Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenie nr 0050.652.2013 burmistrza miasta Lędziny z dnia 19.12.2013 w sprawie zmiany składu Lokalnego Komitetu Rozwoju

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz §8 pkt 2 i 3 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Lędziny nadanego zarządzeniem burmistrza miasta nr 0151/657/09 z dnia 26.08.2009 r., zarządzam, co następuje:

§1

Dokonać zmian w składzie Lokalnego Komitetu Rozwoju, który określono w zarządzeniu burmistrza miasta Lędziny nr 0151/354/08 z dnia 17.06.2008 r. oraz zarządzeniu burmistrza miasta Lędziny nr 0050.195.2011 z dnia 20.10.2011 r.

§2

Skład Lokalnego Komitetu Rozwoju określono w następujący sposób:

 1. Aleksandra Skwara-Zięciak, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
 2. Andrzej Furczyk, Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej,
 3. Andrzej Kostyra, Fundacja Rozwoju Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki,
 4. Bernadeta Stachoń, Ekorec,
 5. Edward Urbańczyk, Miejski Klub Sportowy "Lędziny",
 6. Jacek Kurzak, KWK Ziemowit,
 7. Joachim Pinocy, firma Pinocy,
 8. Joanna Figura, Miejski Ośrodek Kultury,
 9. Kazimierz Gut, radny Miasta Lędziny,
 10. Krystyna Cuber, Lędzińskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych,
 11. Krzysztof Basiaga, UM Lędziny,
 12. Krzysztof Bednarczyk, UM Lędziny,
 13. Krzysztof Pogoda, Regionalne Forum Obywatelskie,
 14. Marek Bromboszcz, Lędzińskie Forum Przedsiębiorczych,
 15. Mariola Jaromin, UM Lędziny,
 16. Marzanna Fabian, UM Lędziny,
 17. Piotr Buchta, PGK Partner,
 18. Teresa Ciepły, przewodnicząca Rady Miasta Lędziny.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu ds. Funduszy Strukturalnych i Współpracy z Zagranicą.

§4

Tracą moc zarządzenia burmistrza miasta Lędziny nr 0151/354/08 z dnia 17.06.2008 r. oraz nr 0050.195.2011 z dnia 20.10.2011 r.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2013.12.19
Data udostępnienia: 2014.01.13 18:08:12
Liczba odwiedzin strony: 643 (ostatnie odwiedziny 2020.07.02 01:46:20)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny