Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenia burmistrza z 2015 roku

Zarządzenia burmistrza z 2014 roku

Zarządzenia burmistrza z 2012 roku

Zarządzenia burmistrza z 2011 roku

Zarządzenia burmistrza z 2010 roku

Zarządzenia burmistrza z 2009 roku

Zarządzenia burmistrza z 2008 roku

Zarządzenia burmistrza z 2007 roku

Zarządzenia burmistrza z 2006 roku

Zarządzenia burmistrza z 2005 roku

Zarządzenia burmistrza z 2004 roku

Zarządzenie Przedmiot
0050.656.2013
z dnia 31.12.2013
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.545.2013 burmistrza miasta Lędziny z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej ds. sprzedaży, oddania w wieczyste użytkowanie, oddania w dzierżawę i oddania w najem nieruchomości stanowiących własność gminy Lędziny
0050.655.2013
z dnia 31.12.2013
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Lędziny na lata 2013-2022
0120.18.2013
z dnia 31.12.2013
w sprawie zmiany zarządzenia nr 120.73.2011 burmistrza miasta Lędziny z dnia 29.12.2011 r. w sprawie likwidacji zużytych i zbędnych składników majątku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach zaewidencjonowanych jako środki trwałe i wartości niematerialne i prawne
0050.654.2013
z dnia 31.12.2013
w sprawie likwidacji zużytych i zbędnych składników majątku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach zaewidencjonowanych jako środki trwałe
0050.653.2013
z dnia 20.12.2013
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok
0050.652.2013
z dnia 19.12.2013
w sprawie zmiany składu Lokalnego Komitetu Rozwoju
0050.651.2013
z dnia 18.12.2013
w sprawie obowiązku realizacji zaleceń poaudytowych w Urzędzie Miasta Lędziny
0050.650.2013
z dnia 18.12.2013
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Lędziny na lata 2013-2022
0050.649.2013
z dnia 11.12.2013
w sprawie przyznania i określenia wysokości Stypendium Sportowego Burmistrza Miasta Lędziny na rok 2014
0050.648.2013
z dnia 11.12.2013
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok
0050.647.2013
z dnia 10.12.2013
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok
0050.646.2013
z dnia 10.12.2013
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
0050.645.2013
z dnia 9.12.2013
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn. "Utrzymanie czystości na terenie miasta Lędziny w 2014 roku"
0050.644.2013
z dnia 5.12.2013
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok
0050.643.2013
z dnia 4.12.2013
w sprawie przeznaczenia do ponownego oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny - na czas oznaczony trzech lat - z przeznaczeniem na cele upraw rolnych oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
0050.642.2013
z dnia 4.12.2013
w sprawie przeznaczenia do ponownego oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Lędziny - na czas oznaczony trzech lat - na urządzenie ogródka przydomowego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
0050.641.2013
z dnia 29.11.2013
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok
0050.640.2013
z dnia 29.11.2013
w sprawie regulaminu Straży Miejskiej w Lędzinach umiejscowionej w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta
0050.639.2013
z dnia 29.11.2013
w sprawie powołania Społecznego Komitetu ds. Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
0050.638.2013
z dnia 28.11.2013
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok
0050.637.2013
z dnia 22.11.2013
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.199.2011 burmistrza miasta Lędziny z dnia 31.10.2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie miejsca - rezerwacji i opłaty eksploatacyjnej na Targowisku Miejskim w Lędzinach przy ulicy Fredry
0050.636.2013
z dnia 22.11.2013
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn. "Utrzymanie czystości dróg i chodników na terenie miasta Lędziny w 2014 r."
0050.635.2013
z dnia 22.11.2013
w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lędziny na czas osiągania wyższych stanów gotowości obronnej państwa i wojny
0050.634.2013
z dnia 22.11.2013
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok
0050.633.2013
z dnia 19.11.2013
w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia regulaminu jej organizacji i trybu działania
0050.632.2013
z dnia 19.11.2013
w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach w rejonie ul. Pokoju, na czas oznaczony trzech lat oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem
0050.631.2013
z dnia 19.11.2013
w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Lędziny, położonych w Lędzinach w rejonie ul. Długosza - na czas oznaczony trzech lat - pod budowę kompleksu garaży nietrwale związanych z gruntem w zabudowie szeregowej oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu
0050.630.2013
z dnia 19.11.2013
w sprawie przeznaczenia do ponownego oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny - na czas oznaczony trzech lat - na urządzenie ogródka przydomowego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
0050.629.2013
z dnia 19.11.2013
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Lędzinach w rejonie ul. Asnyka, stanowiącej własność gminy Lędziny oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
0050.628.2013
z dnia 19.11.2013
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Lędzinach przy ul. Ratusz, stanowiącej własność gminy Lędziny oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
0050.627.2013
z dnia 19.11.2013
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Lędzinach przy ul. Różanej, stanowiącej własność gminy Lędziny oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
0050.626.2013
z dnia 19.11.2013
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Lędzinach przy ul. Grunwaldzkiej, stanowiącej własność gminy Lędziny oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
0050.625.2013
z dnia 12.11.2013
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0151/537/05 burmistrza miasta Lędziny z dnia 10.06.2005 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lędzinach
0050.624.2013
z dnia 12.11.2013
w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lędziny na lata 2014-2024 wraz z załącznikami
0050.623.2013
z dnia 12.11.2013
w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Lędziny na 2014 rok wraz załącznikami oraz uzasadnieniem
0050.622.2013
z dnia 12.11.2013
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok
0050.621.2013
z dnia 12.11.2013
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn. "Przebudowa ulicy Hołdunowskiej w Lędzinach w zakresie budowy oświetlenia zewnętrznego - etap I"
0050.620.2013
z dnia 4.11.2013
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok
0050.619.2013
z dnia 31.10.2013
w sprawie przeznaczenia do ponownego oddania w najem nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach - na czas oznaczony trzech lat - z przeznaczeniem pod zespół garaży nietrwale związanych z gruntem, w zabudowie szeregowej oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem
0050.618.2013
z dnia 31.10.2013
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok
0050.617.2013
z dnia 29.10.2013
w sprawie Planu ochrony informacji niejawnych Urzędu Miasta Lędziny
0050.616.2013
z dnia 29.10.2013
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok
0050.615.2013
z dnia 29.10.2013
w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych
0050.614.2013
z dnia 29.10.2013
w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego
0050.613.2013
z dnia 29.10.2013
w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach do przekazywania do biura informacji gospodarczej, informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego
0050.612.2013
z dnia 29.10.2013
w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych
0050.611.2013
z dnia 28.10.2013
w sprawie uchylenia zarządzania nr 0050.218.2011 burmistrza miasta Lędziny w sprawie przyjęcia Regulaminu funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego w Lędzinach z dnia 24 listopada 2011 roku
0050.610.2013
z dnia 28.10.2013
w sprawie umorzenia całej przysługującej gminie Lędziny należności od dłużnika - pana [...], zam. [...]
0050.609.2013
z dnia 28.10.2013
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będącej własnością gminy Lędziny, a przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
0050.608.2013
z dnia 25.10.2013
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok
0050.607.2013
z dnia 22.10.2013
w sprawie przeznaczenia do zbycia, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność gminy Lędziny oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia
0050.606.2013
z dnia 22.10.2013
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Lędzinach przy ul. Dębowej, stanowiącej własność gminy Lędziny oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
0050.605.2013
z dnia 21.10.2013
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok
0050.604.2013
z dnia 18.10.2013
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok
0050.603.2013
z dnia 16.10.2013
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn. "Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta Lędziny w 2014 roku"
0050.602.2013
z dnia 10.10.2013
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok
0120.17.2013
z dnia 7.10.2013
w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie elektronicznego systemu ochrony oraz postępowania z kluczami od pomieszczeń służbowych i budynku Urzędu Miasta Lędziny
0120.16.2013
z dnia 7.10.2013
w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu "Gimnazjaliści z przyszłością - otwarci na ludzi i pracę" w ramach Priorytetu IX, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
0120.15.2013
z dnia 4.10.2013
w sprawie ustalenia 27 grudnia 2013 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miasta Lędziny
0050.601.2013
z dnia 1.10.2013
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu oraz środków obrony cywilnej
0050.600.2013
z dnia 1.10.2013
w sprawie nabycia - na rzecz gminy Lędziny - prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym 2834/38 położonej w Lędzinach, obrębie geodezyjnym Lędziny, zajętej pod drogę publiczną gminną
0050.599.2013
z dnia 1.10.2013
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn. "Zimowe utrzymanie dróg i chodników powiatowych na terenie miasta Lędziny w 2013/2014 roku"
0050.598.2013
z dnia 30.09.2013
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok
0050.597.2013
z dnia 27.09.2013
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok
0050.596.2013
z dnia 24.09.2013
w sprawie ustalenia Regulaminu przetargów na najem lub dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Lędziny
0050.595.2013
z dnia 24.09.2013
w sprawie przeznaczenia do ponownego oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny - na czas oznaczony trzech lat - z przeznaczeniem na cele upraw rolnych oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
0050.594.2013
z dnia 24.09.2013
w sprawie przeznaczenia do ponownego oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny - na czas oznaczony trzech lat - na urządzenie ogródka przydomowego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
0050.593.2013
z dnia 24.09.2013
w sprawie nabycia - na rzecz gminy Lędziny - udziału wynoszącego 1/2 części prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym 836/30 położonej w Lędzinach, obrębie geodezyjnym Smardzowice, zajętej pod drogę publiczną gminną
0050.592.2013
z dnia 24.09.2013
w sprawie nabycia - na rzecz gminy Lędziny - udziału wynoszącego 1/2 części prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym 789/30 położonej w Lędzinach, obrębie geodezyjnym Smardzowice, zajętej pod drogę publiczną gminną
0050.591.2013
z dnia 19.09.2013
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn. "Oświetlenie uliczne ulic Goławieckiej i Kopciowickiej w Lędzinach"
0050.590.2013
z dnia 17.09.2013
w sprawie rozpatrzenia uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Miłej, Żeromskiego, Ułańskiej i Fredry w Lędzinach
0050.589.2013
z dnia 17.09.2013
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok
0050.588.2013
z dnia 17.09.2013
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn. "Modernizacja drogi gminnej - ul. Słowackiego w Lędzinach"
0050.587.2013
z dnia 10.09.2013
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok
0050.586.2013
z dnia 9.09.2013
w sprawie rozłożenia na dziesięć rat rocznych należności w wysokości 10 731,50 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności po uwzględnieniu bonifikaty
0050.585.2013
z dnia 9.09.2013
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości będącej własnością gminy Lędziny oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargu
0050.584.2013
z dnia 9.09.2013
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będącej własnością gminy Lędziny, a przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
0050.583.2013
z dnia 9.09.2013
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Lędziny oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży przetargowej
0050.582.2013
z dnia 9.09.2013
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości będącej własnością gminy Lędziny oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargu
0050.581.2013
z dnia 9.09.2013
w sprawie przeznaczenia do ponownego oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny - na czas oznaczony trzech lat - z przeznaczeniem na cele rekreacyjne (tj. urządzenie przydomowego placu zabaw oraz przydomowego boiska sportowego) oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
0050.580.2013
z dnia 9.09.2013
w sprawie przeznaczenia do ponownego oddania w najem - na czas oznaczony trzech lat - nieruchomości zabudowanej pawilonem handlowym, stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach, obręb Hołdunów przy ul. Hołdunowskiej, z przeznaczeniem pod działalność handlową
0050.579.2013
z dnia 9.09.2013
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn. "Wykonanie sieci wodociągowej ul. Karłowicza"
0120.14.2013
z dnia 9.09.2013
w sprawie wprowadzenia regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Gimnazjaliści z przyszłością- otwarci na ludzi i pracę" w ramach Priorytetu IX, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
0120.13.2013
z dnia 9.09.2013
w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji PEFS 2007 dla projektu "Gimnazjaliści z przyszłością - otwarci na ludzi i pracę" w ramach Priorytetu IX, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
0120.12.2013
z dnia 3.09.2013
w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Lędziny
0050.578.2013
z dnia 2.09.2013
w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Lędziny
0050.577.2013
z dnia 30.08.2013
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok
0050.576.2013
z dnia 30.08.2013
w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Lędziny
0050.575.2013
z dnia 30.08.2013
w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Lędziny
0050.574.2013
z dnia 28.08.2013
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. K. Miarki w Lędzinach
0050.573.2013
z dnia 27.08.2013
w sprawie informacji burmistrza miasta o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lędziny na lata 2013-2022 oraz o projektach, programach lub zadaniach wieloletnich na dzień 30.06.2013 r.
0050.572.2013
z dnia 27.08.2013
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lędziny za I półrocze 2013 r.
0050.571.2013
z dnia 19.08.2013
w sprawie przeznaczenia do zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu
0050.570.2013
z dnia 14.08.2013
w sprawie trybu realizacji wniosków i zapytań komisji stałych Rady Miasta
0050.569.2013
z dnia 12.08.2013
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w zakresie odwodnienie: ul. Grunwaldzka, ul. Mickiewicza, ul. Traugutta"
0050.568.2013
z dnia 12.08.2013
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w zakresie odwodnienia: ul. Reja, ul. Trójkątna - odc. 1, ul. Miłosza - odc. 1, ul. Olimpijska - odc. 1, ul. 3 Maja - odc. 1"
0050.567.2013
z dnia 12.08.2013
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok
0050.566.2013
z dnia 12.08.2013
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będącej własnością gminy Lędziny, a przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu
0050.565.2013
z dnia 12.08.2013
w sprawie zwolnienia dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. J. Ch. Ruberga w Lędzinach z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
0050.564.2013
z dnia 12.08.2013
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
0050.563.2013
z dnia 8.08.2013
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej ul. Reja - I etap"
0050.562.2013
z dnia 8.08.2013
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w zakresie odwodnienia: ul. Łanowa - II etap, ul. Łukasińskiego, ul. Górnicza, ul. Panoramy"
0050.561.2013
z dnia 6.08.2013
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok
0050.560.2013
z dnia 6.08.2013
w sprawie sporządzenia wykazu podległych jednostek organizacyjnych gminy Lędziny oraz komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Lędziny uczestniczących w postępowaniu przetargowym dotyczącym grupowego zakupu energii elektrycznej
0050.559.2013
z dnia 6.08.2013
w sprawie rozłożenia na dziesięć rat rocznych należności w wysokości 38 500,00 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności po uwzględnieniu bonifikaty
0050.558.2013
z dnia 5.08.2013
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok
0050.557.2013
z dnia 31.07.2013
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn. "Poprawa warunków nauczania poprzez rozbudowę i modernizację obiektów przy Gimnazjum nr 2 w Lędzinach - Budowa boiska wielofunkcyjnego - etap I"
0050.556.2013
z dnia 19.07.2013
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach
0050.555.2013
z dnia 19.07.2013
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok
0050.554.2013
z dnia 12.07.2013
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok
0050.553.2013
z dnia 12.07.2013
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przetargów ustnych nieograniczonych na najem samodzielnych lokali usługowych na parterze w budowanym budynku, usytuowanym przy powstającym placu miejskim tzw. "Placu Farskim"
0050.552.2013
z dnia 10.07.2013
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum nr 1 im. Janusza Korczaka w Lędzinach
0050.551.2013
z dnia 10.07.2013
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Christiana Ruberga w Lędzinach
0050.550.2013
z dnia 10.07.2013
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach - na czas oznaczony trzech lat - z przeznaczeniem na urządzenie ogródka przydomowego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
0120.11.2013
z dnia 2.07.2013
w sprawie organizacji, uruchamiania na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa i funkcjonowania systemu stałego dyżuru w Urzędzie Miasta Lędziny
0050.549.2013
z dnia 1.07.2013
w sprawie powołania zespołu ds. mieszkaniowych
0050.548.2013
z dnia 28.06.2013
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok
0050.547.2013
z dnia 28.06.2013
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Lędziny na lata 2013-2022
0050.546.2013
z dnia 27.06.2013
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok
0050.545.2013
z dnia 27.06.2013
w sprawie powołania komisji przetargowej ds. sprzedaży, oddania w wieczyste użytkowanie, oddania w dzierżawę i oddania w najem nieruchomości stanowiących własność gminy Lędziny
0050.544.2013
z dnia 26.06.2013
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Lędziny
0050.543.2013
z dnia 25.06.2013
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn. "Modernizacja dróg gminnych: ul. Słoneczna, Botaniczna, Dębowa, Radosna, 30-Lecia, Ekonomiczna"
0050.542.2013
z dnia 25.06.2013
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny - na czas oznaczony trzech lat - z przeznaczeniem na urządzenie ogródka przydomowego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
0050.541.2013
z dnia 25.06.2013
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny - na czas oznaczony trzech lat - z przeznaczeniem na cele upraw rolnych oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
0050.540.2013
z dnia 25.06.2013
w sprawie przeznaczenia do ponownego oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Lędziny - na czas oznaczony trzech lat - z przeznaczeniem na cele upraw rolnych oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
0050.539.2013
z dnia 25.06.2013
w sprawie przeznaczenia do ponownego oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny - na czas oznaczony trzech lat - na urządzenie ogródka przydomowego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
0050.538.2013
z dnia 25.06.2013
w sprawie przeznaczenia do ponownego oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny - na czas oznaczony trzech lat - z przeznaczeniem na cele upraw rolnych oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
0050.537.2013
z dnia 25.06.2013
w sprawie przeznaczenia do ponownego oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Lędziny - na czas oznaczony trzech lat - z przeznaczeniem na cele upraw rolnych oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
0120.10.2013
z dnia 12.06.2013
w sprawie powołania komisji do spraw szacowania strat w mieniu powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które miały miejsce w czerwcu br. w gminie Lędziny
0050.536.2013
z dnia 11.06.2013
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok
0120.9.2013
z dnia 11.06.2013
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
0050.535.2013
z dnia 7.06.2013
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn. "Przebudowa ulic gminnych w Lędzinach w zakresie odwodnienia – etap I"
0050.534.2013
z dnia 3.06.2013
w sprawie rozłożenia na raty kwoty 9 000,00 zł stanowiącej cenę nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 129/1 o pow. 0,0154 ha - położonej w Lędzinach, obręb Lędziny, k.m. 11 w rejonie ul. Zamkowej - sprzedawanej przez gminę Lędziny w drodze bezprzetargowej
0050.533.2013
z dnia 28.05.2013
w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomości będących własnością gminy Lędziny oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu
0050.532.2013
z dnia 28.05.2013
w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem samodzielnych lokali usługowych usytuowanych na parterze budynku położonego przy powstającym placu miejskim tzw. "Placu Farskim" w Lędzinach
0050.531.2013
z dnia 28.05.2013
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn. "Adaptacja budynku MKS na przedszkole - II etap"
0050.530.2013
z dnia 27.05.2013
w sprawie umorzenia całej przysługującej gminie Lędziny należności od dłużnika - pana [...], zam. w Lędzinach
0050.529.2013
z dnia 23.05.2013
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach - na czas oznaczony trzech lat - z przeznaczeniem na urządzenie ogródka przydomowego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
0050.528.2013
z dnia 23.05.2013
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach - na czas oznaczony trzech lat - z przeznaczeniem na urządzenie ogródka przydomowego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
0050.527.2013
z dnia 21.05.2013
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko komendanta Straży Miejskiej
0050.526.2013
z dnia 21.05.2013
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem stanowiska handlowego powierzchni użytkowej 33,36 m2 w budynku przy ul. Fredry 10 w Lędzinach
0050.525.2013
z dnia 20.05.2013
w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Lędziny
0050.524.2013
z dnia 16.05.2013
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej 48,92 m2 w budynku przy ul. Fredry 10 w Lędzinach
0050.523.2013
z dnia 14.05.2013
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok
0050.522.2013
z dnia 13.05.2013
w sprawie powołania składu komisji konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. J. Ch. Ruberga w Lędzinach
0050.521.2013
z dnia 13.05.2013
w sprawie powołania składu komisji konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 1 im. J. Korczaka w Lędzinach
0050.520.2013
z dnia 9.05.2013
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok
0050.519.2013
z dnia 9.05.2013
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn. "Wybór wykonawcy realizującego budowę infrastruktury teleinformatycznej i dostawę zestawów komputerowych w ramach projektu "Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Lędziny""
0050.518.2013
z dnia 7.05.2013
w sprawie powołania Zespołu ds. przydzielania środków finansowych przeznaczonych na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne na rok szkolny 2012/2013
0050.517.2013
z dnia 29.04.2013
w sprawie rozłożenia na raty całej przysługującej gminie Lędziny należności od dłużników [...] i [...] małżonków [...]
0050.516.2013
z dnia 29.04.2013
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok
0050.515.2013
z dnia 23.04.2013
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok
0050.514.2013
z dnia 23.04.2013
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu z wykonania budżetu miasta Lędziny za 2012 rok
0050.513.2013
z dnia 23.04.2013
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny - na czas oznaczony trzech lat - z przeznaczeniem na cele upraw rolnych oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
0050.512.2013
z dnia 23.04.2013
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach przy ul. Pokoju - na czas oznaczony dwóch lat - z przeznaczeniem na składowanie ziemi, kruszyw i materiałów, w związku z budową sieci kanalizacyjnej w Lędzinach oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
0050.511.2013
z dnia 23.04.2013
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach przy ul. Zawiszy Czarnego i Zakole - na czas oznaczony do dnia 31 sierpnia 2014 r. - z przeznaczeniem na urządzenie tymczasowego składowiska materiałów budowlanych, w związku z budową sieci kanalizacyjnej w Lędzinach oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
0050.510.2013
z dnia 23.04.2013
w sprawie rozłożenia na raty całej przysługującej gminie Lędziny należności od dłużników [...] i [...] małżonków [...]
0050.509.2013
z dnia 23.04.2013
w sprawie zatwierdzenia procedury organizacyjnej powierzenia zadań realizacji i ogłoszenia zaproszenia do składania ofert na wykonanie prac montażowo-budowlanych w zakresie realizacji VIII etapu programu na rok 2013 zadania: "Podstawowa modernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji w gminie Lędziny na lata 2012-2013"
0050.508.2013
z dnia 23.04.2013
w sprawie wprowadzenia Regulaminu podstawowej modernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji w gminie Lędziny dla etapu VIII-go na rok 2013
0050.507.2013
z dnia 23.04.2013
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektorów szkół
0050.506.2013
z dnia 19.04.2013
w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomości będącej własnością gminy Lędziny oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w drodze przetargu
0050.505.2013
z dnia 19.04.2013
w sprawie ustalenia minimalnej stawki czynszu za najem stanowisk handlowych zlokalizowanych w budynku - położonym w Lędzinach, obręb Hołdunów, przy ul. Fredry 10 - przeznaczonych na prowadzenie działalności handlowo-usługowej
0050.504.2013
z dnia 18.04.2013
w sprawie skreślenia obiektów z Gminnej Ewidencji Zabytków
0050.503.2013
z dnia 15.04.2013
w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej za 2013 rok z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach
0050.502.2013
z dnia 12.04.2013
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej 48,92 m2 w budynku przy ul. Fredry 10 w Lędzinach
0050.501.2013
z dnia 10.04.2013
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok
0050.500.2013
z dnia 9.04.2013
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok
0050.499.2013
z dnia 9.04.2013
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.92.2011 burmistrza miasta Lędziny z dnia 19.05.2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Lędzinach zmienione zarządzeniami burmistrza miasta Lędziny nr 0050.102.2011 z dnia 8.06.2011 roku, nr 0050.286.2012 z dnia 22.03.2012 roku i nr 0050.490.2013 z dnia 27.03.2013 roku
0050.498.2013
z dnia 2.04.2013
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będącej własnością gminy Lędziny, a przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
0050.497.2013
z dnia 2.04.2013
w sprawie przeznaczenia do zbycia, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność gminy Lędziny oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia
0050.496.2013
z dnia 2.04.2013
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność gminy Lędziny oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
0050.495.2013
z dnia 2.04.2013
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn. "Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Lędziny oraz usług edukacji ekologicznej i promocji ekologii"
0050.494.2013
z dnia 28.03.2013
w sprawie wykonania budżetu miasta Lędziny za 2012 rok
0050.493.2013
z dnia 28.03.2013
w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego miasta Lędziny za 2012 rok
0050.492.2013
z dnia 28.03.2013
w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Lędziny
0050.491.2013
z dnia 27.03.2013
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku przy ul. Pokoju 37" - etap II
0050.490.2013
z dnia 27.03.2013
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.92.2011 burmistrza miasta Lędziny z dnia 19.05.2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Lędzinach zmienione zarządzeniami burmistrza miasta Lędziny nr 0050.102.2011 z dnia 8.06.2011 roku i nr 0050.286.2012 z dnia 22.03.2012 roku
0050.489.2013
z dnia 26.03.2013
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok
0050.488.2013
z dnia 26.03.2013
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej za 2013 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy ul. [...]
0120.8.2013
z dnia 22.03.2013
w sprawie lokalizacji tablic informacyjnych na terenie gminy Lędziny
0120.7.2013
z dnia 22.03.2013
w sprawie zmiany zarządzenia 0152/28/08 burmistrza miasta Lędziny z dnia 27.10.2008 r. w sprawie dostępu do informacji publicznej na wniosek klienta Urzędu Miasta Lędziny
0050.487.2013
z dnia 22.03.2013
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej za 2013 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy ul. [...]
0050.486.2013
z dnia 22.03.2013
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej za 2013 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy ul. [...]
0050.485.2013
z dnia 22.03.2013
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej za 2013 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy ul. [...]
0050.484.2013
z dnia 21.03.2013
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej za 2013 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy ul. [...]
0050.483.2013
z dnia 21.03.2013
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będącej własnością gminy Lędziny, a przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu
0050.482.2013
z dnia 21.03.2013
w sprawie przeznaczenia do ponownego oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach przy ul. Fredry (na terenie Targowiska Miejskiego) - na czas oznaczony trzech lat, z przeznaczeniem pod działalność handlowo-usługową
0050.481.2013
z dnia 18.03.2013
w sprawie przeprowadzenia przetargu publicznego na ustalenie warunków zbycia udziałów spółki EKOREC Sp. z o.o. oraz powołania komisji przetargowej
0050.480.2013
z dnia 15.03.2013
w sprawie rozłożenia na dziesięć rat rocznych należności w wysokości 5 134,25 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności po uwzględnieniu bonifikaty
0050.479.2013
z dnia 15.03.2013
w sprawie rozłożenia na dziesięć rat rocznych należności w wysokości 7 650,00 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności po uwzględnieniu bonifikaty
0050.478.2013
z dnia 15.03.2013
w sprawie rozłożenia na dziesięć rat rocznych należności w wysokości 8 158,25 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności po uwzględnieniu bonifikaty
0050.477.2013
z dnia 13.03.2013
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej za 2013 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy ul. [...]
0050.476.2013
z dnia 13.03.2013
w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Lędziny
0050.475.2013
z dnia 13.03.2013
w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Lędziny
0050.474.2013
z dnia 13.03.2013
w sprawie przeznaczenia do ponownego oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Lędziny - na czas oznaczony trzech lat - z przeznaczeniem na cele upraw rolnych oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
0050.473.2013
z dnia 8.03.2013
w sprawie skreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków
0050.472.2013
z dnia 7.03.2013
w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Lędziny
0050.471.2013
z dnia 7.03.2013
w sprawie rozłożenia na dziesięć rat rocznych należności w wysokości 15 131,50 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności po uwzględnieniu bonifikaty
0050.470.2013
z dnia 1.03.2013
w sprawie przeznaczenia do ponownego oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny - na czas oznaczony trzech lat - z przeznaczeniem na cele upraw rolnych oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
0050.469.2013
z dnia 1.03.2013
w sprawie przeznaczenia do ponownego oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny - na czas oznaczony trzech lat - z przeznaczeniem na cele upraw rolnych oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
0050.468.2013
z dnia 1.03.2013
w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej 48,92 m2 w budynku przy ul. Fredry 10 w Lędzinach
0050.467.2013
z dnia 1.03.2013
w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomości będącej własnością gminy Lędziny oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w drodze przetargu
0050.466.2013
z dnia 1.03.2013
w sprawie ustalenia minimalnej stawki czynszu za najem części budynku - położonego w Lędzinach, obręb Hołdunów, przy ul. Fredry 10 - składającej się z pomieszczenia o powierzchni użytkowej 48,92 m2, przeznaczonego na prowadzenie działalności handlowo-usługowej
0050.465.2013
z dnia 1.03.2013
w sprawie przeznaczenia do ponownego oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Lędziny - na czas oznaczony trzech lat - z przeznaczeniem na cele upraw rolnych oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
0050.464.2013
z dnia 1.03.2013
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach przy ul. Murckowskiej - na czas oznaczony od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 sierpnia 2013 r. - z przeznaczeniem pod zaplecze budowy oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
0050.463.2013
z dnia 1.03.2013
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością gminy Lędziny, a przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu
0050.462.2013
z dnia 1.03.2013
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będącej własnością gminy Lędziny, a przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
0050.461.2013
z dnia 1.03.2013
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będącej własnością gminy Lędziny, a przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
0120.6.2013
z dnia 1.03.2013
w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny
0120.5.2013
z dnia 1.03.2013
w sprawie czasu pracy w 2013 r.
0050.460.2013
z dnia 26.02.2013
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej za 2013 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy ul. [...]
0050.459.2013
z dnia 26.02.2013
w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Lędzinach, obręb Hołdunów, w rejonie ul. Hołdunowskiej i drogi ekspresowej S-1
0050.458.2013
z dnia 21.02.2013
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursu ofert dla publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej świadczących usługi w zakresie ochrony zdrowia w 2013 roku
0050.457.2013
z dnia 21.02.2013
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko podinspektora w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego
0120.4.2013
z dnia 20.02.2013
w sprawie konieczności sporządzania rocznego sprawozdania o liczbie i łącznej wartości zamówień udzielonych na podstawie wyłączenia obowiązku stosowania ustawy określonego w art. 4 pkt 8
0120.3.2013
z dnia 18.02.2013
w sprawie poświadczania za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentów z zakresu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku od środków transportowych
0050.456.2013
z dnia 12.02.2013
w sprawie przeznaczenia do ponownego oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny - na czas oznaczony trzech lat - z przeznaczeniem na urządzenie ogródka przydomowego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
0050.455.2013
z dnia 11.02.2013
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Lędziny - na czas oznaczony trzech lat - z przeznaczeniem na cele upraw rolnych oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
0050.454.2013
z dnia 4.02.2013
w sprawie Regulaminu rekrutacji i udziału w sobotnich dyżurach edukacyjnych w ramach projektu "Zielone światło dla lędzińskich przedszkoli II"
0050.453.2013
z dnia 4.02.2013
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół w Lędzinach
0050.452.2013
z dnia 4.02.2013
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Lędziny na lata 2013-2022
0050.451.2013
z dnia 1.02.2013
w sprawie przeznaczenia do ponownego oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny - na czas oznaczony trzech lat - z przeznaczeniem na cele upraw rolnych oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
0050.450.2013
z dnia 1.02.2013
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Lędziny, położonych w Lędzinach przy ul. Paderewskiego - na czas oznaczony dwóch lat - z przeznaczeniem na składowanie ziemi i kruszyw, w związku z budową sieci kanalizacyjnej w Lędzinach oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
0050.449.2013
z dnia 1.02.2013
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach przy ul. Wygody (teren tzw. Wopienki) - na czas oznaczony do dnia 31 sierpnia 2014 r. - z przeznaczeniem na urządzenie tymczasowego składowiska materiałów budowlanych (piasek, kruszywa), w związku z budową sieci kanalizacyjnej w Lędzinach oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
0050.448.2013
z dnia 1.02.2013
w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy Lędziny, przeznaczonych na składowanie materiałów budowlanych (piasek, kruszywa), w związku z budową sieci kanalizacyjnej w Lędzinach
0050.447.2013
z dnia 1.02.2013
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Lędziny na lata 2013-2022
0050.446.2013
z dnia 29.01.2013
w sprawie umorzenia całej przysługującej gminie Lędziny należności od dłużnika - pana [...], zam. w Lędzinach
0050.445.2013
z dnia 29.01.2013
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Lędziny na lata 2013-2022
0050.444.2013
z dnia 29.01.2013
w sprawie egzekucji należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych
0120.2.2013
z dnia 24.01.2013
w sprawie wyznaczenia Administratora Systemu Ochrony Informacji Niejawnych (SOIN) oraz Inspektora Bezpieczeństwa Systemu Ochrony Informacji Niejawnych (SOIN) w Urzędzie Miasta Lędziny
0050.443.2013
z dnia 9.01.2013
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Lędziny - na czas oznaczony trzech lat - z przeznaczeniem na cele upraw rolnych oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
0050.442.2013
z dnia 9.01.2013
w sprawie przeznaczenia do ponownego oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Lędziny - na czas oznaczony trzech lat - z przeznaczeniem na cele upraw rolnych oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
0120.1.2013
z dnia 8.01.2013
w sprawie przeprowadzenia identyfikacji i analizy ryzyka na potrzeby funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lędziny
0050.441.2013
z dnia 7.01.2013
w sprawie organizacji i Systemu Wczesnego Ostrzegania o zagrożeniach (SWO) w gminie Lędziny
0050.440.2013
z dnia 7.01.2013
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko inspektora w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.01.26
Data udostępnienia: 2015.01.26 18:31:06
Liczba odwiedzin strony: 4809 (ostatnie odwiedziny 2020.08.15 15:41:48)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny