Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenie nr 0050.507.2013 burmistrza miasta Lędziny z dnia 23.04.2013 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektorów szkół

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142/2001 poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 5 ust. 5 i 5a, art. 5c pkt 2, art. 36a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) oraz §1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r. nr 60, poz. 373, z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§1

Ogłosić konkurs na stanowiska dyrektorów:

  1. Szkoły Podstawowej nr 3 im. J. Ch. Ruberga w Lędzinach, ul. Hołdunowska 13,
  2. Gimnazjum nr 1 im. Janusza Korczaka w Lędzinach, ul. Pokoju 29.

§2

Warunki uczestnictwa w konkursie określa regulamin zawarty w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r. nr 60, poz. 373, z późn. zm.).

§3

Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikowi Referatu. Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2013.04.23
Data udostępnienia: 2013.04.26 23:09:50
Liczba odwiedzin strony: 678 (ostatnie odwiedziny 2020.07.11 08:17:02)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny