Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenie nr 0120.12.2013 burmistrza miasta Lędziny z dnia 3.09.2013 w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Lędziny

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 23 maja 2013 r. poz. 594), art. 772 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r. nr 21 poz. 94 z poźn. zm.), w związku z art. 39 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009 r. nr 50 poz. 398 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§1

W załączniku nr 1 do Regulaminu wynagradzania z dnia 29 maja 2009 r. - Tabela określająca wymagania kwalifikacyjne oraz kategorie zaszeregowania pracowników - Stanowiska urzędnicze wprowadza się:

 Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania Wykształcenie oraz umiejętności zawodowe Staż pracy (w latach)
1 2 3 4 5
7 Komornik XIII-XVI wyższe
średnie
4
8 Starszy poborca IX-XII średnie 2
9 Poborca V- X średnie -

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się sekretarzowi miasta.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2013.09.03
Data udostępnienia: 2013.10.18 23:01:30
Liczba odwiedzin strony: 542 (ostatnie odwiedziny 2020.07.01 00:16:12)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny