Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenie nr 0120.2.2013 burmistrza miasta Lędziny z dnia 24.01.2013 w sprawie wyznaczenia Administratora Systemu Ochrony Informacji Niejawnych (SOIN) oraz Inspektora Bezpieczeństwa Systemu Ochrony Informacji Niejawnych (SOIN) w Urzędzie Miasta Lędziny

Na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r., nr 182, poz. 1228) oraz art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§1

  1. Wyznaczam pana Roberta Sitko odpowiedzialnego za funkcjonowanie Systemu Ochrony Informacji Niejawnych oraz za przestrzeganie zasad i wymagań bezpieczeństwa Systemu Ochrony Informacji Niejawnych zwanym dalej Administratorem Systemu Ochrony Informacji Niejawnych.
  2. Zakres obowiązków i uprawnień Administratora Systemu Ochrony Informacji Niejawnych określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

  1. Wyznaczam pana Marka Jędrusiaka na Inspektora Systemu Ochrony Informacji Niejawnych odpowiedzialnego za bieżącą kontrolę zgodności funkcjonowania Systemu Ochrony Informacji Niejawnych.
  2. Zakres obowiązków i uprawnień Inspektora Systemu Ochrony Informacji Niejawnych określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3

Zobowiązuję naczelników wydziałów, kierowników komórek równorzędnych, stanowisk samodzielnych, do ścisłej współpracy z Administratorem Systemu Ochrony Informacji Niejawnych i Inspektorem Systemu Ochrony Informacji Niejawnych.

§4

Uchyla się zarządzenie nr 120.12.2012 z dnia 6.03.2012 r. w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w Urzędzie Miasta Lędziny.

§5

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam pełnomocnikowi ds. ochrony informacji niejawnych.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1.02.2013 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0120.2.2013

Załącznik można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (61 KB).

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0120.2.2013

Załącznik można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (79 KB).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2013.01.24
Data udostępnienia: 2013.04.08 22:36:27
Liczba odwiedzin strony: 768 (ostatnie odwiedziny 2020.07.02 08:57:36)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny