Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenie nr 0120.13.2013 burmistrza miasta Lędziny z dnia 9.09.2013 w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji PEFS 2007 dla projektu "Gimnazjaliści z przyszłością - otwarci na ludzi i pracę" w ramach Priorytetu IX, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Na podstawie art. 36 pkt 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr XL/287/13 Rady Miasta Lędziny z dnia 26.09.2013 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą "Gimnazjaliści z przyszłością - otwarci na ludzi i pracę" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w latach 2013-2015, zarządzam, co następuje:

§1

Wyznaczam panią Marzannę Fabian - naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich i Administracji Urzędu Miasta Lędziny - do pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji PEFS 2007 dla projektu "Gimnazjaliści z przyszłością - otwarci na ludzi i pracę" w ramach Priorytetu IX, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się sekretarzowi miasta.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2013.09.09
Data udostępnienia: 2013.10.18 23:01:30
Liczba odwiedzin strony: 488 (ostatnie odwiedziny 2020.06.30 02:16:17)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny