Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenie nr 0050.551.2013 burmistrza miasta Lędziny z dnia 10.07.2013 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Christiana Ruberga w Lędzinach

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004, nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami), zarządzam, co następuje:

§1

Powierzyć pani Małgorzacie Szeligiewicz z dniem 1.09.2013 r. na okres 5 lat szkolnych tj. do dnia 31.08.2018 r. stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Christiana Ruberga w Lędzinach.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się zastępcy burmistrza miasta.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1.09.2013 r.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2013.07.10
Data udostępnienia: 2013.07.17 19:06:46
Liczba odwiedzin strony: 567 (ostatnie odwiedziny 2020.07.05 13:41:35)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny