Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenie nr 0120.6.2013 burmistrza miasta Lędziny z dnia 1.03.2013 w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny

Na podstawie ustawy z dnia 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. 1996 r., nr 710, poz. 335 z późniejszymi zmianami) oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r., nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), zarządzam, co następuje:

§1

Wprowadzam Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny.

§3

Traci moc zarządzenie nr 0152/20/10 burmistrza miasta Lędziny z dnia 27.05.2010 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0120.6.2013

Załącznik można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (151 KB).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2013.03.01
Data udostępnienia: 2013.04.08 22:36:27
Liczba odwiedzin strony: 693 (ostatnie odwiedziny 2020.07.02 05:23:33)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny