Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza
Decyzje, opinie...
Komunikaty, ogłoszenia...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Zarządzenia burmistrza

Zarządzenie nr 0050.458.2013 burmistrza miasta Lędziny z dnia 21.02.2013 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursu ofert dla publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej świadczących usługi w zakresie ochrony zdrowia w 2013 roku

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142/2001 poz. 1591 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXVIII/211/12 Rady Miasta Lędziny z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok i uchwały nr XXVIII/212/12 Rady Miasta Lędziny z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok, zarządzam, co następuje:

§1

Powołuję komisję konkursową w składzie:

  • przewodniczący komisji - Alicja Bobiec - sekretarz miasta,
  • członkowie komisji:
    • Anna Gryc - naczelnik Wydziału Finansowego,
    • Renata Kowalska - inspektor Referatu Kadr i Organizacji,
    • Urszula Pomietło-Rudol - inspektor ds. ewidencji podmiotów gospodarczych,
    • Anna Wójcik-Ścierska - radna Rady Miejskiej w Lędzinach.

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam inspektorowi ds. ewidencji podmiotów gospodarczych.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Renata Kowalska, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 110, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 112, e-mail: r.kowalska@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2013.02.21
Data udostępnienia: 2013.02.27 18:28:57
Liczba odwiedzin strony: 652 (ostatnie odwiedziny 2020.06.29 05:19:00)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny