Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenie nr 0050.565.2013 burmistrza miasta Lędziny z dnia 12.08.2013 w sprawie zwolnienia dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. J. Ch. Ruberga w Lędzinach z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 42 ust. 6 i 7 pkt 3 ustawy z dnia z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami) a także §1 pkt 3 uchwały nr LIV/390/09 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.12.2009 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli, zarządzam, co następuje:

§1

Zwolnić dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. J. Ch. Ruberga w Lędzinach panią Małgorzatę Szeligiewicz z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w roku szkolnym 2013/2014.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się zastępcy burmistrza miasta Lędziny.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2013.08.12
Data udostępnienia: 2013.08.22 18:36:52
Liczba odwiedzin strony: 548 (ostatnie odwiedziny 2020.06.29 05:51:21)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny