Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenie nr 0050.590.2013 burmistrza miasta Lędziny z dnia 17.09.2013 w sprawie rozpatrzenia uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Miłej, Żeromskiego, Ułańskiej i Fredry w Lędzinach

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. dnia 23 maj 2013, poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późniejszymi zmianami), zarządzam, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu uwag do wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 22 lipca 2013 r. do 20 sierpnia 2013 r. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Miłej, Żeromskiego, Ułańskiej i Fredry w Lędzinach, postanawiam:

 1. uwagę złożoną w dniu 2 sierpnia 2013 r. (pismem z dnia 1 sierpnia 2013 r.) przez osoby fizyczne, o uwzględnienie możliwości wydzielenia i zmianę własności na rzecz gminy Lędziny części działek o numerach ewidencyjnych 634/63 i 632/63 sąsiadujących z działkami o numerach ewidencyjnych 779/64, 636/64 i 869/64 celem ujęcia w planie drogi gminnej komunikującej grunty gminne z drogą S5915 - ulicą Ułańską” - odrzucić;
 2. uwagę złożoną w dniu 28 sierpnia 2013 r. (pismem z dnia 26 sierpnia 2013 r.) przez osoby fizyczne:
  1. proponującą rozwiązania alternatywne dla przebiegu drogi oznaczonej symbolem 2KDD, tj.:
   • poprowadzenie planowanej drogi 2KDD do granicy działki nr 390/63 pozostawiając ją ślepą; dostęp właścicieli do drogi wszystkich mijanych wzdłuż granicy działki uwzględniają wytyczone prostopadle do niej: 4KDD, 5KDD bez konieczności dzielenia działki,
   • wytyczenie drogi w połowie długości działki,
   • poprowadzenie drogi po linii granicznej działki,
  2. stwierdzającą, iż przedstawiony projekt nie uwzględnia, że napowietrzna linia energetyczna zostanie przesunięta, stąd projekt w założeniach jest oparty o niepełne i nierzetelne dane - odrzucić.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2013.09.17
Data udostępnienia: 2013.10.01 19:25:20
Liczba odwiedzin strony: 485 (ostatnie odwiedziny 2020.07.14 06:22:43)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny