Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenie nr 0050.459.2013 burmistrza miasta Lędziny z dnia 26.02.2013 w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Lędzinach, obręb Hołdunów, w rejonie ul. Hołdunowskiej i drogi ekspresowej S-1

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142/2001 poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 2, w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz. 651 z późn. zm.), art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647) oraz uchwały Rady Miasta Lędziny nr XXX/222/12 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Lędzinach, obręb Hołdunów, w rejonie ul. Hołdunowskiej i drogi ekspresowej S-1, zarządzam, co następuje:

§1

Nabyć nieruchomość położoną w Lędzinach, obręb Hołdunów, karta mapy 1, w rejonie ul. Hołdunowskiej i drogi ekspresowej S-1, składającą się z działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 1018/31, 666/49, 667/50, 643/42, 1014/30, 624/35, 625/36, 630/37, 648/43, 649/44, 654/45, 661/48, 672/51, 637/40, 642/41, 618/33, 619/34, 631/38, 1016/31, 615/32, 363/39, 660/47 i 655/46 o łącznej powierzchni 5,9235 ha, dla której Sąd Rejonowy w Tychach Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1T/00039163/2.

§2

Środki pieniężne na nabycie nieruchomości określonej w §1 zostaną wypłacone z budżetu miasta dział 700, rozdział 70005 §6060.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikowi Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2013.02.26
Data udostępnienia: 2013.03.15 22:47:37
Liczba odwiedzin strony: 606 (ostatnie odwiedziny 2020.07.06 03:35:49)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny