. Lędzińskiej 47
0151/153/07
z dnia 31.07.2007
w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym na 2007 rok
0151/152/07
z dnia 30.07.2007
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością gminy Lędziny, a przeznaczonych do zbycia
0151/151/07
z dnia 26.07.2007
w sprawie odroczenia Zakładowi Usług Komunalnych w Lędzinach terminu płatności należności z tytułu czynszów budynków mieszkalnych i lokali użytkowych
0152/30/07
z dnia 25.07.2007
w sprawie zatwierdzenia wizualnych elementów identyfikujących miasto Lędziny stosowanych w celach reprezentacji
0152/29/07
z dnia 17.07.2007
w sprawie zasad prowadzenia rejestru ogłoszeń wymaganych przepisami prawa i wskazania pracowników odpowiedzialnych za dopełnienie obowiązku ogłoszenia
0152/28/07
z dnia 17.07.2007
w sprawie wprowadzenia harmonogramu kontroli jednostek podległych i nadzorowanych przez Urząd Miasta pod względem legalności, gospodarności i celowości wydatków obejmującej przynajmniej 5% dokonanych wydatków w roku 2007
0151/150/07
z dnia 16.07.2007
w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym na 2007 rok
0151/149/07
z dnia 9.07.2007
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0151/46/07 burmistrza miasta Lędziny z dnia 7.03.2007 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat
0151/148/07
z dnia 9.07.2007
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0151/581/05 burmistrza miasta Lędziny z dnia 19.09.2005 r. w sprawie upoważnienia dyrektora MOPS w Lędzinach do wskazania wyodrębnionego rachunku bankowego wierzyciela, na który komornik sądowy będzie przekazywał kwoty wyegzekwowane od dłużnika alimentacyjnego oraz sposobu i terminu przekazywania tych kwot
0151/147/07
z dnia 9.07.2007
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę gruntów rolnych i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Lędziny, a przeznaczonych do oddania w dzierżawę na cele rolnicze
0151/146/07
z dnia 4.07.2007
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę gruntów i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lędziny, a przeznaczonej do oddania w dzierżawę jako ogród przydomowy
0151/145/07
z dnia 4.07.2007
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę gruntów stanowiących własność gminy Lędziny, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych na składowanie materiałów sypkich
0151/144/07
z dnia 4.07.2007
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę gruntów i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lędziny, a przeznaczonej do oddania w dzierżawę jako ogród przydomowy
0152/27/07
z dnia 2.07.2007
w sprawie przedstawienia pracownikom Urzędu Miasta Lędziny wyniku kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach nr III KSP-531-0223/1/00416/070498 z 20.06.2007 r. i podjęcia stosownych przedsięwzięć w celu wyeliminowania w bieżącej i przyszłej działalności stwierdzonych nieprawidłowości
0151/143/07
z dnia 2.07.2007
w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomości będącej własnością gminy Lędziny oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem z przeznaczeniem pod działalność handlową prowadzoną w pawilonie stanowiącym kiosk "RUCH"
0151/142/07
z dnia 2.07.2007
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania "Gimnazjum nr 2 w Lędzinach – wykonanie schodów i podjazdu – wejście główne oraz remont kuchni szkolnej"
0151/141/07
z dnia 29.06.2007
w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym na 2007 rok
0151/140/07
z dnia 26.06.2007
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
0151/139/07
z dnia 26.06.2007
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
0151/138/07
z dnia 21.06.2007
w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym na 2007 rok
0151/137/07
z dnia 19.06.2007
w sprawie zamiany gruntów
0151/136/07
z dnia 19.06.2007
w sprawie rozwiązania prawa wieczystego użytkowania działki nr 2744/155 o pow. 206 m2 za wynagrodzeniem za wzniesiony na gruncie pawilon handlowy
0151/135/07
z dnia 14.06.2007
w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym na 2007 rok
0151/134/07
z dnia 12.06.2007
w sprawie trybu postępowania przy przekształcaniu zakładu budżetowego działającego pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w spółkę prawa handlowego
0152/26/07
z dnia 11.06.2007
w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia burmistrza miasta Lędziny nr 0152/21/07 z dnia 22 maja 2007 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustnego przetargu nieograniczonego na najem stanowisk handlowych usytuowanych w pawilonie handlowym nr 1 i nr 2 na Targowisku Miejskim w Lędzinach przy ul. Fredry
0151/133/07
z dnia 11.06.2007
w sprawie umorzenia w 50% zaległej opłaty rocznej za 2007 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej przy [...] w wysokości 104,58 zł oraz odsetek za zwłokę w kwocie 2,83 zł
0151/132/07
z dnia 31.05.2007
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę gruntów rolnych i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Lędziny, a przeznaczonych do oddania w dzierżawę na cele rolnicze
0151/131/07
z dnia 31.05.2007
w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym na 2007 rok
0151/130/07
z dnia 29.05.2007
w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia regulaminu jej organizacji i trybu działania
0152/25/07
z dnia 28.05.2007
w sprawie powołania komisji do opracowania regulaminu Urzędu Miasta w Lędzinach w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000,00 euro
0152/24/07
z dnia 28.05.2007
w sprawie wyznaczenia terminu dokonania pierwszej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta Lędziny
0151/129/07
z dnia 25.05.2007
w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym na 2007 rok
0151/128/07
z dnia 23.05.2007
w sprawie rozłożenia na cztery miesięczne raty zaległej płatność z tytułu wieczystego użytkowania gruntu za 2007 r. w kwocie 209,16 zł
0152/23/07
z dnia 22.05.2007
w sprawie ustalenia minimalnej stawki czynszu najmu stanowisk handlowych na Targowisku Miejskim w Lędzinach w pawilonach handlowych nr 1 i nr 2
0152/22/07
z dnia 22.05.2007
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na najem stanowisk handlowych usytuowanych w pawilonie handlowym nr 1 i nr 2 na Targowisku Miejskim w Lędzinach przy ul. Fredry
0152/21/07
z dnia 22.05.2007
w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustnego przetargu nieograniczonego na najem stanowisk handlowych usytuowanych w pawilonie handlowym nr 1 i nr 2 na Targowisku Miejskim w Lędzinach przy ul. Fredry
0151/127/07
z dnia 22.05.2007
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zakup samochodu dla potrzeb Urzędu Miasta w Lędzinach
0151/126/07
z dnia 21.05.2007
w sprawie umorzenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za 2007 rok
0151/125/07
z dnia 17.05.2007
w sprawie zatwierdzenia procedury organizacyjnej powierzenia zadań "Operatora" i ogłoszenia zaproszenia do składania ofert na wykonanie prac montażowo-budowlanych w zakresie realizacji II etapu (2007/2008) zadania: "Kompleksowa i podstawowa termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny na lata 2007-2009"
0151/124/07
z dnia 15.05.2007
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Lędzinach
0151/123/07
z dnia 9.05.2007
w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym na 2007 rok
0151/122/07
z dnia 30.04.2007
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0151/117/07 burmistrza miasta Lędziny z dnia 19.04.2007 r. w sprawie powołania Komisji do spraw wyboru ofert wykonawców oraz kwalifikacji urządzeń i materiałów stosowanych w Programie Likwidacji Niskiej Emisji w gminie Lędziny
0151/121/07
z dnia 26.04.2007
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej basenu, terenów sportowych oraz modernizacji części istniejącej Gimnazjum nr 2 w Lędzinach"
0151/120/07
z dnia 26.04.2007
w sprawie rozłożenia na cztery raty płatności z tytułu wieczystego użytkowania gruntu za 2007 r. w kwocie 250,32 zł
0152/20/07
z dnia 23.04.2007
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania "Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Lędzinach - termomodernizacja"
0151/119/07
z dnia 23.04.2007
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż samochodu Ford Aerostar 3,0 XLT
0151/118/07
z dnia 23.04.2007
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania "Ulica Podgórna w Lędzinach - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej"
0151/117/07
z dnia 19.04.2007
w sprawie powołania Komisji do spraw wyboru ofert wykonawców oraz kwalifikacji urządzeń i materiałów stosowanych w Programie Likwidacji Niskiej Emisji w gminie Lędziny
0151/116/07
z dnia 19.04.2007
w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym na 2007 rok
0151/115/07
z dnia 19.04.2007
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0151/537/05 burmistrza miasta Lędziny z dnia 10.06.2005 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
0151/114/07
z dnia 19.04.2007
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Lędzinach
0151/113/07
z dnia 19.04.2007
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością gminy Lędziny, a przeznaczonych do zbycia
0151/112/07
z dnia 19.04.2007
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością gminy Lędziny, a przeznaczonych do zbycia
0151/111/07
z dnia 18.04.2007
w sprawie zamiany gruntów
0151/110/07
z dnia 18.04.2007
w sprawie powołania Zespołu ds. rozdziału środków finansowych przeznaczonych na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne
0151/109/07
z dnia 11.04.2007
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania "Szkoła Podstawowa nr 3 w Lędzinach – termomodernizacja"
0151/108/07
z dnia 11.04.2007
w sprawie rozłożenia na raty zaległości z tytułu dzierżawy działki przy placu targowym
0152/19/07
z dnia 11.04.2007
w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. pozyskiwania dotacji na realizację inwestycji pn. Rozbudowa i modernizacja Gimnazjum nr 2 w Lędzinach
0152/18/07
z dnia 11.04.2007
w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. przygotowania oraz pozyskania środków finansowych na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. "Ulica Żeromskiego od ulicy Ułańskiej do ul. Fredry"
0152/17/07
z dnia 11.04.2007
w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. pozyskiwania dotacji na realizację inwestycji pn. Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Lędzinach
0152/16/07
z dnia 11.04.2007
w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. realizacji projektów: 1. Centrum Współpracy Międzynarodowej wraz z zapleczem konferencyjno-szkoleniowym poprzez rewitalizację budynku Kolonii Piast 5, 2. Rekonstrukcja historycznego wąwozu wraz z kapliczką
0152/15/07
z dnia 6.04.2007
w sprawie utworzenia stałego dyżuru w Urzędzie Miasta Lędziny na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa
0152/14/07
z dnia 6.04.2007
w sprawie upoważnienia p. Barbary Berger - inspektora Referatu Promocji Gminy i Współpracy z Zagranicą do poświadczania zgodności kopii dokumentów z ich oryginałami
0152/13/07
z dnia 6.04.2007
w sprawie upoważnienia p. Barbary Kula - inspektora Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego do poświadczania zgodności kopii dokumentów z ich oryginałami
0151/107/07
z dnia 5.04.2007
w sprawie zwolnienia z całościowej opłaty stałej za przedszkole córkę pani [...] zam. [...]
0151/106/07
z dnia 30.03.2007
w sprawie umorzenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za 2007 rok
0151/105/07
z dnia 30.03.2007
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2007 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/104/07
z dnia 30.03.2007
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2007 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/103/07
z dnia 30.03.2007
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2007 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/102/07
z dnia 30.03.2007
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2007 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/101/07
z dnia 30.03.2007
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2007 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/100/07
z dnia 30.03.2007
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2007 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/99/07
z dnia 30.03.2007
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę gruntów rolnych i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Lędziny, a przeznaczonych do oddania w dzierżawę na cele rolnicze
0151/98/07
z dnia 30.03.2007
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością gminy Lędziny, a przeznaczonych do zbycia
0151/97/07
z dnia 29.03.2007
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2007 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/96/07
z dnia 29.03.2007
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2007 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/95/07
z dnia 29.03.2007
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2007 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/94/07
z dnia 29.03.2007
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2007 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/93/07
z dnia 29.03.2007
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2007 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/92/07
z dnia 29.03.2007
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2007 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/91/07
z dnia 29.03.2007
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2007 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/90/07
z dnia 29.03.2007
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2007 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/89/07
z dnia 29.03.2007
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2007 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/88/07
z dnia 29.03.2007
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2007 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/87/07
z dnia 29.03.2007
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością gminy Lędziny, a przeznaczonych do zbycia
0151/86/07
z dnia 29.03.2007
w sprawie umorzenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za 2007 rok
0152/12/07
z dnia 29.03.2007
w sprawie planu finansowego dla Urzędu Miasta Lędziny na 2007 rok
0151/85/07
z dnia 28.03.2007
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania "Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Lędzinach - sala gimnastyczna plus łącznik - projekt techniczny wykonawczy"
0151/84/07
z dnia 28.03.2007
w sprawie układu wykonawczego do budżetu miasta Lędziny na 2007 rok
0151/83/07
z dnia 28.03.2007
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2007 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/82/07
z dnia 28.03.2007
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2007 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/81/07
z dnia 27.03.2007
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2007 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/80/07
z dnia 27.03.2007
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2007 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/79/07
z dnia 27.03.2007
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2007 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0152/11/07
z dnia 26.03.2007
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0152/15/04 z dnia 22.10.2004 r. dot. wprowadzenia Regulaminu pracy Urzędu Miasta Lędziny
0151/78/07
z dnia 22.03.2007
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę gruntów rolnych i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Lędziny, a przeznaczonych do oddania w dzierżawę na cele rolnicze
0151/77/07
z dnia 22.03.2007
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę gruntów rolnych i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Lędziny, a przeznaczonych do oddania w dzierżawę na cele rolnicze
0151/76/07
z dnia 22.03.2007
w sprawie umorzenia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za 2007 rok
0151/75/07
z dnia 22.03.2007
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę gruntów rolnych i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Lędziny, a przeznaczonych do oddania w dzierżawę na cele rolnicze
0151/74/07
z dnia 20.03.2007
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lędziny za 2006 rok
0151/73/07
z dnia 20.03.2007
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2007 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/72/07
z dnia 20.03.2007
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2007 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/71/07
z dnia 20.03.2007
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2007 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/70/07
z dnia 20.03.2007
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2007 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/69/07
z dnia 20.03.2007
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2007 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/68/07
z dnia 20.03.2007
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2007 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/67/07
z dnia 20.03.2007
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2007 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/66/07
z dnia 20.03.2007
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2007 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/65/07
z dnia 20.03.2007
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2007 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/64/07
z dnia 20.03.2007
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2007 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/63/07
z dnia 19.03.2007
w sprawie bezpłatnego wynajmu sali przyjęć okolicznościowych przez Polski Związek Katolicko-Społeczny Oddział w Lędzinach w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach
0151/62/07
z dnia 19.03.2007
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę gruntów rolnych i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Lędziny, a przeznaczonych do oddania w dzierżawę na cele rolnicze
0151/61/07
z dnia 19.03.2007
w sprawie umorzenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za lata 2002-2005 wraz z odsetkami
0151/60/07
z dnia 16.03.2007
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2007 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/59/07
z dnia 16.03.2007
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2007 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/58/07
z dnia 16.03.2007
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2007 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/57/07
z dnia 16.03.2007
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2007 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/56/07
z dnia 16.03.2007
w sprawie rozłożenia na dziesięć rat rocznych należności w wysokości 7 082,00 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności po uwzględnieniu bonifikaty
0151/55/07
z dnia 14.03.2007
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2007 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/54/07
z dnia 14.03.2007
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2007 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/53/07
z dnia 14.03.2007
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2007 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/52/07
z dnia 14.03.2007
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2007 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/51/07
z dnia 14.03.2007
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2007 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/50/07
z dnia 13.03.2007
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2007 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/49/07
z dnia 13.03.2007
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2007 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/48/07
z dnia 13.03.2007
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2007 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0152/10/07
z dnia 9.03.2007
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania "Bankowa obsługa budżetu miasta Lędziny"
0151/47/07
z dnia 7.03.2007
w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Urzędu Miasta Lędziny stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lędziny
0151/46/07
z dnia 7.03.2007
w sprawie ustalenia wysokości opłat
0151/45/07
z dnia 7.03.2007
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania - opracowanie projektu "Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny dla terenów położonych w rejonie drogi krajowej nr S-1"
0151/44/07
z dnia 7.03.2007
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2007 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/43/07
z dnia 7.03.2007
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2007 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/42/07
z dnia 7.03.2007
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2007 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/41/07
z dnia 7.03.2007
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2007 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/40/07
z dnia 7.03.2007
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2007 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0152/9/07
z dnia 5.03.2007
w sprawie obiegu i kontroli dowodów księgowych w Urzędzie Miasta Lędziny
0151/39/07
z dnia 2.03.2007
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2007 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/38/07
z dnia 27.02.2007
w sprawie zamiany gruntów
0151/37/07
z dnia 27.02.2007
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2007 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/36/07
z dnia 27.02.2007
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2007 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/35/07
z dnia 23.02.2007
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2007 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/34/07
z dnia 23.02.2007
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2007 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/33/07
z dnia 23.02.2007
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2007 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/32/07
z dnia 23.02.2007
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko specjalisty ds. edukacji w Referacie Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
0152/8/07
z dnia 22.02.2007
w sprawie przyznania p. Stanisławie Żak pamiątkowego medalu Jubileuszu XV-lecia Odrodzonej Samorządności Miasta Lędziny
0151/31/07
z dnia 21.02.2007
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2007 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/30/07
z dnia 21.02.2007
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej na 2007 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0152/7/07
z dnia 20.02.2007
w sprawie organizacji i realizacji prac społecznie użytecznych na terenie gminy Lędziny
0151/29/07
z dnia 15.02.2007
w sprawie powołania Miejskiej Komisji Konkursowej do spraw rozstrzygania konkursów dot. realizacji zadań gminy finansowanych ze środków pożytku publicznego
0151/28/07
z dnia 12.02.2007
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0151/15/07 w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza Miasta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii
0151/27/07
z dnia 12.02.2007
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Lędzinach
0152/6/07
z dnia 12.02.2007
w sprawie powołania zespołu do dokonania przeglądu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lędziny
0151/26/07
z dnia 8.02.2007
w sprawie powołania komisji przetargowej ds. sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Lędziny
0152/5/07
z dnia 8.02.2007
w sprawie powołania Komisji do spraw Wyboru Ofert Wykonawców w Programie Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny
0151/25/07
z dnia 6.02.2007
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania "Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie drogi krajowej nr S-1" i "Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny"
0152/4/07
z dnia 2.02.2007
w sprawie obiegu i kontroli dowodów księgowych w Urzędzie Miasta Lędziny
0151/24/07
z dnia 29.01.2007
w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej
0151/23/07
z dnia 26.01.2007
w sprawie rozłożenia na dwie raty roczne należności w wysokości 4 589,50 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności po uwzględnieniu bonifikaty
0151/22/07
z dnia 25.01.2007
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko zastępcy naczelnika Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego Urzędu Miasta Lędziny
0151/21/07
z dnia 25.01.2007
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko naczelnika i zastępcy naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich i Administracji Urzędu Miasta Lędziny
0151/20/07
z dnia 23.01.2007
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością gminy Lędziny, a przeznaczonych do zbycia
0151/19/07
z dnia 17.01.2007
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością gminy Lędziny, a przeznaczonych do zbycia
0151/18/07
z dnia 17.01.2007
w sprawie umorzenia opłat z tytułu najmu gruntu pod garaże przy ul. Pokoju
0151/17/07
z dnia 17.01.2007
w sprawie umorzenia opłat z tytułu najmu gruntu pod garaże przy al. Matki Boskiej Różańcowej
0151/16/07
z dnia 15.01.2007
w sprawie wskazania PGK "Partner" Sp. z o.o. jako podmiotu realizującego zadanie własne gminy polegające na wydawaniu zezwoleń na  podłączenie do sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Lędziny
0151/15/07
z dnia 15.01.2007
w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza Miasta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii
0151/14/07
z dnia 15.01.2007
w sprawie odwołania Pełnomocnika Burmistrza Miasta ds. Przeciwdziałania Narkomanii
0151/13/07
z dnia 10.01.2007
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lędziny
0151/12/07
z dnia 10.01.2007
w sprawie oddelegowania pana Arkadiusza Grygierek
0152/3/07
z dnia 9.01.2007
w sprawie wprowadzenia harmonogramu kontroli jednostek podległych i nadzorowanych przez Urząd Miasta pod względem legalności, gospodarności i celowości wydatków obejmującej przynajmniej 5% dokonanych wydatków w roku 2007
0151/11/07
z dnia 5.01.2007
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania "Zakup samochodu dla potrzeb Straży Miejskiej w Lędzinach"
0151/10/07
z dnia 4.01.2007
w sprawie wyznaczenia kandydata na członka Rady Nadzorczej reprezentującego gminę Lędziny w spółce Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami "Master" Sp. z o.o.
0152/2/07
z dnia 2.01.2007
w sprawie obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych) w Urzędzie Miasta Lędziny
0152/1/07
z dnia 2.01.2007
w sprawie przekazywania jednostkom budżetowym podległym miastu środków na realizację wydatków z subwencji oświatowej, dofinansowania (np. dotacji) i środków własnych z budżetu miasta

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.01.26
Data udostępnienia: 2015.01.26 18:31:06
Liczba odwiedzin strony: 5190 (ostatnie odwiedziny 2020.07.14 08:38:55)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny