Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenie nr 0120.8.2013 burmistrza miasta Lędziny z dnia 22.03.2013 w sprawie lokalizacji tablic informacyjnych na terenie gminy Lędziny

Na podstawie art. 33 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz §41 Regulaminu organizacyjnego wprowadzonego zarządzeniem burmistrza miasta Lędziny nr 0151/657/09 z dnia 26.08.2009 z późn. zm., zarządzam, co następuje:

§1

  1. Lokalizację tablic informacyjnych określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
  2. Informacje na tablicach są wywieszane bez zbędnej zwłoki, tak aby mieszkańcy mogli się z nimi zapoznać wkrótce po ich wytworzeniu.
  3. Informacje są usuwane z tablic, gdy minął termin ich obowiązkowego wywieszenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikowi Wydziału Spraw Obywatelskich i Administracji.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0120.8.2013

Załącznik można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (37 KB).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2013.03.22
Data udostępnienia: 2013.04.26 23:09:50
Liczba odwiedzin strony: 659 (ostatnie odwiedziny 2020.07.14 16:08:19)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny