Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenie nr 0050.521.2013 burmistrza miasta Lędziny z dnia 13.05.2013 w sprawie powołania składu komisji konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 1 im. J. Korczaka w Lędzinach

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5c pkt 2 w związku z art. 36a ust. 6 ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§1

Powołać Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 1 im. J. Korczaka w Lędzinach w następującym składzie:

 1. trzech przedstawicieli organu prowadzącego szkołę w osobach:
  1. Marek Bania - przewodniczący komisji,
  2. Dorota Przybyła-Paszek - członek komisji,
  3. Krzysztof Bednarczyk - członek komisji,
 2. dwóch przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny w osobach:
  1. Ilona Juszczyk - członek komisji,
  2. Andrzej Rafa - członek komisji,
 3. przedstawiciel Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 1 im. J. Korczaka: Joanna Gluch - członek komisji,
 4. przedstawiciel Rady Rodziców Gimnazjum nr 1 im. J. Korczaka: Michał Kuc - członek komisji,
 5. przedstawiciele międzyzakładowych organizacji związkowych:
  1. Gabriela Stańczyk - przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego - członek komisji,
  2. Maria Ziegert - przedstawiciel Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" Komisja Pracowników Oświaty - członek komisji,
 6. obsługa administracyjna - Iwona Gwóźdź.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Edukacji.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2013.05.13
Data udostępnienia: 2013.05.22 20:14:49
Liczba odwiedzin strony: 739 (ostatnie odwiedziny 2020.06.29 05:21:45)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny