Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenie nr 0050.453.2013 burmistrza miasta Lędziny z dnia 4.02.2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół w Lędzinach

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142/2001 poz. 1591 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§1

  1. Udzielam pełnomocnictwa pani Marii Horst - dyrektorowi Zespołu Szkół w Lędzinach - do podejmowania w bieżącej działalności wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pn. "Przesłanie przeszłości dla teraźniejszości" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" dwustronny projekt partnerski Comenius.
  2. Pełnomocnictwo obejmuje również zaciąganie zobowiązań finansowych oraz podpisywanie umów cywilno-prawnych w ramach ww. programu.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Zespołu Szkół w Lędzinach.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2013.02.04
Data udostępnienia: 2013.02.27 18:28:57
Liczba odwiedzin strony: 669 (ostatnie odwiedziny 2020.06.26 05:33:53)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny