Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenie nr 0050.639.2013 burmistrza miasta Lędziny z dnia 29.11.2013 w sprawie powołania Społecznego Komitetu ds. Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. dnia 23 maj 2013, poz. 594 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§1

Powołać Społeczny Komitet ds. Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w składzie:

 1. Teresa Samulak - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Lędzinach,
 2. Małgorzata Szeligiewicz - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Lędzinach,
 3. Maria Horst - dyrektor Zespołu Szkół w Lędzinach,
 4. Lidia Ciepły-Bugara - dyrektor Gimnazjum nr 2 w Lędzinach,
 5. Anna Pikuła - dyrektor Gimnazjum nr 1 w Lędzinach,
 6. Ilona Cuber-Cebula - dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2 w Lędzinach,
 7. Regina Fuchs - dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1 w Lędzinach,
 8. Aleksandra Skwara-Zięciak - dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach,
 9. Andrzej Furczyk - dyrektor Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lędzinach,
 10. Joanna Figura - dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach,
 11. Mariola Jaromin - kierownik Referatu ds. Funduszy Strukturalnych i Współpracy z Zagranicą,
 12. Urszula Pomietło-Rudol - główny specjalista ds. wojskowych, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ewidencji podmiotów gospodarczych,
 13. Edward Urbańczyk - przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Samorządności,
 14. Jerzy Żołna - przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej,
 15. Krzysztof Bednarczyk - kierownik Referatu Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych,
 16. Jacek Saternus - naczelnik Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Miejskiej,
 17. Krystyna Cuber - prezes Lędzińskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin,
 18. Jacek Moryc - Stowarzyszenie Młodzi Aktywni.

§2

Wykonanie zarządzenia powierzyć pani Aleksandrze Skwarze-Zięciak, dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2013.11.29
Data udostępnienia: 2013.12.13 22:36:03
Liczba odwiedzin strony: 562 (ostatnie odwiedziny 2020.07.02 22:44:54)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny