Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenia burmistrza z 2015 roku

Zarządzenia burmistrza z 2014 roku

Zarządzenia burmistrza z 2013 roku

Zarządzenia burmistrza z 2012 roku

Zarządzenia burmistrza z 2010 roku

Zarządzenia burmistrza z 2009 roku

Zarządzenia burmistrza z 2008 roku

Zarządzenia burmistrza z 2007 roku

Zarządzenia burmistrza z 2006 roku

Zarządzenia burmistrza z 2005 roku

Zarządzenia burmistrza z 2004 roku

Zarządzenie Przedmiot
0120.75.2011
z dnia 30.12.2011
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2011 rok
0050.246.2011
z dnia 30.12.2011
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok
0050.245.2011
z dnia 30.12.2011
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Lędziny na lata 2011-2019
0050.244.2011
z dnia 30.12.2011
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę - na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2012 r. - na cele rekreacyjne, tj. urządzanie gier typu paintball, nieruchomości będącej własnością gminy Lędziny oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
0050.243.2011
z dnia 30.12.2011
w sprawie przeznaczenia do ponownego oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Lędziny, położonych w Lędzinach w rejonie ul. Hołdunowskiej - na czas oznaczony trzech lat - z przeznaczeniem wyłącznie na cele upraw rolnych oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
0050.242.2011
z dnia 30.12.2011
w sprawie opracowania planów finansowych na 2012 rok
0120.74.2011
z dnia 30.12.2011
w sprawie czasu pracy w 2012 r.
0120.73.2011
z dnia 29.12.2011
w sprawie likwidacji zużytych i zbędnych składników majątku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach zaewidencjonowanych jako środki trwałe i wartości niematerialne i prawne
0120.72.2011
z dnia 29.12.2011
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2011 rok
0050.241.2011
z dnia 27.12.2011
w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Urzędu Miasta Lędziny
0120.71.2011
z dnia 22.12.2011
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2011 rok
0050.240.2011
z dnia 22.12.2011
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok
0050.239.2011
z dnia 20.12.2011
w sprawie rozłożenia na dziesięć rat rocznych należności w wysokości 4 074,75 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności po uwzględnieniu bonifikaty
0050.238.2011
z dnia 20.12.2011
w sprawie rozłożenia na dziesięć rat rocznych należności w wysokości 5 445,25 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności po uwzględnieniu bonifikaty
0050.237.2011
z dnia 16.12.2011
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Lędziny na lata 2011-2019
0120.70.2011
z dnia 16.12.2011
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2011 rok
0050.236.2011
z dnia 16.12.2011
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok
0050.235.2011
z dnia 16.12.2011
w sprawie wprowadzenia do stosowania Planu Zarządzania Kryzysowego na terenie gminy Lędziny
0050.234.2011
z dnia 14.12.2011
w sprawie przyznania i określenia wysokości stypendium sportowego burmistrza miasta Lędziny na rok 2012
0050.233.2011
z dnia 13.12.2011
w sprawie przeznaczenia do oddania w najem - na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2014 r. - nieruchomości gruntowej będącej własnością gminy Lędziny z przeznaczeniem pod garaże oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będącej przedmiotem najmu
0050.232.2011
z dnia 13.12.2011
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
0050.231.2011
z dnia 13.12.2011
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu ustnego na udzielenie zamówienia: Zarządzanie gminnymi budynkami komunalnymi mieszkaniowymi i użytkowymi, zarządzania gminnymi lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność gminy Lędziny w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych oraz zarządzanie budynkiem przy ul. Lędzińskiej 47 w Lędzinach
0120.69.2011
z dnia 7.12.2011
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2011 rok
0050.230.2011
z dnia 7.12.2011
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok
0050.229.2011
z dnia 5.12.2011
w sprawie utworzenia formacji Obrony Cywilnej na terenie gminy Lędziny
0050.228.2011
z dnia 5.12.2011
w sprawie zmiany zarządzenia 0151/912/2010 z dnia 17.11.2010 r. w sprawie powołania zespołu ds. mieszkaniowych
0120.68.2011
z dnia 1.12.2011
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2011 rok
0050.227.2011
z dnia 1.12.2011
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok
0050.226.2011
z dnia 30.11.2011
w sprawie rozłożenia na dziesięć rat rocznych należności w wysokości 5 333,00 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności po uwzględnieniu bonifikaty
0050.225.2011
z dnia 28.11.2011
w sprawie przeznaczenia do ponownego oddania w najem na czas oznaczony 3 lat - na rzecz dotychczasowych najemców - nieruchomości gruntowych położonych w Lędzinach z przeznaczeniem pod garaże oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będących przedmiotem najmu
0050.224.2011
z dnia 28.11.2011
w sprawie przeznaczenia do ponownego oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach - na czas oznaczony trzech lat - z przeznaczeniem wyłącznie na cele upraw rolnych oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
0050.223.2011
z dnia 28.11.2011
w sprawie ustalenia wysokości opłat
0050.222.2011
z dnia 25.11.2011
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości będącej własnością gminy Lędziny oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
0050.221.2011
z dnia 25.11.2011
w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę gruntu przeznaczonego na urządzenie krytego kortu tenisowego
0050.220.2011
z dnia 25.11.2011
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Lędziny na lata 2011-2019
0120.67.2011
z dnia 25.11.2011
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2011 rok
0050.219.2011
z dnia 25.11.2011
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok
0120.66.2011
z dnia 24.11.2011
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2011 rok
0050.218.2011
z dnia 24.11.2011
w sprawie przyjęcia Regulaminu funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego w Lędzinach
0050.217.2011
z dnia 23.11.2011
w sprawie rozłożenia na raty kwoty 65 586,00 zł netto stanowiącej należność gminy z tytułu wykupu - w trybie bezprzetargowym - przez wieczystego użytkownika, nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, obręb Hołdunów, k.m. 2 przy ul. Hołdunowskiej, składającej się z działek oznaczonych numerami 2844/411 i 2845/411 o łącznej powierzchni 0,2395 ha
0120.65.2011
z dnia 21.11.2011
w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Lędziny
0120.64.2011
z dnia 15.11.2011
w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
0120.63.2011
z dnia 15.11.2011
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2011 rok
0050.216.2011
z dnia 15.11.2011
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok
0050.215.2011
z dnia 15.11.2011
w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lędziny na lata 2012-2019
0050.214.2011
z dnia 15.11.2011
w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Lędziny na 2012 rok wraz z załącznikami oraz uzasadnieniem
0050.213.2011
z dnia 15.11.2011
w sprawie umorzenia całej przysługującej gminie Lędziny należności od dłużnika - pani [...], zam. [...]
0050.212.2011
z dnia 14.11.2011
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia
0050.211.2011
z dnia 14.11.2011
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania "Sukcesywny przewóz dzieci przedszkolnych na wycieczki edukacyjne oraz zajęcia dodatkowe w ramach projektu "Zielone światło dla lędzińskich przedszkoli II""
0120.62.2011
z dnia 9.11.2011
w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
0050.210.2011
z dnia 8.11.2011
w sprawie umorzenia w 100% należności przysługującej gminie Lędziny od dłużnika
0050.209.2011
z dnia 8.11.2011
w sprawie umorzenia w 100% należności przysługującej gminie Lędziny od dłużnika
0050.208.2011
z dnia 8.11.2011
w sprawie umorzenia w 100% należności przysługującej gminie Lędziny od dłużnika
0050.207.2011
z dnia 8.11.2011
w sprawie umorzenia w 100% należności przysługującej gminie Lędziny od dłużnika
0050.206.2011
z dnia 8.11.2011
w sprawie umorzenia w 100% należności przysługującej gminie Lędziny od dłużnika
0050.205.2011
z dnia 8.11.2011
w sprawie umorzenia w 100% należności przysługującej gminie Lędziny od dłużnika
0050.204.2011
z dnia 4.11.2011
w sprawie rozłożenia na dziesięć rat rocznych należności w wysokości 5 026,50 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności po uwzględnieniu bonifikaty
0120.61.2011
z dnia 2.11.2011
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0152/1/09 burmistrza miasta Lędziny z dnia 2.01.2009 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów (dowodów księgowych) i ksiąg rachunkowych w Urzędzie Miasta Lędziny
0050.203.2011
z dnia 31.10.2011
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok
0050.202.2011
z dnia 31.10.2011
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach - na czas oznaczony trzech lat - z przeznaczeniem na urządzenie ogródka przydomowego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
0050.201.2011
z dnia 31.10.2011
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach - na czas oznaczony trzech lat - z przeznaczeniem wyłącznie na cele upraw rolnych oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
0050.200.2011
z dnia 31.10.2011
w sprawie powołania Rady Programowej czasopisma samorządowego Biuletyn Informacyjny Lędziny "Lędziny-teraz!"
0050.199.2011
z dnia 31.10.2011
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie miejsca - rezerwacji i opłaty eksploatacyjnej na Targowisku Miejskim w Lędzinach przy ulicy Fredry
0050.198.2011
z dnia 31.10.2011
w sprawie wyznaczenia kandydata na członka Rady Nadzorczej reprezentującego gminę Lędziny w Rejonowym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna
0120.60.2011
z dnia 31.10.2011
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2011 rok
0120.59.2011
z dnia 31.10.2011
w sprawie czasu pracy w 2011 r.
0120.58.2011
z dnia 31.10.2011
w sprawie ustalenia wysokości stawki za 1 km w celu rozliczenia kosztów używania samochodów prywatnych do celów służbowych
0120.57.2011
z dnia 27.10.2011
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2011 rok
0050.197.2011
z dnia 26.10.2011
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050/194/11 z dnia 17.10.2011 w sprawie powołania Zespołu ds. przydzielania środków finansowych przeznaczonych na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne na rok szkolny 2011/2012
0050.196.2011
z dnia 25.10.2011
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania "Zimowe utrzymanie dróg i chodników powiatowych na terenie miasta Lędziny w 2012 roku"
0050.195.2011
z dnia 20.10.2011
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0151/513/09 burmistrza miasta Lędziny z dnia 11.02.2009 r.
0050.194.2011
z dnia 17.10.2011
w sprawie powołania Zespołu ds. przydzielania środków finansowych przeznaczonych na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne na rok szkolny 2011/2012
0050.193.2011
z dnia 17.10.2011
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania "Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltobetonowych mieszanką mineralno-bitumiczną na terenie miasta Lędziny w 2012"
0120.56.2011
z dnia 17.10.2011
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2011 rok
0050.192.2011
z dnia 17.10.2011
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok
0050.191.2011
z dnia 13.10.2011
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania "Utrzymanie czystości na terenie miasta Lędziny w 2012 roku"
0050.190.2011
z dnia 13.10.2011
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.99.2011 burmistrza miasta Lędziny z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu korzystania z sali przyjęć okolicznościowych w OSP Lędziny oraz cennika opłat za najem obowiązujący od 1 czerwca 2011 roku
0050.189.2011
z dnia 11.10.2011
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania "Zimowe utrzymanie dróg i chodników gminnych na terenie miasta Lędziny w 2012 roku"
0050.188.2011
z dnia 11.10.2011
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na "Oświetlenie ul. Lędzińska - etap I"
0050.187.2011
z dnia 10.10.2011
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania "Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć w ramach projektu "Efektywna nauka - wykorzystanie nowoczesnych technik edukacyjnych" w Szkole Podstawowej nr 3 oraz Szkole Podstawowej i Gimnazjum wchodzących w skład Zespołu Szkół w gminie Lędziny"
0120.55.2011
z dnia 7.10.2011
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2011 rok
0050.186.2011
z dnia 7.10.2011
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok
0050.185.2011
z dnia 7.10.2011
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach - na czas oznaczony trzech lat - z przeznaczeniem wyłącznie na cele upraw rolnych oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
0050.184.2011
z dnia 5.10.2011
w sprawie rozłożenia na dziesięć rat rocznych należności w wysokości 17 000,25 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności po uwzględnieniu bonifikaty
0050.183.2011
z dnia 5.10.2011
w sprawie rozłożenia na dziesięć rat rocznych należności w wysokości 26 844,00 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności po uwzględnieniu bonifikaty
0050.182.2011
z dnia 5.10.2011
w sprawie rozłożenia na dziesięć rat rocznych należności w wysokości 21 521,00 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności po uwzględnieniu bonifikaty
0050.181.2011
z dnia 5.10.2011
w sprawie rozłożenia na dziesięć rat rocznych należności w wysokości 11 875,50 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności po uwzględnieniu bonifikaty
0050.180.2011
z dnia 4.10.2011
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania "Letnie utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta Lędziny w 2012 roku"
0050.179.2011
z dnia 4.10.2011
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania "Utrzymanie czystości dróg i chodników na terenie miasta Lędziny w 2012 roku"
0050.178.2011
z dnia 4.10.2011
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania "Wykonanie dostaw do projektu o tytule "Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w mieście Lędziny""
0050.177.2011
z dnia 4.10.2011
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania "Świadczenie usługi edukacyjnej w projekcie o tytule "Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w mieście Lędziny""
0120.54.2011
z dnia 3.10.2011
w sprawie powołania personelu realizującego zadania w ramach projektu "Zielone światło dla lędzińskich przedszkoli II" 9.1.1 PO KL
0050.176.2011
z dnia 3.10.2011
w sprawie egzekucji należności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach, do których stosuje się przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
0050.175.2011
z dnia 30.09.2011
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Lędziny na lata 2011-2019
0120.53.2011
z dnia 29.09.2011
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2011 rok
0120.52.2011
z dnia 29.09.2011
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2011 rok
0050.174.2011
z dnia 29.09.2011
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok
0120.51.2011
z dnia 29.09.2011
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i jego organizacji
0120.50.2011
z dnia 29.09.2011
w sprawie wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji PEFS 2007 dla projektu "Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w mieście Lędziny" w ramach Poddziałania 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych" Działania 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny
0120.49.2011
z dnia 29.09.2011
w sprawie wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji PEFS 2007 dla projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Gimnazjum nr 2 im. Gustawa Morcinka z gminy Lędziny" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny
0120.48.2011
z dnia 29.09.2011
w sprawie wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji PEFS 2007 dla projektu "Doskonalenie kwalifikacji informatycznych kadr oświaty w gminie Lędziny" w ramach Działania 9.4 "Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny
0120.47.2011
z dnia 29.09.2011
w sprawie wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji PEFS 2007 dla projektu "Efektywna nauka - wykorzystanie nowoczesnych technik edukacyjnych" w ramach Priorytetu IX, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
0050.173.2011
z dnia 28.09.2011
w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach
0050.172.2011
z dnia 28.09.2011
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania "Sukcesywny przewóz dzieci przedszkolnych na wycieczki edukacyjne oraz zajęcia dodatkowe w ramach projektu - Zielone światło dla lędzińskich przedszkoli II"
0050.171.2011
z dnia 27.09.2011
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania "Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta Lędziny w 2012 r."
0050.170.2011
z dnia 27.09.2011
w sprawie rozłożenia na raty kwoty 11 485,00 zł netto stanowiącej należność gminy z tytułu wykupu, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 3328/63 o pow. 0,0285 ha położonej w Lędzinach, obręb Hołdunów, k.m. 2 przy ul. Gajowej
0050.169.2011
z dnia 27.09.2011
w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagrody Burmistrza Miasta wyróżniającym się nauczycielom i dyrektorom
0120.46.2011
z dnia 27.09.2011
w sprawie powołania personelu realizującego zadania w ramach projektu "Zielone światło dla lędzińskich przedszkoli II" 9.1.1 PO KL
0120.45.2011
z dnia 27.09.2011
w sprawie powołania zespołu ds. przygotowania projektów aktów prawa miejscowego wynikających z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
0120.44.2011
z dnia 23.09.2011
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2011 rok
0050.168.2011
z dnia 19.09.2011
w sprawie powołania składów obwodowych komisji do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
0120.43.2011
z dnia 16.09.2011
w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Gimnazjum nr 2 im. Gustawa Morcinka z gminy Lędziny" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny
0120.42.2011
z dnia 16.09.2011
w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu "Doskonalenie kwalifikacji informatycznych kadr oświaty w gminie Lędziny" w ramach Działania 9.4 "Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny
0120.41.2011
z dnia 16.09.2011
w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu "Efektywna nauka - wykorzystanie nowoczesnych technik edukacyjnych" w ramach Priorytetu IX, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
0120.40.2011
z dnia 16.09.2011
w sprawie powołania personelu realizującego zadania w ramach projektu "Zielone światło dla lędzińskich przedszkoli II" 9.1.1 PO KL
0120.39.2011
z dnia 16.09.2011
w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu pod nazwą "Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w mieście Lędziny" w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w latach 2011-2012
0120.38.2011
z dnia 16.09.2011
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2011 rok
0050.167.2011
z dnia 16.09.2011
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok
0050.166.2011
z dnia 16.09.2011
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania "Rewitalizacja historycznego centrum Lędzin - Plac Farski"
0050.165.2011
z dnia 16.09.2011
w sprawie umorzenia całej przysługującej gminie Lędziny należności od dłużnika - pana [...], zam. w Lędzinach
0050.164.2011
z dnia 15.09.2011
w sprawie częściowego sfinansowania kosztów przewozu dziecka niepełnosprawnego [...] zam. [...] do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach
0120.37.2011
z dnia 14.09.2011
w sprawie poświadczania za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentów z zakresu projektu pn. "Zielone światło dla lędzińskich przedszkoli II"
0050.163.2011
z dnia 14.09.2011
w sprawie częściowego sfinansowania kosztów przewozu dziecka niepełnosprawnego [...] zam. [...] do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu ul. Obozowa 40
0050.162.2011
z dnia 12.09.2011
w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego w Lędzinach
0120.36.2011
z dnia 9.09.2011
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2011 rok
0050.161.2011
z dnia 9.09.2011
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok
0050.160.2011
z dnia 8.09.2011
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach - na czas oznaczony trzech lat - z przeznaczeniem wyłącznie na cele upraw rolnych oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
0050.159.2011
z dnia 8.09.2011
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania "Aktywizacja społeczno-zawodowa ul. Pokoju 37 - dostawa materiałów budowlanych"
0120.35.2011
z dnia 2.09.2011
w sprawie zasad przydzielania i gospodarowania środkami ochrony indywidualnej, odzieżą i obuwiem roboczym, oraz dostarczaniem pracownikom środków czystości
0050.158.2011
z dnia 2.09.2011
w sprawie regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie "Zielone światło dla lędzińskich przedszkoli II"
0050.157.2011
z dnia 2.09.2011
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach - na czas oznaczony trzech lat - z przeznaczeniem na urządzenie ogródka przydomowego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
0050.156.2011
z dnia 1.09.2011
w sprawie powołania koordynatora ds. projektu pn. "Zielone światło dla lędzińskich przedszkoli II"
0120.34.2011
z dnia 1.09.2011
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2011 rok
0120.33.2011
z dnia 31.08.2011
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2011 rok
0050.155.2011
z dnia 31.08.2011
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok
0050.154.2011
z dnia 31.08.2011
w sprawie rozłożenia na dziesięć rat rocznych należności w wysokości 8 723,00 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności po uwzględnieniu bonifikaty
0050.153.2011
z dnia 31.08.2011
w sprawie rozłożenia na dziesięć rat rocznych należności w wysokości 436,15 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności po uwzględnieniu bonifikaty
0050.152.2011
z dnia 31.08.2011
w sprawie rozłożenia na dziesięć rat rocznych należności w wysokości 436,15 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności po uwzględnieniu bonifikaty
0050.151.2011
z dnia 31.08.2011
w sprawie rozłożenia na dziesięć rat rocznych należności w wysokości 2 616,90 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności po uwzględnieniu bonifikaty
0050.150.2011
z dnia 30.08.2011
w sprawie rozłożenia na dziesięć rat rocznych należności w wysokości 1 214,90 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności po uwzględnieniu bonifikaty
0050.149.2011
z dnia 30.08.2011
w sprawie rozłożenia na dziesięć rat rocznych należności w wysokości 1 214,90 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności po uwzględnieniu bonifikaty
0050.148.2011
z dnia 30.08.2011
w sprawie umorzenia w 100% należności przysługującej gminie Lędziny od dłużnika
0050.147.2011
z dnia 30.08.2011
w sprawie informacji burmistrza miasta o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lędziny na lata 2011-2019 oraz o projektach, programach lub zadaniach wieloletnich na dzień 30.06.2011 r.
0050.146.2011
z dnia 30.08.2011
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lędziny za I półrocze 2011 r.
0050.145.2011
z dnia 4.08.2011
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
0120.32.2011
z dnia 29.07.2011
w sprawie zmiany zarządzenia nr 120.29.2011 z dn. 18 lipca 2011 r. w sprawie postępowania po otrzymaniu wystąpienia pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli - Delegatury w Katowicach po kontroli w temacie "Udzielanie ulg przez gminę w odniesieniu do podatków stanowiących jej dochód w latach 2008-2011 (I kwartał)"
0050.144.2011
z dnia 29.07.2011
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach, z przeznaczeniem na cele upraw rolnych oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
0120.31.2011
z dnia 29.07.2011
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2011 rok
0050.143.2011
z dnia 29.07.2011
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok
0120.30.2011
z dnia 27.07.2011
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2011 rok
0050.142.2011
z dnia 27.07.2011
w sprawie umorzenia w 100% należności przysługującej gminie Lędziny od dłużnika
0050.141.2011
z dnia 27.07.2011
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok
0050.140.2011
z dnia 27.07.2011
w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Urzędu Miasta Lędziny
0050.139.2011
z dnia 25.07.2011
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach
0050.138.2011
z dnia 22.07.2011
w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości będącej własnością gminy Lędziny
0050.137.2011
z dnia 22.07.2011
w sprawie opracowania i wprowadzenia do użytku "Planu Akcji Jodowej dla Gminy Lędziny"
0050.136.2011
z dnia 21.07.2011
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach - na czas oznaczony trzech lat - z przeznaczeniem na urządzenie ogródka przydomowego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
0050.135.2011
z dnia 21.07.2011
w sprawie rozłożenia na dziesięć rat rocznych należności w wysokości 346,05 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności po uwzględnieniu bonifikaty
0050.134.2011
z dnia 21.07.2011
w sprawie rozłożenia na dziesięć rat rocznych należności w wysokości 346,05 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności po uwzględnieniu bonifikaty
0050.133.2011
z dnia 21.07.2011
w sprawie rozłożenia na dziesięć rat rocznych należności w wysokości 1 384,20 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności po uwzględnieniu bonifikaty
0050.132.2011
z dnia 21.07.2011
w sprawie rozłożenia na dziesięć rat rocznych należności w wysokości 2 131,40 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności po uwzględnieniu bonifikaty
0050.131.2011
z dnia 21.07.2011
w sprawie rozłożenia na dziesięć rat rocznych należności w wysokości 1 453,48 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności po uwzględnieniu bonifikaty
0050.130.2011
z dnia 21.07.2011
w sprawie rozłożenia na dziesięć rat rocznych należności w wysokości 931,72 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności po uwzględnieniu bonifikaty
0050.129.2011
z dnia 21.07.2011
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. G. Morcinka w Lędzinach
0120.29.2011
z dnia 18.07.2011
w sprawie postępowania po otrzymaniu wystąpienia pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli - Delegatury w Katowicach po kontroli w temacie: "Udzielanie ulg przez gminę w odniesieniu do podatków stanowiących jej dochód w latach 2008-2011 (I kwartał)"
0120.28.2011
z dnia 18.07.2011
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2011 rok
0050.128.2011
z dnia 18.07.2011
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok
0050.127.2011
z dnia 8.07.2011
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania "Rozbudowa i modernizacja SP 1 z Oddziałami Integracyjnymi – budowa boiska sportowego"
0050.126.2011
z dnia 8.07.2011
w sprawie powołania składu komisji konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. G. Morcinka w Lędzinach
0050.125.2011
z dnia 7.07.2011
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Lędzinach
0050.124.2011
z dnia 7.07.2011
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
0050.123.2011
z dnia 7.07.2011
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
0050.122.2011
z dnia 5.07.2011
w sprawie powołania komisji konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora MZOZ Lędziny ds. lecznictwa
0120.27.2011
z dnia 30.06.2011
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2011 rok
0050.121.2011
z dnia 30.06.2011
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok
0050.120.2011
z dnia 30.06.2011
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Lędziny na lata 2011-2019
0050.119.2011
z dnia 30.06.2011
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach - na czas oznaczony do dnia 31 marca 2013 roku - z przeznaczeniem pod działalność handlowo-usługową oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
0050.118.2011
z dnia 30.06.2011
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach - na czas oznaczony do dnia 30 sierpnia 2013 roku - z przeznaczeniem na urządzenie ogródka przydomowego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
0050.117.2011
z dnia 30.06.2011
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach - na czas oznaczony sześciu lat - z przeznaczeniem wyłącznie na cele upraw rolnych oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
0050.116.2011
z dnia 30.06.2011
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będącej własnością gminy Lędziny, a przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu
0050.115.2011
z dnia 30.06.2011
w sprawie przeznaczenia do zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu
0120.26.2011
z dnia 27.06.2011
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2011 rok
0050.114.2011
z dnia 27.06.2011
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok
0120.25.2011
z dnia 22.06.2011
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2011 rok
0050.113.2011
z dnia 22.06.2011
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok
0050.112.2011
z dnia 21.06.2011
w sprawie rozłożenia na dziesięć rat rocznych należności w wysokości 1 396,70 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności po uwzględnieniu bonifikaty
0050.111.2011
z dnia 21.06.2011
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania "Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego"
0050.110.2011
z dnia 21.06.2011
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Lędzinach im. Gustawa Morcinka
0050.109.2011
z dnia 10.06.2011
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.99.2011 burmistrza miasta Lędziny z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu korzystania z sali przyjęć okolicznościowych w OSP Lędziny oraz cennika opłat za najem obowiązujący od 1 czerwca 2011 roku
0050.108.2011
z dnia 10.06.2011
w sprawie kontroli zarządczej II poziomu w gminie Lędziny
0050.107.2011
z dnia 9.06.2011
w sprawie organizacji festynów rekreacyjno-sportowo-wypoczynkowych w roku 2011 dla mieszkańców Lędzin
0050.106.2011
z dnia 9.06.2011
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będącej własnością gminy Lędziny, a przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu
0050.105.2011
z dnia 9.06.2011
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będącej własnością gminy Lędziny, a przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu
0050.104.2011
z dnia 9.06.2011
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości będącej własnością gminy Lędziny, położonej w Lędzinach - na czas oznaczony trzech lat - z przeznaczeniem na urządzenie ogródka przydomowego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
0050.103.2011
z dnia 9.06.2011
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko inspektora - koordynatora ds. projektu pn. "Zielone światło dla lędzińskich przedszkoli II" w Referacie Edukacji
0120.24.2011
z dnia 8.06.2011
w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli podatników (osoby prawne), którym burmistrz miasta Lędziny umorzył podatek od nieruchomości
0120.23.2011
z dnia 8.06.2011
w sprawie udziału w powiatowym, dwuszczeblowym ćwiczeniu obronnym pk. "Samorządy 2011"
0050.102.2011
z dnia 8.06.2011
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.92.2011 burmistrza miasta Lędziny z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Lędzinach
0050.101.2011
z dnia 7.06.2011
w sprawie wyznaczenia składu Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o dotację na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków
0050.100.2011
z dnia 3.06.2011
w sprawie rozłożenia na dziesięć rat rocznych należności w wysokości 7 493,50 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności po uwzględnieniu bonifikaty
0050.99.2011
z dnia 1.06.2011
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu korzystania z sali przyjęć okolicznościowych w OSP Lędziny oraz cennika opłat za najem obowiązujący od 1 czerwca 2011 roku
0120.22.2011
z dnia 26.05.2011
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2011 rok
0120.21.2011
z dnia 26.05.2011
w sprawie wytypowania przedstawiciela gminy Lędziny do uczestnictwa w pracach Zespołu koordynującego realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego
0120.20.2011
z dnia 25.05.2011
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2011 rok
0050.98.2011
z dnia 25.05.2011
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok
0050.97.2011
z dnia 25.05.2011
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Lędziny na lata 2011-2019
0050.96.2011
z dnia 25.05.2011
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będącej własnością gminy Lędziny, a przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej
0050.95.2011
z dnia 19.05.2011
w sprawie umorzenia w 50% należności przysługującej gminie Lędziny od dłużnika - pana [...], zam. [...]
0050.94.2011
z dnia 19.05.2011
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Lędziny na lata 2011-2019
0050.93.2011
z dnia 19.05.2011
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok
0050.92.2011
z dnia 19.05.2011
w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Lędzinach
0120.19.2011
z dnia 19.05.2011
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2011 rok
0050.91.2011
z dnia 18.05.2011
w sprawie powołania Rady Programowej czasopisma samorządowego Biuletyn Informacyjny Lędziny "Lędziny - teraz!"
0050.90.2011
z dnia 18.05.2011
w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości będącej własnością gminy Lędziny
0050.89.2011
z dnia 12.05.2011
w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości położonej w Lędzinach, w rejonie ul. Długosza, oznaczonej numerem geodezyjnym 2216/77 zabudowanej budynkiem przepompowni ścieków
0050.88.2011
z dnia 12.05.2011
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będącej własnością gminy Lędziny, a przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej
0050.87.2011
z dnia 12.05.2011
w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości będącej własnością gminy Lędziny
0050.86.2011
z dnia 6.05.2011
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania "Dostawa materiałów biurowych, plastycznych na potrzeby projektów realizowanych przez gminę Lędziny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"
0050.85.2011
z dnia 4.05.2011
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania "Termomodernizacja budynku przy ul. Szenwalda 49 - wymiana dachu"
0120.18.2011
z dnia 29.04.2011
w sprawie powołania Zespołu ds. Kontroli Zarządczej w Urzędzie Miasta Lędziny
0120.17.2011
z dnia 28.04.2011
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2011 rok
0050.84.2011
z dnia 28.04.2011
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok
0050.83.2011
z dnia 28.04.2011
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będącej własnością gminy Lędziny, a przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu
0050.82.2011
z dnia 26.04.2011
w sprawie powołania komisji konkursowej do wyboru ofert na realizację zadania w zakresie opieki zdrowotnej polegającej na prowadzeniu dodatkowych zajęć profilaktycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz osób współuzależnionych
0050.81.2011
z dnia 26.04.2011
w sprawie rozłożenia na dziesięć rat rocznych należności w wysokości 2 311,80 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności po uwzględnieniu bonifikaty
0050.80.2011
z dnia 26.04.2011
w sprawie rozłożenia na dziesięć rat rocznych należności w wysokości 2 596,60 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności po uwzględnieniu bonifikaty
0050.79.2011
z dnia 26.04.2011
w sprawie rozłożenia na dziesięć rat rocznych należności w wysokości 2 401,30 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności po uwzględnieniu bonifikaty
0050.78.2011
z dnia 22.04.2011
w sprawie zatwierdzenia procedury organizacyjnej powierzenia zadań realizacji i ogłoszenia zaproszenia do składania ofert na wykonanie prac montażowo-budowlanych w zakresie realizacji VI etapu na rok 2011 zadania "Podstawowa termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny na lata 2009-2011"
0050.77.2011
z dnia 22.04.2011
w sprawie wprowadzenia Regulaminu podstawowej termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji w gminie Lędziny dla etapu VI na rok 2011
0050.76.2011
z dnia 18.04.2011
w sprawie przyznania i określenia wysokości Stypendium Sportowego Burmistrza Miasta Lędziny na rok 2011
0120.16.2011
z dnia 15.04.2011
w sprawie przyznania pracownikom Urzędu Miasta pamiątkowego medalu Jubileuszu XX-lecia Odrodzonej Samorządności Miasta Lędziny
0120.15.2011
z dnia 15.04.2011
w sprawie przyznania mieszkańcom miasta medalu okolicznościowego Jubileuszu XX-lecia Odrodzonej Samorządności Miasta Lędziny za tworzenie jego struktur samorządowych
0050.75.2011
z dnia 15.04.2011
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będącej własnością gminy Lędziny, a przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu
0050.74.2011
z dnia 15.04.2011
w sprawie rozłożenia na raty kwoty 38 183,00 zł netto stanowiącej należność gminy z tytułu wykupu, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 179/22 o pow. 1 644 m2 położonej w Lędzinach, obręb Lędziny, k.m. 12 w rejonie ul. Lędzińskiej, przez wieczystego użytkownika
0050.73.2011
z dnia 15.04.2011
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia
0050.72.2011
z dnia 14.04.2011
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania "Modernizacja pomieszczeń MOPS w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 47 - II etap"
0050.71.2011
z dnia 14.04.2011
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania "Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury - wymiana okien"
0050.70.2011
z dnia 13.04.2011
w sprawie ustalenia wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Lędziny
0120.14.2011
z dnia 11.04.2011
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2011 rok
0050.69.2011
z dnia 11.04.2011
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok
0120.13.2011
z dnia 8.04.2011
w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli podatkowej
0120.12.2011
z dnia 5.04.2011
w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Lędziny
0120.11.2011
z dnia 1.04.2011
w sprawie zasad naliczania i wypłacania członkom Ochotniczej Straży Pożarnej ekwiwalentu za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
0050.68.2011
z dnia 31.03.2011
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...] za 2011 r.
0120.10.2011
z dnia 31.03.2011
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2011 rok
0120.9.2011
z dnia 29.03.2011
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2011 rok
0050.67.2011
z dnia 29.03.2011
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok
0050.66.2011
z dnia 29.03.2011
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Lędziny na lata 2011-2019
0050.65.2011
z dnia 29.03.2011
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Lędziny
0050.64.2011
z dnia 29.03.2011
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0151/358/08 burmistrza miasta z dnia 24.06.2008 r. w sprawie powołania członków Rady Fundacji Rozwoju Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki z siedzibą w Lędzinach
0050.63.2011
z dnia 29.03.2011
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lędziny za 2010 rok
0050.62.2011
z dnia 29.03.2011
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...] za 2011 r.
0050.61.2011
z dnia 29.03.2011
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...] za 2011 r.
0050.60.2011
z dnia 29.03.2011
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...] za 2011 r.
0050.59.2011
z dnia 29.03.2011
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...] za 2011 r.
0050.58.2011
z dnia 29.03.2011
w sprawie aktualizacji "Planu operacyjnego funkcjonowania miasta Lędziny w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny"
0050.57.2011
z dnia 29.03.2011
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości będącej własnością gminy Lędziny - na czas oznaczony sześciu miesięcy - z przeznaczeniem na cele rekreacyjne, tj. urządzenie gier typu paintball oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
0050.56.2011
z dnia 29.03.2011
w sprawie przeznaczenia do ponownego oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach - na czas oznaczony trzech lat - z przeznaczeniem na urządzenie ogródka przydomowego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
0050.55.2011
z dnia 29.03.2011
w sprawie sposobu podawania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, oraz wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej
0050.54.2011
z dnia 28.03.2011
w sprawie rozłożenia na dziesięć rat rocznych należności w wysokości 2 097,50 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności po uwzględnieniu bonifikaty
0050.53.2011
z dnia 25.03.2011
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...] za 2011 r.
0050.52.2011
z dnia 25.03.2011
w sprawie nabycia działek nr 2098/44, 2099/44 i 1408/44 położonych w Lędzinach, obrębie Lędziny, zajętych pod drogę publiczną gminną ul. Paderewskiego oraz obelisk
0120.8.2011
z dnia 23.03.2011
w sprawie poświadczania za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentów z zakresu rejestracji stanu cywilnego
0050.51.2011
z dnia 23.03.2011
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...] za 2011 r.
0050.50.2011
z dnia 23.03.2011
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...] za 2011 r.
0050.49.2011
z dnia 23.03.2011
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...] za 2011 r.
0050.48.2011
z dnia 23.03.2011
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...] za 2011 r.
0050.47.2011
z dnia 23.03.2011
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...] za 2011 r.
0120.7.2011
z dnia 22.03.2011
w sprawie czasu pracy w 2011 r.
0120.6.2011
z dnia 22.03.2011
w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu
0120.5.2011
z dnia 22.03.2011
w sprawie powołania sportowej komisji stypendialnej oraz ustalenia zadań i trybu jej pracy
0050.46.2011
z dnia 22.03.2011
w sprawie ustalenia wynagrodzenia na bezumowne korzystanie z nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Lędziny
0050.45.2011
z dnia 21.03.2011
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...] za 2011 r.
0050.44.2011
z dnia 21.03.2011
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...] za 2011 r.
0050.43.2011
z dnia 21.03.2011
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...] za 2011 r.
0050.42.2011
z dnia 21.03.2011
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...] za 2011 r.
0050.41.2011
z dnia 21.03.2011
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...] za 2011 r.
0050.40.2011
z dnia 21.03.2011
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...] za 2011 r.
0050.39.2011
z dnia 21.03.2011
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...] za 2011 r.
0050.38.2011
z dnia 21.03.2011
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...] za 2011 r.
0050.37.2011
z dnia 21.03.2011
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...] za 2011 r.
0050.36.2011
z dnia 18.03.2011
w sprawie rozłożenia na dziesięć rat rocznych należności w wysokości 2 174,20 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności po uwzględnieniu bonifikaty
0050.35.2011
z dnia 18.03.2011
w sprawie rozłożenia na dziesięć rat rocznych należności w wysokości 880,30 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności po uwzględnieniu bonifikaty
0050.34.2011
z dnia 18.03.2011
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność gminy Lędziny oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
0050.33.2011
z dnia 18.03.2011
w sprawie przeznaczenia do ponownego oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach - na czas oznaczony trzech lat - z przeznaczeniem na urządzenie ogródka przydomowego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
0120.4.2011
z dnia 9.03.2011
w sprawie powołania Zespołu ds. podejmowania działań w zakresie weryfikacji wysokości ceny taryfy za 1 m3 wody przedstawionej przez RPWiK
0050.32.2011
z dnia 9.03.2011
w sprawie powołania Miejskiej Komisji Konkursowej do opiniowania ofert konkursowych na realizację zadań publicznych
0050.31.2011
z dnia 9.03.2011
w sprawie ustalenia innego terminu zapłaty opłaty rocznej za 2011 rok z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach
0050.30.2011
z dnia 7.03.2011
w sprawie ustalenia innego terminu zapłaty opłaty rocznej za 2011 rok z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach
0050.29.2011
z dnia 3.03.2011
w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy [...] za 2011 r.
0050.28.2011
z dnia 3.03.2011
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania "Ośrodek rekreacyjno-sportowy Zalew (Skate Park)"
0120.3.2011
z dnia 24.02.2011
w sprawie zmiany w planach finansowych na 2011 rok
0050.27.2011
z dnia 24.02.2011
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok
0050.26.2011
z dnia 24.02.2011
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0151/920/10 burmistrza miasta Lędziny - gminnego komisarza spisowego - z dnia 2.12.2010 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r.
0050.25.2011
z dnia 23.02.2011
w sprawie ustalenia innego terminu zapłaty opłaty rocznej za 2011 rok z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach
0050.24.2011
z dnia 23.02.2011
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania "Modernizacja pomieszczeń MOPS w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 47"
0120.2.2011
z dnia 14.02.2011
w sprawie planu finansowego dla Urzędu Miasta Lędziny oraz jednostek budżetowych miasta Lędziny na 2011
0120.1.2011
z dnia 10.02.2011
w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielenia pierwszej pomocy i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów oraz ewakuacji pracowników w Urzędzie Miasta Lędziny
0050.23.2011
z dnia 9.02.2011
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyboru kandydata na stanowisko podinspektora w Wydziale Infrastruktury i Gospodarki Miejskiej
0151/22/2011
z dnia 24.01.2011
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia
0151/21/2011
z dnia 24.01.2011
w sprawie powołania komisji przetargowej ds. sprzedaży, oddania w wieczyste użytkowanie, oddania w dzierżawę i oddania w najem nieruchomości stanowiących własność gminy Lędziny
0151/20/2011
z dnia 13.01.2011
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
0151/19/2011
z dnia 5.01.2011
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0151/920/10 burmistrza miasta Lędziny - gminnego komisarza spisowego - z dnia 2.12.2010 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r.
0151/18/2011
z dnia 3.01.2011
w sprawie przeznaczenia do zbycia, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność gminy Lędziny oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia
0151/17/2011
z dnia 3.01.2011
w sprawie przeznaczenia do zbycia, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność gminy Lędziny oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2015.01.26
Data udostępnienia: 2015.01.26 18:31:06
Liczba odwiedzin strony: 4827 (ostatnie odwiedziny 2020.07.14 16:52:43)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny