Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenia burmistrza z 2015 roku

Zarządzenia burmistrza z 2014 roku

Zarządzenia burmistrza z 2013 roku

Zarządzenia burmistrza z 2012 roku

Zarządzenia burmistrza z 2011 roku

Zarządzenia burmistrza z 2010 roku

Zarządzenia burmistrza z 2009 roku

Zarządzenia burmistrza z 2007 roku

Zarządzenia burmistrza z 2006 roku

Zarządzenia burmistrza z 2005 roku

Zarządzenia burmistrza z 2004 roku

Zarządzenie Przedmiot
0151/499/08
z dnia 31.12.2008
w sprawie umorzenia należności przysługującej gminie Lędziny od dłużnika - firmy REAL-BUD Ltd Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach
0151/498/08
z dnia 31.12.2008
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości będącej własnością gminy Lędziny, a przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej
0151/497/08
z dnia 31.12.2008
w sprawie ustalenia wysokości opłat
0151/496/08
z dnia 31.12.2008
w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych stawek opłaty za zajęcie miejsca - rezerwacji, opłaty eksploatacyjnej oraz stawek za najem pomieszczeń na pawilony handlowe na Targowisku Miejskim w Lędzinach przy ul. Fredry
0151/495/08
z dnia 31.12.2008
w sprawie określenia warunków prawno-organizacyjnych oraz sprawozdawczo-finansowych związanych ze zmianą z dniem 01.01.2009 r. nazwy jednostki Kuchnia Miejska w Lędzinach na Targowisko Miejskie oraz zakresu działania jednostki budżetowej Kuchnia Miejska w Lędzinach
0151/494/08
z dnia 31.12.2008
w sprawie powołania komisji konkursowej do wyboru ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na prowadzeniu dodatkowych zajęć profilaktycznych dla osób uzależnionych od narkotyków i alkoholu oraz osób współuzależnionych
0151/493/08
z dnia 30.12.2008
w sprawie umorzenia w 100% należności przysługującej gminie Lędziny od dłużnika
0151/492/08
z dnia 30.12.2008
w sprawie umorzenia w 100% należności przysługującej gminie Lędziny od dłużnika
0151/491/08
z dnia 30.12.2008
w sprawie umorzenia w 100% należności przysługującej gminie Lędziny od dłużnika
0151/490/08
z dnia 30.12.2008
w sprawie umorzenia w 100% należności przysługującej gminie Lędziny od dłużnika
0151/489/08
z dnia 30.12.2008
w sprawie umorzenia w 100% należności przysługującej gminie Lędziny od dłużnika
0151/488/08
z dnia 30.12.2008
w sprawie umorzenia w 100% należności przysługującej gminie Lędziny od dłużnika
0151/487/08
z dnia 30.12.2008
w sprawie umorzenia w 100% należności przysługującej gminie Lędziny od dłużnika
0151/486/08
z dnia 30.12.2008
w sprawie umorzenia w 100% należności przysługującej gminie Lędziny od dłużnika
0151/485/08
z dnia 30.12.2008
w sprawie umorzenia w 100% należności przysługującej gminie Lędziny od dłużnika
0151/484/08
z dnia 30.12.2008
w sprawie umorzenia w 100% należności przysługującej gminie Lędziny od dłużnika
0151/483/08
z dnia 30.12.2008
w sprawie umorzenia w 100% należności przysługującej gminie Lędziny od dłużnika
0151/482/08
z dnia 30.12.2008
w sprawie umorzenia w 100% należności przysługującej gminie Lędziny od dłużnika
0151/481/08
z dnia 30.12.2008
w sprawie umorzenia w 100% należności przysługującej gminie Lędziny od dłużnika
0151/480/08
z dnia 30.12.2008
w sprawie umorzenia w 100% należności przysługującej gminie Lędziny od dłużnika
0151/479/08
z dnia 30.12.2008
w sprawie umorzenia w 100% należności przysługującej gminie Lędziny od dłużnika
0151/478/08
z dnia 30.12.2008
w sprawie umorzenia w 100% należności przysługującej gminie Lędziny od dłużnika
0151/477/08
z dnia 30.12.2008
w sprawie umorzenia w 100% należności przysługującej gminie Lędziny od dłużnika
0151/476/08
z dnia 30.12.2008
w sprawie umorzenia w 100% należności przysługującej gminie Lędziny od dłużnika
0151/475/08
z dnia 30.12.2008
w sprawie umorzenia w 100% należności przysługującej gminie Lędziny od dłużnika
0151/474/08
z dnia 30.12.2008
w sprawie umorzenia w 100% należności przysługującej gminie Lędziny od dłużnika
0151/473/08
z dnia 30.12.2008
w sprawie umorzenia w 100% należności przysługującej gminie Lędziny od dłużnika
0151/472/08
z dnia 30.12.2008
w sprawie umorzenia w 100% należności przysługującej gminie Lędziny od dłużnika
0151/471/08
z dnia 30.12.2008
w sprawie umorzenia w 100% należności przysługującej gminie Lędziny od dłużnika
0151/470/08
z dnia 30.12.2008
w sprawie umorzenia w 100% należności przysługującej gminie Lędziny od dłużnika
0151/469/08
z dnia 30.12.2008
w sprawie umorzenia w 100% należności przysługującej gminie Lędziny od dłużnika
0151/468/08
z dnia 30.12.2008
w sprawie umorzenia w 100% należności przysługującej gminie Lędziny od dłużnika
0151/467/08
z dnia 30.12.2008
w sprawie umorzenia w 100% należności przysługującej gminie Lędziny od dłużnika
0151/466/08
z dnia 30.12.2008
w sprawie umorzenia w 100% należności przysługującej gminie Lędziny od dłużnika
0151/465/08
z dnia 30.12.2008
w sprawie umorzenia w 100% należności przysługującej gminie Lędziny od dłużnika
0151/464/08
z dnia 30.12.2008
w sprawie umorzenia w 100% należności przysługującej gminie Lędziny od dłużnika
0151/463/08
z dnia 30.12.2008
w sprawie umorzenia w 100% należności przysługującej gminie Lędziny od dłużnika
0151/462/08
z dnia 30.12.2008
w sprawie umorzenia w 100% należności przysługującej gminie Lędziny od dłużnika
0151/461/08
z dnia 30.12.2008
w sprawie umorzenia w 100% należności przysługującej gminie Lędziny od dłużnika
0151/460/08
z dnia 30.12.2008
w sprawie umorzenia w 100% należności przysługującej gminie Lędziny od dłużnika
0151/459/08
z dnia 30.12.2008
w sprawie umorzenia w 100% należności przysługującej gminie Lędziny od dłużnika
0151/458/08
z dnia 30.12.2008
w sprawie umorzenia w 100% należności przysługującej gminie Lędziny od dłużnika
0151/457/08
z dnia 30.12.2008
w sprawie umorzenia w 100% należności przysługującej gminie Lędziny od dłużnika
0151/456/08
z dnia 30.12.2008
w sprawie umorzenia w 100% należności przysługującej gminie Lędziny od dłużnika
0151/455/08
z dnia 30.12.2008
w sprawie umorzenia w 100% należności przysługującej gminie Lędziny od dłużnika
0151/454/08
z dnia 30.12.2008
w sprawie umorzenia w 100% należności przysługującej gminie Lędziny od dłużnika
0151/453/08
z dnia 30.12.2008
w sprawie umorzenia w 100% należności przysługującej gminie Lędziny od dłużnika
0151/452/08
z dnia 30.12.2008
w sprawie umorzenia w 100% należności przysługującej gminie Lędziny od dłużnika
0151/451/08
z dnia 30.12.2008
w sprawie umorzenia w 100% należności przysługującej gminie Lędziny od dłużnika
0151/450/08
z dnia 30.12.2008
w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym na 2008 rok
0151/449/08
z dnia 23.12.2008
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości będącej własnością gminy Lędziny, a przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu
0151/448/08
z dnia 16.12.2008
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych, stanowiących własność gminy Lędziny oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
0151/447/08
z dnia 12.12.2008
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania "Selektywna zbiórka odpadów komunalnych w gminie Lędziny"
0151/446/08
z dnia 12.12.2008
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania "Administrowanie budynkami mieszkalnymi na terenie miasta Lędziny"
0151/445/08
z dnia 12.12.2008
w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym na 2008 rok
0152/30/08
z dnia 9.12.2008
w sprawie powołania sportowej komisji stypendialnej oraz ustalenia zadań i trybu jej pracy
0151/444/08
z dnia 8.12.2008
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach, obręb Smardzowice - na czas oznaczony 3 lat - z przeznaczeniem na cele rolne oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
0151/443/08
z dnia 8.12.2008
w sprawie przeznaczenia do ponownego oddania w najem na czas oznaczony 3 lat - na rzecz dotychczasowych najemców - nieruchomości gruntowych położonych w Lędzinach z przeznaczeniem pod garaże oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będącej przedmiotem najmu
0151/442/08
z dnia 8.12.2008
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę - w trybie przetargowym - nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Lędziny, położonych w Lędzinach, obręb Hołdunów oraz Smardzowice, na okres 6 lat, z przeznaczeniem na cele upraw rolnych oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
0151/441/08
z dnia 8.12.2008
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę - w trybie bezprzetargowym - nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny położonej w Lędzinach, obręb Hołdunów przy ulicy 25-Lecia, stanowiącej część działki 3236/411 z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, z możliwością urządzenia ogródka przydomowego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy
0151/440/08
z dnia 8.12.2008
w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym na 2008 rok
0151/439/08
z dnia 1.12.2008
w sprawie przekazania gminie Lędziny majątku jednostki budżetowej pod nazwą Kuchnia Miejska w Lędzinach
0151/438/08
z dnia 1.12.2008
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0151/10/07 burmistrza miasta Lędziny z dnia 4 stycznia 2007 roku w sprawie wyznaczenia kandydata na członka Rady Nadzorczej reprezentującego gminę Lędziny w spółce Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami "Master" Sp. z o.o.
0151/437/08
z dnia 1.12.2008
w sprawie odwołania pana mgr inż. Mariusza Żołna ze stanowiska zastępcy burmistrza miasta Lędziny
0151/436/08
z dnia 28.11.2008
w sprawie umorzenia w 100 % należności przysługującej gminie Lędziny od dłużnika
0151/435/08
z dnia 28.11.2008
w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym na 2008 rok
0151/434/08
z dnia 28.11.2008
w sprawie umorzenia w 100 % należności przysługującej gminie Lędziny od dłużnika
0151/433/08
z dnia 20.11.2008
w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym na 2008 rok
0151/432/08
z dnia 19.11.2008
w sprawie przekazania podległym jednostkom organizacyjnym miasta informacji niezbędnej do opracowania projektów planów finansowych na 2009 r.
0151/431/08
z dnia 18.11.2008
w sprawie przekazania Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Gustawa Morcinka w Lędzinach majątku będącego w dotychczasowym użyczeniu Kuchni Miejskiej w Lędzinach
0151/430/08
z dnia 12.11.2008
w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Lędziny na 2009 rok wraz z objaśnieniami i prognozy kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2008 rok
0151/429/08
z dnia 7.11.2008
w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym na 2008 rok
0152/29/08
z dnia 3.11.2008
w sprawie powołania pocztu sztandarowego Urzędu Miasta Lędziny
0151/428/08
z dnia 31.10.2008
w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym na 2008 rok
0151/427/08
z dnia 28.10.2008
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miasta Lędziny
0151/426/08
z dnia 27.10.2008
w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych
0151/425/08
z dnia 27.10.2008
w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych w tym, przeprowadzania wywiadu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz odbioru oświadczenia majątkowego
0151/424/08
z dnia 27.10.2008
w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego
0152/28/08
z dnia 27.10.2008
w sprawie dostępu do informacji publicznej na wniosek klienta Urzędu Miasta Lędziny
0151/423/08
z dnia 24.10.2008
w sprawie wyznaczenia składu Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków
0151/422/08
z dnia 20.10.2008
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0151/417/08 z dnia 9.10.2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania "Zimowe utrzymanie dróg i chodników gminnych na terenie miasta Lędziny"
0151/421/08
z dnia 20.10.2008
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0151/416/08 z dnia 9.10.2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania "Zimowe utrzymanie dróg i chodników powiatowych na terenie miasta Lędziny"
0152/27/08
z dnia 15.10.2008
w sprawie obiegu i kontroli dowodów księgowych w Urzędzie Miasta Lędziny
0151/420/08
z dnia 10.10.2008
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Lędziny
0151/419/08
z dnia 10.10.2008
w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym na 2008 rok
0151/418/08
z dnia 9.10.2008
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0151/363/08 burmistrza miasta Lędziny z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie umorzenia należności przysługującej gminie Lędziny od dłużników pani [...] oraz [...]
0151/417/08
z dnia 9.10.2008
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania "Zimowe utrzymanie dróg i chodników gminnych na terenie miasta Lędziny"
0151/416/08
z dnia 9.10.2008
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania "Zimowe utrzymanie dróg i chodników powiatowych na terenie miasta Lędziny"
0151/415/08
z dnia 6.10.2008
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania "Ulica Długosza w Lędzinach (osiedle Rodnia - droga) wraz z oświetleniem"
0151/414/08
z dnia 1.10.2008
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko zastępcy naczelnika Wydziału Finansowego
0151/413/08
z dnia 1.10.2008
w sprawie powołania Zespołu ds. rozdziału środków finansowych przeznaczonych na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne na rok szkolny 2008/2009
0151/412/08
z dnia 1.10.2008
w sprawie powołania pełnomocnika i zastępcy pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 w Urzędzie Miasta Lędziny
0151/411/08
z dnia 30.09.2008
w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym na 2008 rok
0151/410/08
z dnia 30.09.2008
w sprawie przekazania Szkole Podstawowej nr 3 im. J. Ch. Ruberga w Lędzinach majątku będącego w dotychczasowym użyczeniu Kuchni Miejskiej w Lędzinach
0151/409/08
z dnia 26.09.2008
w sprawie przekazania do Miejskiego Przedszkola z O. I. nr 2 w Lędzinach majątku będącego w dotychczasowym użyczeniu Kuchni Miejskiej w Lędzinach
0151/408/08
z dnia 26.09.2008
w sprawie przekazania Szkole Podstawowej z O. I. nr 1 im. K. Miarki w Lędzinach majątku będącego w dotychczasowym użyczeniu Kuchni Miejskiej w Lędzinach
0151/407/08
z dnia 23.09.2008
w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagrody Burmistrza Miasta wyróżniającym się nauczycielom i dyrektorom
0151/406/08
z dnia 8.09.2008
w sprawie umorzenia w 100% należności przysługującej gminie Lędziny od dłużnika [...]
0151/405/08
z dnia 8.09.2008
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości będącej własnością gminy Lędziny, a przeznaczonej do zbycia
0151/404/08
z dnia 8.09.2008
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko inspektora w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Miejskiej
0151/403/08
z dnia 8.09.2008
w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym na 2008 rok
0151/402/08
z dnia 1.09.2008
w sprawie częściowego sfinansowania kosztów przewozu dziecka niepełnosprawnego [...] zam. [...] do Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Bieruniu, ul. Licealna 17
0151/401/08
z dnia 1.09.2008
w sprawie przekazania do Miejskiego Przedszkola z O. I. nr 1 w Lędzinach majątku będącego w dotychczasowym użyczeniu Kuchni Miejskiej w Lędzinach
0152/26/08
z dnia 1.09.2008
w sprawie wprowadzenia harmonogramu kontroli jednostek podległych i nadzorowanych pod względem legalności, gospodarności i celowości wydatków obejmującej przynajmniej 5% wydatków każdej jednostki w roku 2008
0152/25/08
z dnia 1.09.2008
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro netto w Urzędzie Miasta Lędziny
0151/400/08
z dnia 29.08.2008
w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym na 2008 rok
0151/399/08
z dnia 28.08.2008
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
0151/398/08
z dnia 13.08.2008
w sprawie rozłożenia na raty kwoty 62 166,00 zł netto stanowiącej należność gminy z tytułu wykupu, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 182/22 o pow. 0,1676 ha położonej w Lędzinach, obręb Lędziny, k.m. 12 w rejonie ul. Lędzińskiej, przez wieczystego użytkownika
0151/397/08
z dnia 13.08.2008
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży przetargowej nieruchomości stanowiącej własność gminy Lędziny oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia
0151/396/08
z dnia 13.08.2008
w sprawie umorzenia w 50% należności przysługującej gminie Lędziny od dłużników państwa [...] oraz rozłożenia na cztery miesięczne raty pozostałej do uregulowania należności
0151/395/08
z dnia 13.08.2008
w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym na 2008 rok
0151/394/08
z dnia 8.08.2008
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lędziny za I półrocze 2008 r.
0151/393/08
z dnia 6.08.2008
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży przetargowej nieruchomości stanowiącej własność gminy Lędziny oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu
0151/392/08
z dnia 6.08.2008
w sprawie rozłożenia na raty kwoty 10 797,00 zł za wykup nakładów na urządzenie parkingu przy budynku wielorodzinnym położonym w Lędzinach przy ul. Hołdunowskiej 35
0151/391/08
z dnia 6.08.2008
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania "Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Lędzińskiej 47 na potrzeby siedziby MOPS w Lędzinach - etap II"
0151/390/08
z dnia 4.08.2008
w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach do przeprowadzania wywiadu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz odbioru oświadczenia majątkowego
0151/389/08
z dnia 4.08.2008
w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach do do przeprowadzania wywiadu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz odbioru oświadczenia majątkowego
0151/388/08
z dnia 4.08.2008
w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach
0151/387/08
z dnia 4.08.2008
w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach
0151/386/08
z dnia 4.08.2008
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży przetargowej nieruchomości stanowiących własność gminy Lędziny oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przetargowej
0151/385/08
z dnia 4.08.2008
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia
0151/384/08
z dnia 4.08.2008
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia
0151/383/08
z dnia 4.08.2008
w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego w gminie Lędziny
0152/24/08
z dnia 31.07.2008
w sprawie zmian w uchwale nr 492/2002 Zarządu Miasta Lędziny z dnia 10.04.2002 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości dla jednostek organizacyjnych miasta Lędziny z późniejszą zmianą oraz zmian w zarządzeniu nr 10/2002 burmistrza miasta Lędziny z dnia 21.10.2002 r. w sprawie prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta oraz wprowadzenia zakładowego Planu Kont (ZPK) dla Urzędu Miasta Lędziny z późniejszymi zmianami
0151/382/08
z dnia 31.07.2008
w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym na 2008 rok
0151/381/08
z dnia 28.07.2008
w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Lędziny
0151/380/08
z dnia 28.07.2008
w sprawie przenumerowania nieruchomości położonej w Lędzinach przy ul. Rachowy 5
0151/379/08
z dnia 28.07.2008
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym 170/1, położonej w Lędzinach, obręb Smardzowice, w rejonie ulicy Oficerskiej
0151/378/08
z dnia 28.07.2008
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym 169/1, położonej w Lędzinach, obręb Smardzowice, w rejonie ulicy Oficerskiej
0151/377/08
z dnia 28.07.2008
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko podinspektora w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Miejskiej
0152/23/08
z dnia 25.07.2008
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na najem stanowiska handlowego nr 1 usytuowanego w Pawilonie Handlowym nr 1 na Targowisku Miejskim w Lędzinach przy ul. A. Fredry
0151/376/08
z dnia 24.07.2008
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania "Oświetlenie ulicy Pokoju i Lędzińskiej - etap I"
0151/375/08
z dnia 24.07.2008
w sprawie zatwierdzenia stawek żywieniowych stosowanych w Kuchni Miejskiej w Lędzinach obowiązujących od 1 sierpnia 2008 roku
0151/374/08
z dnia 24.07.2008
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. J. Ch. Ruberga w Lędzinach
0151/373/08
z dnia 18.07.2008
w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym na 2008 rok
0152/22/08
z dnia 15.07.2008
w sprawie powołania komisji likwidacyjnej do oceny technicznej urządzeń stanowiących wyposażenie sali widowiskowo-kinowej "Piast"
0151/372/08
z dnia 15.07.2008
w sprawie powołania Komitetu ds. Pomocy Poszkodowanym w Wypadku Autokarowym w Serbii
0151/371/08
z dnia 15.07.2008
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania "Budowa Alei Matki Boskiej Różańcowej w Lędzinach"
0151/370/08
z dnia 15.07.2008
w sprawie powołania komisji do spraw wyboru i podziału wapna nawozowego do zakupu ze środków GFOŚiGW
0151/369/08
z dnia 9.07.2008
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy ul. Fredry, będącej własnością gminy Lędziny oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, na okres jednego roku, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej
0151/368/08
z dnia 9.07.2008
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Gustawa Morcinka w Lędzinach
0151/367/08
z dnia 8.07.2008
w sprawie zmiany składu Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
0152/21/08
z dnia 7.07.2008
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na najem stanowiska handlowego nr 1 usytuowanego w Pawilonie Handlowym nr 1 na Targowisku Miejskim w Lędzinach przy ul. A. Fredry
0151/366/08
z dnia 7.07.2008
w sprawie wprowadzenia Regulaminu kompleksowej i podstawowej termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny dla etapu III-go (2008/2009)
0151/365/08
z dnia 1.07.2008
w sprawie zatwierdzenia procedury organizacyjnej powierzenia zadań "Operatora" i ogłoszenia zaproszenia do składania ofert na wykonanie prac montażowo-budowlanych w zakresie realizacji III etapu (2008/2009) zadania: "Kompleksowa i podstawowa termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny na lata 2007-2009"
0151/364/08
z dnia 1.07.2008
w sprawie przekazania Szkole Podstawowej z O. I. nr 1 im. K. Miarki w Lędzinach majątku będącego w dotychczasowym użyczeniu Kuchni Miejskiej w Lędzinach
0151/363/08
z dnia 1.07.2008
w sprawie umorzenia należności przysługującej gminie Lędziny od dłużników pani [...] oraz [...]
0151/362/08
z dnia 30.06.2008
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
0151/361/08
z dnia 30.06.2008
w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym na 2008 rok
0151/360/08
z dnia 25.06.2008
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania "Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Lędzińskiej 47 na potrzeby siedziby MOPS w Lędzinach - etap II"
0151/359/08
z dnia 25.06.2008
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Zespołu Szkół w Lędzinach
0151/358/08
z dnia 24.06.2008
w sprawie powołania członków Rady Fundacji Rozwoju Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki z siedzibą w Lędzinach
0151/357/08
z dnia 23.06.2008
w sprawie powołania składu komisji konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Lędzinach, ul. Hołdunowska 13
0151/356/08
z dnia 18.06.2008
w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym na 2008 rok
0151/355/08
z dnia 17.06.2008
w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia regulaminu jej organizacji i trybu działania
0151/354/08
z dnia 17.06.2008
w sprawie powołania Społecznego Komitetu ds. Strategii Rozwoju Miasta
0151/353/08
z dnia 10.06.2008
w sprawie powołania zastępcy przewodniczącego komisji przetargowej ds. sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Lędziny
0151/352/08
z dnia 10.06.2008
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości będącej własnością gminy Lędziny, a przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu
0151/351/08
z dnia 5.06.2008
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum nr 1 im. Janusza Korczaka w Lędzinach panu Józefowi Domaradzkiemu
0151/350/08
z dnia 5.06.2008
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. K. Miarki w Lędzinach pani Teresie Samulak
0151/349/08
z dnia 5.06.2008
w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym na 2008 rok
0151/348/08
z dnia 3.06.2008
w sprawie przekazania Miejskiemu Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Lędzinach majątku będącego w dotychczasowym użyczeniu Kuchni Miejskiej w Lędzinach
0151/347/08
z dnia 3.06.2008
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. J. Ch. Ruberga w Lędzinach
0151/346/08
z dnia 28.05.2008
w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym na 2008 rok
0151/345/08
z dnia 26.05.2008
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania "Zespół Szkół - termomodernizacja etap I - wymiana stolarki okiennej, drzwiowej i świetlików dachowych"
0151/344/08
z dnia 16.05.2008
w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym na 2008 rok
0151/343/08
z dnia 16.05.2008
w sprawie umorzenia w 50% należności przysługującej gminie Lędziny od dłużnika pani [...], zam. w Lędzinach przy [...]
0151/342/08
z dnia 16.05.2008
w sprawie rozłożenia na pięć rat należności obejmującej należność główną wraz z odsetkami w wysokości 1 058,12 zł z tytułu zaległości czynszowych dotyczących domku fińskiego zlokalizowanego przy [...] w Lędzinach
0152/20/08
z dnia 15.05.2008
w sprawie obiegu i kontroli dowodów księgowych w Urzędzie Miasta Lędziny
0152/19/08
z dnia 15.05.2008
w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustnego przetargu nieograniczonego na najem stanowisk handlowych usytuowanych w Pawilonie Handlowym nr 1 i nr 2 na Targowisku Miejskim w Lędzinach przy ul. Fredry
0152/18/08
z dnia 15.05.2008
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na najem stanowiska handlowego nr 4 usytuowanego w Pawilonie Handlowym nr 1 na Targowisku Miejskim w Lędzinach przy ul. Fredry
0151/341/08
z dnia 15.05.2008
w sprawie administrowania i pełnienia zarządu nad lokalami mieszkalnymi
0151/340/08
z dnia 14.05.2008
w sprawie przyznania dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach nagrody rocznej
0152/17/08
z dnia 13.05.2008
w sprawie trybu realizacji wniosków komisji stałych Rady Miasta
0152/16/08
z dnia 13.05.2008
w sprawie wprowadzenia procedury postępowania przy udzielaniu ulg i zwolnień należności podatkowych kwalifikowanych jako pomoc publiczna
0151/339/08
z dnia 12.05.2008
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lędziny, a przeznaczonej do oddania w dzierżawę na cele rolne
0151/338/08
z dnia 30.04.2008
w sprawie umorzenia należności przysługującej gminie Lędziny od dłużnika pani [...], zam. [...]
0151/337/08
z dnia 29.04.2008
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Lędziny, a przeznaczonych do oddania w dzierżawę na cele rolne
0151/336/08
z dnia 29.04.2008
w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym na 2008 rok
0151/335/08
z dnia 28.04.2008
w sprawie rozłożenia na trzy miesięczne raty płatności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Traugutta 1 w wysokości 306,86 zł państwu [...], zam. [...]
0151/334/08
z dnia 28.04.2008
w sprawie powołania Rady Programowej miesięcznika samorządowego "Biuletyn Informacyjny Lędziny - Lędziny teraz"
0151/333/08
z dnia 28.04.2008
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0151/328/08 z dnia 21.04.2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania "Ulica Palmowa w Lędzinach oraz oświetlenie ul. Palmowej"
0152/15/08
z dnia 24.04.2008
w sprawie powołania Sportowej Komisji Stypendialnej oraz ustalenia zadań i trybu jej pracy
0151/332/08
z dnia 23.04.2008
w sprawie powołania Zespołu ds. rozdziału środków finansowych przeznaczonych na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne na okres 01-06.2008 r.
0151/331/08
z dnia 23.04.2008
w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomości gruntowych oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Lędziny, a przeznaczonych do oddania w najem z przeznaczeniem pod budowę zespołu 5 garaży blaszanych w zabudowie szeregowej przy ul. Długosza w Lędzinach, nietrwale związanych z gruntem
0151/330/08
z dnia 23.04.2008
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0151/322/08 z dnia 8.04.2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania "Dostawa wraz z montażem wyposażenia placu zabaw w Lędzinach"
0151/329/08
z dnia 21.04.2008
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością gminy Lędziny, a przeznaczonych do zbycia
0151/328/08
z dnia 21.04.2008
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania "Ulica Palmowa w Lędzinach oraz oświetlenie ulicy Palmowej"
0151/327/08
z dnia 18.04.2008
w sprawie umorzenia zaległej należności związanej z wykupem gruntu pod domek fiński
0151/326/08
z dnia 16.04.2008
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miasta Lędziny
0152/14/08
z dnia 14.04.2008
w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dla dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej
0151/325/08
z dnia 14.04.2008
w sprawie rozłożenia na pięć rat należności w wysokości 701,24 zł z tytułu zaległości czynszowych dotyczących lokalu socjalnego zlokalizowanego przy [...] w Lędzinach
0151/324/08
z dnia 14.04.2008
w sprawie rozłożenia na trzy raty należności w wysokości 266,35 zł z tytułu zaległości czynszowych dotyczących lokalu socjalnego zlokalizowanego przy [...] w Lędzinach
0152/13/08
z dnia 8.04.2008
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie ustnego przetargu nieograniczonego na najem stanowisk handlowych usytuowanych w Pawilonie Handlowym nr 1 i nr 2 na Targowisku Miejskim w Lędzinach przy ul. Fredry
0152/12/08
z dnia 8.04.2008
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na najem stanowisk handlowych usytuowanych w Pawilonie Handlowym nr 1 i nr 2 na Targowisku Miejskim w Lędzinach przy ul. Fredry
0151/323/08
z dnia 8.04.2008
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania "Szkoła Podstawowa nr 3 w Lędzinach - wymiana pokrycia dachowego"
0151/322/08
z dnia 8.04.2008
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania "Dostawa wraz z montażem wyposażenia placu zabaw w Lędzinach"
0151/321/08
z dnia 7.04.2008
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Lędziny, a przeznaczonych do zbycia
0151/320/08
z dnia 7.04.2008
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Lędziny, a przeznaczonych do zbycia
0151/319/08
z dnia 7.04.2008
w sprawie rozłożenia na raty zobowiązań Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" Sp. z o.o. w stosunku do gminy Lędziny
0151/318/08
z dnia 31.03.2008
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej na 2008 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/317/08
z dnia 31.03.2008
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej na 2008 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/316/08
z dnia 31.03.2008
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej na 2008 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/315/08
z dnia 31.03.2008
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej na 2008 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/314/08
z dnia 31.03.2008
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej na 2008 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/313/08
z dnia 31.03.2008
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej na 2008 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/312/08
z dnia 31.03.2008
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej na 2008 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/311/08
z dnia 31.03.2008
w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach do prowadzenia postępowania oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych
0151/310/08
z dnia 31.03.2008
w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowania w sprawach zaliczek, a także do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach
0151/309/08
z dnia 31.03.2008
w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym na 2008 rok
0151/308/08
z dnia 31.03.2008
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej na 2008 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/307/08
z dnia 31.03.2008
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej na 2008 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/306/08
z dnia 31.03.2008
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej na 2008 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/305/08
z dnia 31.03.2008
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej na 2008 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/304/08
z dnia 31.03.2008
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej na 2008 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/303/08
z dnia 31.03.2008
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej na 2008 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/302/08
z dnia 31.03.2008
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej na 2008 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/301/08
z dnia 28.03.2008
w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu korzystania z Gminnej Kawiarenki Internetowej INFOCAFE w Lędzinach
0151/300/08
z dnia 27.03.2008
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej na 2008 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/299/08
z dnia 27.03.2008
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej na 2008 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/298/08
z dnia 27.03.2008
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej na 2008 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/297/08
z dnia 21.03.2008
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej na 2008 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/296/08
z dnia 21.03.2008
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej na 2008 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/295/08
z dnia 20.03.2008
w sprawie zatwierdzenia stawek żywieniowych na przygotowanie obiadów świątecznych w okresie Świąt Wielkanocnych w 2008 roku
0151/294/08
z dnia 19.03.2008
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej na 2008 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/293/08
z dnia 19.03.2008
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej na 2008 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/292/08
z dnia 19.03.2008
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej na 2008 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/291/08
z dnia 19.03.2008
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej na 2008 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0152/11/08
z dnia 18.03.2008
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na najem stanowisk handlowych usytuowanych w Pawilonie Handlowym nr 1 i nr 2 na Targowisku Miejskim w Lędzinach przy ul. Fredry
0152/10/08
z dnia 18.03.2008
w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustnego przetargu nieograniczonego na najem stanowisk handlowych usytuowanych w Pawilonie Handlowym nr 1 i nr 2 na Targowisku Miejskim w Lędzinach przy ul. Fredry
0152/9/08
z dnia 18.03.2008
w sprawie ustalenia minimalnej stawki czynszu najmu stanowisk handlowych usytuowanych w Pawilonie Handlowym nr 1 i nr 2 na Targowisku Miejskim w Lędzinach przy ul. Fredry
0151/290/08
z dnia 17.03.2008
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lędziny za 2007 rok
0151/289/08
z dnia 17.03.2008
w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki przedszkolnej oraz wysokości opłat za posiłki w przedszkolach dla których organem prowadzącym jest gmina Lędziny
0151/288/08
z dnia 17.03.2008
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej na 2008 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/287/08
z dnia 17.03.2008
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej na 2008 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/286/08
z dnia 17.03.2008
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej na 2008 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/285/08
z dnia 17.03.2008
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej na 2008 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/284/08
z dnia 17.03.2008
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej na 2008 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/283/08
z dnia 17.03.2008
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej na 2008 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/282/08
z dnia 17.03.2008
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej na 2008 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/281/08
z dnia 17.03.2008
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej na 2008 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/280/08
z dnia 17.03.2008
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej na 2008 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/279/08
z dnia 17.03.2008
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej na 2008 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/278/08
z dnia 17.03.2008
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej na 2008 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/277/08
z dnia 17.03.2008
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej na 2008 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/276/08
z dnia 10.03.2008
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej na 2008 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/275/08
z dnia 10.03.2008
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej na 2008 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/274/08
z dnia 10.03.2008
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej na 2008 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/273/08
z dnia 10.03.2008
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej na 2008 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/272/08
z dnia 5.03.2008
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej na 2008 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/271/08
z dnia 5.03.2008
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej na 2008 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/270/08
z dnia 5.03.2008
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej na 2008 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/269/08
z dnia 5.03.2008
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej na 2008 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/268/08
z dnia 5.03.2008
w sprawie powołania komisji konkursowej do wyboru ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na prowadzeniu dodatkowych zajęć profilaktycznych dla osób uzależnionych od narkotyków i alkoholu oraz osób współuzależnionych
0151/267/08
z dnia 29.02.2008
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej na 2008 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/266/08
z dnia 29.02.2008
w sprawie umorzenia należności przysługującej gminie Lędziny od dłużników pani [...] oraz [...]
0151/265/08
z dnia 29.02.2008
w sprawie umorzenia należności przysługującej gminie Lędziny od dłużnika pani [...]
0151/264/08
z dnia 29.02.2008
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko kierownika Referatu Edukacji
0151/263/08
z dnia 29.02.2008
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko inspektora w Referacie Promocji, Sportu i Spraw Społecznych
0151/262/08
z dnia 29.02.2008
w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym na 2008 rok
0151/261/08
z dnia 28.02.2008
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej na 2008 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...]
0151/260/08
z dnia 28.02.2008
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0151/46/07 burmistrza miasta Lędziny z dnia 7.03.2007 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat, tj. stawki czynszu za najem gruntu (tj. części działki numer 118/11 o pow. 130 m2) położonego w Lędzinach przy ul. ks. Kontnego)
0151/259/08
z dnia 28.02.2008
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości będącej własnością gminy Lędziny, a przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu
0151/258/08
z dnia 28.02.2008
w sprawie przekazania środków trwałych w postaci sieci wodociągowej będącej własnością gminy Lędziny - Rejonowemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji SA w Tychach w zamian za środek trwały w postaci sieci kanalizacyjnej będącej własnością Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA w Tychach
0152/8/08
z dnia 26.02.2008
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0152/1/2008 burmistrza miasta Lędziny z 2 stycznia 2008 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro netto w Urzędzie Miasta Lędziny oraz wprowadzenia tekstu jednolitego Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro netto
0151/257/08
z dnia 20.02.2008
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości będącej własnością gminy Lędziny, a przeznaczonej do oddania w dzierżawę na rzecz Telekomunikacji Polskiej SA, Pion Administracji Region Zarządzania Standardami i Zasobami - Południe w Katowicach pod ustawienie kontenera telekomunikacyjnego, na okres 10 lat
0151/256/08
z dnia 20.02.2008
w sprawie umorzenia należności przysługującej gminie Lędziny od dłużników państwa [...]
0151/255/08
z dnia 20.02.2008
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia procedury przetargowej dla wykonania robót budowlanych - zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku byłego Domu Górnika przy ul. Lędzińskiej 47 w Lędzinach - na siedzibę Jednostki Realizującej Projekt pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Lędziny"
0151/254/08
z dnia 12.02.2008
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania "Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rewitalizacji budynku przy ulicy Pokoju 106 na Centrum konferencyjno-szkoleniowe z zapleczem noclegowym na podstawie koncepcji architektoniczno-budowlanej"
0151/253/08
z dnia 12.02.2008
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę gruntu rolnego i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lędziny, a przeznaczonej do oddania w dzierżawę na cele rolne
0151/252/08
z dnia 12.02.2008
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę gruntu rolnego i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lędziny, a przeznaczonej do oddania w dzierżawę na cele rolne
0151/251/08
z dnia 12.02.2008
w sprawie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym na 2008 rok
0151/250/08
z dnia 8.02.2008
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko głównego księgowego PGK "Partner" Sp. z o.o. w Lędzinach
0151/249/08
z dnia 8.02.2008
w sprawie powołania komisji do wyboru ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na zadania pn. "Wykonanie wycen nieruchomości stanowiących własność gminy Lędziny"
0151/248/08
z dnia 8.02.2008
w sprawie umorzenia wierzytelności przysługującej gminie Lędziny od dłużnika - firmy REAL-BUD Ltd. Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach
0151/247/08
z dnia 7.02.2008
w sprawie powołania Komisji do spraw Wyboru Ofert Wykonawców w Programie Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny
0151/246/08
z dnia 6.02.2008
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach
0151/245/08
z dnia 6.02.2008
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Lędziny
0151/244/08
z dnia 4.02.2008
w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach
0151/243/08
z dnia 1.02.2008
w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki szkolnej oraz wysokości opłat za posiłki w szkołach dla których organem prowadzącym jest gmina Lędziny
0151/242/08
z dnia 31.01.2008
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2008 rok
0151/241/08
z dnia 29.01.2008
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania "Bieżące naprawy dróg i chodników na terenie miasta Lędziny w roku 2008"
0151/240/08
z dnia 29.01.2008
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania "Utrzymanie czystości na terenie miasta Lędziny w roku 2008"
0152/7/08
z dnia 29.01.2008
w sprawie organizacji i realizacji prac społecznie użytecznych na terenie gminy Lędziny
0152/6/08
z dnia 29.01.2008
w sprawie wprowadzenia harmonogramu kontroli jednostek podległych i nadzorowanych pod względem legalności, gospodarności i celowości wydatków obejmującej przynajmniej 5% wydatków każdej jednostki w roku 2008
0152/5/08
z dnia 28.01.2008
w sprawie przedstawienia pracownikom Urzędu Miasta Lędziny wyniku kontroli Najwyższej Izby Kontroli przedstawionego w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 14 stycznia 2008 r. w przedmiocie funkcjonowania przepisów i procedur dotyczących działalności gospodarczej w okresie od 1 stycznia 2005 do 31 sierpnia 2007 oraz podjęcia stosownych przedsięwzięć w celu wyeliminowania w bieżącej i przyszłej działalności stwierdzonych nieprawidłowości
0151/239/08
z dnia 28.01.2008
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0151/46/07 burmistrza miasta Lędziny z dnia 7.03.2007 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat, tj. czynszu za dzierżawę gruntów użytkowanych rolniczo
0151/238/08
z dnia 28.01.2008
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości będącej własnością gminy Lędziny, przeznaczonej do zbycia
0151/237/08
z dnia 17.01.2008
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę gruntu rolnego i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lędziny, a przeznaczonej do oddania w dzierżawę na cele rolne
0151/236/08
z dnia 16.01.2008
w sprawie zmiany zarządzenia burmistrza miasta nr 0151/26/07 z dnia 8.02.2007 r. dot. powołania komisji przetargowej ds. sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Lędziny
0151/235/08
z dnia 15.01.2008
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Lędziny, a przeznaczonej do oddania w dzierżawę jako ogród przydomowy
0151/234/08
z dnia 15.01.2008
w sprawie zmian w układzie wykonawczym na 2008 rok
0152/4/08
z dnia 10.01.2008
w sprawie planu finansowego dla Urzędu Miasta Lędziny na 2008 rok
0151/233/08
z dnia 10.01.2008
w sprawie układu wykonawczego do budżetu miasta Lędziny na 2008 rok
0151/232/08
z dnia 8.01.2008
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania "Bieżące utrzymanie miasta Lędziny w roku 2008"
0151/231/08
z dnia 8.01.2008
w sprawie powołania komisyjnego zespołu ds. analizy i weryfikacji danych zawartych w konstrukcji taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla RPWiK SA w Tychach
0151/230/08
z dnia 3.01.2008
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko inspektora w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego
0151/229/08
z dnia 3.01.2008
w sprawie częściowego sfinansowania kosztów przewozu dziecka niepełnosprawnego [...] zam. [...] do Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Lędzinach
0152/3/08
z dnia 3.01.2008
w sprawie obiegu i kontroli dowodów księgowych w Urzędzie Miasta Lędziny
0152/2/08
z dnia 3.01.2008
w sprawie powołania pełnomocników burmistrza ds. przygotowania oraz aplikowania o dofinansowanie realizacji inwestycji
0152/1/08
z dnia 2.01.2008
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro netto w Urzędzie Miasta Lędziny

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.01.26
Data udostępnienia: 2015.01.26 18:31:05
Liczba odwiedzin strony: 4839 (ostatnie odwiedziny 2020.07.13 13:10:13)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny