Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenie nr 0050.654.2013 burmistrza miasta Lędziny z dnia 31.12.2013 w sprawie likwidacji zużytych i zbędnych składników majątku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach zaewidencjonowanych jako środki trwałe

Na podstawie pkt 14 uchwały nr 492/2002 Zarządu Miasta Lędziny z dnia 10.04.2002 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości dla jednostek organizacyjnych miasta Lędziny, zmienionej zarządzeniem nr 0152/31/05 burmistrza miasta Lędziny z dnia 30.12.2005 r. i zarządzeniem nr 0152/24/08 burmistrza miasta Lędziny z dnia 31.07.2008 r., zarządzam, co następuje:

§1

  1. Zlikwidować zużyte i zbędne składniki majątku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach zaewidencjonowanego jako środki trwałe wg załącznika nr 1 do zarządzenia, poprzez wycofanie ich z ewidencji księgowej i inwentarzowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach.
  2. Dokonać sprzedaży lub fizycznego zniszczenia (kasacji) składników majątku, o których mowa w załączniku nr 1. Czynność fizycznego zniszczenia udokumentować protokołem Komisji Likwidacyjnej powołanej na tę okoliczność przez dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach. Dochody uzyskane ze sprzedaży majątku po likwidacji stanowią dochody własne gminy.
  3. Zagospodarować (unieszkodliwić) zgodnie z obowiązującym prawem, zlikwidowane i zniszczone fizycznie składniki majątku (po kasacji). Koszt likwidacji pokryć ze środków na zadania własne jednostki.

§2

Wykonanie zarządzenia powierzyć dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2013 roku.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.654.2013

Załącznik można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (86 KB).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2013.12.31
Data udostępnienia: 2014.01.17 16:03:07
Liczba odwiedzin strony: 503 (ostatnie odwiedziny 2020.07.01 05:24:06)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny