Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenie nr 0050.601.2013 burmistrza miasta Lędziny - szefa Obrony Cywilnej gminy Lędziny - z dnia 1.10.2013 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu oraz środków obrony cywilnej

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8.03.1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), ustawy z dnia 29.09.1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.), art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21.11.1967 roku powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 461 z późn. zm.) oraz wytycznych starosty bieruńsko-lędzińskiego szefa Obrony Cywilnej powiatu, zarządzam, co następuje:

§1

Powołuję komisję do przeprowadzenia przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu środków obrony cywilnej, znajdującego się na terenie miasta Lędziny w składzie:

  1. Dorota Hudy - przewodniczący komisji,
  2. Renata Czudaj - członek komisji,
  3. Urszula Pomietło-Rudol - członek komisji,
  4. Jerzy Uzdrzychowski - członek komisji.

§2

Komisja przeprowadzi przeklasyfikowanie i wybrakowanie sprzętu oraz środków obrony cywilnej znajdującego się na terenie miasta Lędziny, zgodnie z wytycznymi starosty bieruńsko-lędzińskiego szefa Obrony Cywilnej powiatu w sprawie realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w powiecie bieruńsko-lędzińskim w 2013 roku.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się sekretarz miasta.

§5

Traci moc zarządzenie nr 0151/890/2010 burmistrza miasta Lędziny szefa Obrony Cywilnej z dnia 14.10.2010 r.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2013.10.01
Data udostępnienia: 2013.10.18 23:01:30
Liczba odwiedzin strony: 514 (ostatnie odwiedziny 2020.07.09 09:42:27)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny