Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenie nr 0120.7.2013 burmistrza miasta Lędziny z dnia 22.03.2013 w sprawie zmiany zarządzenia 0152/28/08 burmistrza miasta Lędziny z dnia 27.10.2008 r. w sprawie dostępu do informacji publicznej na wniosek klienta Urzędu Miasta Lędziny

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 10 ust. 1, art. 15, art. 23b, art. 23c, art. 23g ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. nr 112 poz. 1198 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§1

W zarządzeniu 0152/28/08 burmistrza miasta Lędziny z dnia 27.10.2008 r. w sprawie dostępu do informacji publicznej na wniosek klienta Urzędu Miasta Lędziny wprowadza się następujące zmiany:

 1. §2 ust. 4 otrzymuje brzmienie: "Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. Formularz wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie jest drukiem obligatoryjnym, ma charakter pomocniczego wzoru. Wypełnienie danych osobowych we wniosku nie jest konieczne, jednakże w niektórych przypadkach może być niezbędne dla ostatecznego załatwienia wniosku poprzez wydanie decyzji administracyjnej.",
 2. w §3 ust. 3:
  1. skreśla się pkt 5,
  2. pkt 6 otrzymuje numer 5,
 3. w §3:
  1. dodaje się ust. 4 w brzmieniu: "W przypadku, gdy wysokość opłaty nie przekroczy jednorazowo 10,00 zł, opłata nie podlega pobraniu.",
  2. ust. 4-6 otrzymuje numerację odpowiednio 5-7.

§2

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się sekretarzowi miasta.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0120.7.2013

Załącznik można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (72 KB).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2013.03.22
Data udostępnienia: 2013.04.26 23:09:50
Liczba odwiedzin strony: 850 (ostatnie odwiedziny 2020.07.02 05:24:03)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny