Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenie nr 0050.514.2013 burmistrza miasta Lędziny z dnia 23.04.2013 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu z wykonania budżetu miasta Lędziny za 2012 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27.08.2009 roku - o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§1

Sprostować oczywistą omyłkę pisarską w zarządzeniu burmistrza miasta nr 0050.494.2013 z dnia 8.03.2013 roku "Wykonanie budżetu miasta Lędziny za 2012 rok" sporządzonego w formie sprawozdania, stanowiącego załącznik do ww. zarządzenia w następujący sposób: załącznik nr 1 Zestawienie wykonania dochodów i wydatków budżetu miasta Lędziny za 2012 rok:

  • wiersz - Wydatki ogółem, kolumna - Budżet wg uchwały budżetowej winno być 49 360 934,07, kolumna - Budżet po zmianach winno być 51 909 131,83, kolumna - % wykonanie winno być 84,55%;
  • wiersz - Deficyt budżetu, kolumna - Budżet wg uchwały budżetowej winno być - 841 990,40, kolumna - Budżet po zmianach winno być - 803 336,40;
  • wiersz - Rozchody, kolumna - Budżet po zmianach winno być 3 156 232,00 zł, kolumna - Wykonanie winno być 2 756 232,00 zł, kolumna - % wykonanie winno być 87,33 %.

Skorygowane omyłki pisarskie nie wypływają na wykonanie budżetu miasta Lędziny za 2012 rok, a wynikają jedynie z błędnego przeniesienia do korygowanego załącznika kwot.

§2

Tekst jednolity załącznika nr 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się burmistrzowi miasta.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia nr 0050.514.2013

Załącznik można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (85 KB).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2013.04.23
Data udostępnienia: 2013.05.08 13:43:45
Liczba odwiedzin strony: 691 (ostatnie odwiedziny 2020.07.02 05:24:21)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny