Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenie nr 0050.651.2013 burmistrza miasta Lędziny z dnia 18.12.2013 w sprawie obowiązku realizacji zaleceń poaudytowych w Urzędzie Miasta Lędziny

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2013, poz. 885), zarządzam, co następuje:

§1

W związku z zaleceniami sformułowanymi w sprawozdaniu z przeprowadzenia audytu wewnętrznego pn.: "Ewidencja mienia, ochrona zasobów i inwentaryzacja", zobowiązuję niżej wskazane komórki organizacyjne, do dokonania zmian w procedurze ewidencjonowania i zarządzania mieniem w Urzędzie Miasta Lędziny, w następujący sposób:

 1. Wydział Finansowy:
  • wprowadzić zmiany do uregulowań zawartych w zarządzeniu burmistrza miasta nr 0152/1/09 z dn. 2.01.2009 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczenia dokumentów (dowodów księgowych) i ksiąg rachunkowych w Urzędzie Miasta Lędziny, poprzez:
   • uszczegółowienie rozdziału prowadzenia ewidencji analitycznej przez komórki organizacyjne UM z podziałem na środki trwałe, pozostałe środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, przy założeniu, że Wydział Finansowy prowadzi ewidencję syntetyczną tych zasobów,
   • wskazanie realnej częstotliwości uzgadniania przez komórki organizacyjne stanu środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych ujętych w ewidencji analitycznej z ewidencją syntetyczną prowadzoną przez Wydział Finansowy (§8 pkt 24 zarządzenia),
   • ujednolicenie stosowanych w komórkach organizacyjnych papierowych ksiąg środków trwałych,
 2. Referat Kadr i Organizacji:
  • wprowadzić do zakresów czynności naczelników i kierowników komórek organizacyjnych obowiązek prowadzenia ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych wraz z ewidencjonowaniem wszelkich zmian stanu tych zasobów, uzgadnianiem stanu z Wydziałem Finansowym oraz obowiązkiem nadzoru nad zaewidencjonowanymi zasobami,
 3. Wydział Spraw Obywatelskich i Administracji:
  • dokonać ustaleń dotyczących obowiązku przekazania mienia do ewidencji komórce organizacyjnej po wprowadzeniu powyższych zmian, z uwzględnieniem protokołów zdawczo-odbiorczych,
  • dokonać ustaleń dotyczących stosowania przez komórki organizacyjne systemu informatycznego do ewidencji pozostałych środków trwałych.

§2

Wskazane wyżej zalecenia powinny być wdrożone do 31.12.2013 r.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2013.12.18
Data udostępnienia: 2014.01.03 20:59:30
Liczba odwiedzin strony: 541 (ostatnie odwiedziny 2020.07.12 17:23:26)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny