Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenie nr 0120.11.2013 burmistrza miasta Lędziny z dnia 2.07.2013 w sprawie organizacji, uruchamiania na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa i funkcjonowania systemu stałego dyżuru w Urzędzie Miasta Lędziny

Na podstawie §8 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. nr 219, poz. 2218) oraz zarządzenia nr 512/10 wojewody śląskiego z dnia 11 października 2010 r., zarządzam, co następuje:

§1

Tworzy się stały dyżur w Urzędzie Miasta Lędziny na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa, którego zadaniem jest:

  1. zapewnienie ciągłości przekazywania decyzji wojewody śląskiego oraz innych uprawnionych organów w zakresie uruchamiania realizacji zadań ujętych w planie operacyjnym funkcjonowania miasta Lędziny w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
  2. wprowadzenie do realizacji procedur zawartych w Narodowym Systemie Pogotowia Kryzysowego.

§2

Starostwo Powiatowe w Bieruniu stanowi dodatkowy organ pośredni w procesie przekazywania przez wojewodę śląskiego poleceń i decyzji a także zwrotnych potwierdzeń ich otrzymywania i wykonywania.

§3

Organizacja i przygotowanie stałego dyżuru w Urzędzie Miasta Lędziny obejmuje:

  1. opracowanie instrukcji stałego dyżuru Urzędu Miasta Lędziny przez głównego specjalistę ds. wojskowych, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej - załącznik nr 1 do zarządzenia,
  2. przygotowanie, utrzymanie właściwego stanu technicznego pomieszczeń, wyposażenia pomieszczenia w niezbędne środku łączności, informatyki, urządzenia biurowe i zapasowe źródła energii elektrycznej, zorganizowanie żywienia i zaopatrywania w artykuły codziennego użytku oraz środka transportowego dla potrzeb stałego dyżuru powierzam naczelnikowi Wydziału Spraw Obywatelskich i Administracji.

§4

W stanie stałej gotowości obronnej państwa, stały dyżur może być wprowadzony wyłącznie na polecenie wojewody śląskiego w następujących przypadkach:

  1. wprowadzenia podwyższonych stanów gotowości obronnej państwa,
  2. wprowadzenia stopni gotowości alarmowej Narodowego Systemu Pogotowia Kryzysowego,
  3. zaistnienia zdarzeń mogących zagrozić zewnętrznemu i wewnętrznemu bezpieczeństwa państwa, wymagających zintensyfikowania działań administracji publicznej,
  4. w celach szkoleniowych i kontrolno-sprawdzających.

§5

Przekazywanie i aktualizowanie danych teleadresowych stałych dyżurów realizuje się:

  1. niezwłocznie po każdej zmianie danych,
  2. nie rzadziej niż raz w roku, w terminie do dnia 28 lutego, w przypadku nie wystąpienia zmian w danych teleadresowych.

§6

Opracowanie dokumentacji stałego dyżuru w Urzędzie Miasta Lędziny należy dokonać na podstawie wzoru przekazanego przez dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

§7

Traci moc zarządzenie nr 0152/15/07 burmistrza miasta Lędziny z dnia 6.04.2007 r. w sprawie utworzenia stałego dyżuru w Urzędzie Miasta Lędziny na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

§8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2013.07.02
Data udostępnienia: 2013.08.21 21:40:22
Liczba odwiedzin strony: 579 (ostatnie odwiedziny 2020.06.30 04:09:05)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny