Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenie nr 0050.635.2013 burmistrza miasta Lędziny z dnia 22.11.2013 w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lędziny na czas osiągania wyższych stanów gotowości obronnej państwa i wojny

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), w związku z art. 2 ustawy z dnia 21.11.1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461 z późniejszymi zmianami), zarządzam, co następuje:

§1

Ustala się Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Lędziny na czas osiągania wyższych stanów gotowości obronnej państwa i wojny, zwany dalej "Regulaminem" stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Regulamin jest dokumentem niejawnym, wykonanym w pojedynczym egzemplarzu i przechowywanym w Kancelarii Niejawnej zgodnie z przepisami ochrony informacji niejawnych.

§3

Zobowiązuje się naczelników, kierowników referatów Urzędu Miasta Lędziny oraz pracowników zajmujących samodzielne stanowiska do realizacji zadań w zakresie obronności i obrony cywilnej, o których mowa w treści "Regulaminu", po otrzymaniu wyciągu z "Regulaminu" z zakresem działania danej komórki.

§4

Wyciąg z Regulaminu z zakresem działania dla poszczególnych wydziałów, referatów i samodzielnych stanowisk pracy przygotowuje główny specjalista ds. wojskowych, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ewidencji podmiotów gospodarczych.

§5

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam głównemu specjaliście ds. wojskowych, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ewidencji podmiotów gospodarczych.

§6

W przypadku wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa, tracą moc dotychczasowe przepisy w zakresie spraw objętych zarządzeniem.

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2013.11.22
Data udostępnienia: 2013.12.03 19:14:17
Liczba odwiedzin strony: 520 (ostatnie odwiedziny 2020.07.04 03:58:02)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny